Onderzoeksrapport 'geen pe(plus)examens meer' naar kamer

Geen PE(Plus) examens meer LOGO

'Geen PE(Plus)examens meer' heeft het onafhankelijke onderzoeksrapport dat zij heeft laten opstellen voorgelegd aan de Vaste Tweede-Kamercommissie van Financiën.

Voorzitter en initiatiefnemer Michiel Zoet van de ongeveer 700 leden tellende vereniging: "In een begeleidende brief voor de leden van de Vaste Kamercommissie Financiën hebben wij kort uiteengezet waarom wij dit onafhankelijke onderzoeksrapport hebben laten maken en wat er als conclusie uit is gekomen.Wij hebben de assistent van de Vaste Kamercommissie Financiën gevraagd om deze zaak de eerstkomende vergadering op de agenda te zetten."

Mocht de politiek het rapport niet oppakken, volgt de gang naar de rechter.

 

Buiten proportie

De vereniging verzet zich met name tegen het periodiek terugkerende PE-examen (tot 1 januari 2017 PEplus-examen).

 Het rapport, gemaakt door BMC Advies, laat volgens de vereniging duidelijk zien dat "de proportionaliteit van het nieuwe vakbekwaamheidsstelsel voor financieel adviseurs en in het bijzonder
voor de kleinere regiokantoren met één of twee adviseurs, die breed adviseren, voor discussie vatbaar is. Dit onder meer op grond van de constatering dat:de cesuur voor het PE(Plus)
examen met 68 procent  erg hoog ligt in vergelijking met de gangbare cesuur in het hoger en wetenschappelijk onderwijs (55 procent) en de rechtspositionele gevolgen van het niet slagen voor
het examen groot zijn: het verliezen van de beroepslicentie. Ook ontbreekt een sociaal vangnet".

 

Beroepsorganisatie

Het rapport geeft als alternatief: de oprichting van een beroepsorganisatie voor financieel adviseurs, die zich "actief bezig gaat houden met
de professionalisering en vakbekwaamheid van de individuele beroepsbeoefenaar en daarin een sturende rol heeft richting de overheid". Kenmerken: een beroepsregister en/of keurmerk voor financieel adviseurs; eigenaarschap van de branche en de beroepsgroep; ruimte voor maatwerk, specialisatie en differentiatie binnen de professionaliseringsactiviteiten
van financieel adviseurs; een abonnement op de PA (Permanenten Actueel) gekoppeld aan de inschrijving in het register; mogelijkheid tot tuchtrecht.

 

Het rapport, met de titel 'PEplus-examens: van keurslijf naar prikkel voor professionalisering van financieel adviseurs', is te vinden op de website van de vereniging: www.geenpeexamens.nl. Een van de conclusies in het rapport: "Het nieuwe PEplus-stelsel is effectief is in de zin dat het heeft bijgedragen aan de borging van het basisniveau van de financiële dienstverlening. De bijdrage van het nieuwe stelsel aan het verbeteren van de vakbekwaamheid van financiële dienstverleners is twijfelachtig. Er zijn veel indicaties dat het huidigesysteem professionalisering van financieel adviseurs niet stimuleert, maar eerder in de weg staat."
.

Reactie toevoegen

 
Lees meer over