"pe-urensysteem veel effectiever dan pe-examinering"

Tweede Kamer (28 mei 2013)

De gezamenlijke intermediairorganisaties pleiten in een visiedocument opnieuw voor een ander PE-stelsel. "Een PE-urensysteem is veel effectiever dan PE-examinering", aldus Adfiz, Commissie CFD, NVF, NVGA en OvFD.
 

Volgens de samenwerkende organisaties borgt een PE-urensysteem de actuele kennis beter, houdt het advies voor de consument betaalbaar, voldoet het beter aan Europese voorstellen en is het beter te bewaken qua objectiviteit en kwaliteit.

Het visiedocument leest: "Permanente Educatie (PE) betekent ‘altijd leren’. Een goed PE-stelsel behoort dan ook een prikkel te geven om actuele kennis op te doen en te onderhouden. De financiële dienstverleners moeten in staat gesteld worden om permanent op de hoogte te zijn van actuele omwikkelingen. Te voorzien is dat centraal examineren van de PE over een periode van drie jaar, door de bijbehorende procedures, alleen mogelijk is als oude kennis - en mogelijk zelfs achterhaalde kennis - getoetst wordt. Een financieel dienstverlener moet de mogelijkheid hebben om voor hem relevante onderwerpen te volgen op het moment dat die zich voordoen. Het uit andere beroepsgroepen bekende PE-urensysteem maakt dat mogelijk. Het driejaarlijkse PE-examen daarentegen zal leiden tot uitstelgedrag tot net voor het examen en zodoende niet bijdragen
aan de borging van actuele kennis.

"De financieel dienstverlener zal, als ondernemer, de kosten voor PE moeten doorberekenen aan de consument. Naast de opleidingen en trainingen die men volgt voor de eigen professionaliteit zal men examentrainingen gaan volgen omdat men zeker wil stellen dat men
slaagt.

"Het invoeren van een PE-urensysteem sluit ook beter aan bij het voorstel van de Europese toezichthouder EIOPA. De toezichthouder stelt een verplichting van een aantal aantoonbare studie-uren per periode voor.
"De samenwerkende brancheorganisaties zijn voor een objectief en kwalitatief PE-urensysteem, dat goed te bewaken en controleren is via de bijbehorende randvoorwaarden zoals: centrale accreditatie, centrale registratie en kwaliteitsbewaking en controlemogelijkheid door de toezichthouder."

Het visiedocument wordt ingezet bij de lobby tegen het periodieke PE-examen, die volop aan de gang is.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Leo Tol - 2 september 2013

Den Haag is weer terug van reces, even stampen dus voor ze weer met reces zijn.

Lees meer over
Markt kan nieuwe ontwikkelingen aandragen

Markt kan nieuwe ontwikkelingen aandragen

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) nodigt de markt weer uit omtwikkelingen aan te dragen. De geselecteerde ontwikkelingen – en...

Internetconsultatie legestarief examens loopt af

Internetconsultatie legestarief examens loopt af

Nog reageren op de internetconsultatie 'Wijziging van de Regeling tarief centrale examenbank Wft 2015', dan moet u opschieten: de consultatie sluit 8 januari.  ...

Stafbureau cdfd: "pe moet voor sector meer zijn dan een moetje"

Stafbureau cdfd: "pe moet voor sector meer zijn dan een moetje"

Het stafbureau van het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) had graag gezien dat de sector zelf meer PE-onderwerpen had ingebracht dan nu...

Deadline behalen SEH PE 2015 ongewijzigd

Deadline behalen SEH PE 2015 ongewijzigd

De deadline voor het behalen van de SEH PE 2015 blijft ongewijzigd.   De SEH in haar nieuwsbrief: " U dient uiterlijk 31 december 2015 de SEH PE training...

Veel PE-actualiteiten ingestuurd

Veel PE-actualiteiten ingestuurd

Het CDFD heeft alle reacties verzameld en gepubliceerd die zijn heeft gehad op zijn oproep relevante PE-actualiteiten in te sturen voor de PEplus-examens vanaf 1...

"slagen zat ingebakken in oude pe"

"slagen zat ingebakken in oude pe"

De opmerkelijk hoge slagingspercentages bij de oude PE, rechtvaardigen volgens het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) de nieuwe, sinds...