Refertemodel swo gelanceerd

Hanneke Hartman (nieuw)

Adfiz, OvFD en Verbond van Verzekeraars hebben overeenstemming bereikt over een Refertemodel voor de Samenwerkingsovereenkomst (SWO) en nodigen stakeholders uit om hier op te reageren. Wat het model vooralsnog niet regelt, is commercieel gebruik van klantgegevens.

De besprekingen hebben ertoe geleid dat er uiteindelijk 32 thema’s zijn benoemd, waarover afspraken gemaakt moeten worden, om elkaar over en weer in staat te stellen gezamenlijk klantgericht te kunnen werken. Deze thema’s zijn verdeeld over de fases van de dienstverlening aan de klant: advies, bemiddeling en onderhoud.

Voorbeelden van thema’s zijn het beschikbaar stellen van productinformatie in de fase van advisering, transparantie van het aanvraagproces bij de bemiddeling en premie-incasso gedurende de looptijd van het product. Ook thema’s ten aanzien van de onderlinge verhoudingen zijn beschreven, zoals het informeren van de aanbieder over verpanding van de portefeuille en de wijze waarop de SWO gewijzigd kan worden.

Een zeer belangrijk thema voor de kwaliteit van dienstverlening is de informatieverstrekking ten aanzien van een lopende overeenkomst, dat op dit moment zeer in de belangstelling staat. Er zijn principe-uitspraken gedaan over hoe informatieverstrekking aan de klant dient te verlopen.

Over het thema commercieel gebruik van klantgegevens is geen overeenstemming bereikt. Wel zijn de brancheorganisaties het erover eens dat het van belang is dat aanbieders en adviseurs/bemiddelaars duidelijk zijn naar elkaar over het commercieel gebruiken van klantgegevens. In de SWO moeten hierover afspraken worden gemaakt, zo stelt het Refertemodel. Afgesproken is ook de dialoog over dit onderwerp voort te zetten, en later te bezien of alsnog een gezamenlijk standpunt mogelijk is.
Directeuren Leo de Boer (Verbond), Colinda Rosenbrand (OvFD) en Hanneke Hartman (Adfiz, foto): “Het was best een taai proces, maar het refertemodel is een belangrijke stap op weg naar een moderne samenwerking tussen adviseurs en verzekeraars. Met onder de streep straks één duidelijke winnaar: de klant. We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de dienstverlening naar een hoger niveau te tillen.”

De gezamenlijke standpunten als verwoord in het MoU moeten nu per thema vormgegeven worden in artikelen. Voordat Adfiz, OvFD en het Verbond deze laatste slag maken, stellen zij zich open voor feedback van relevante marktpartijen, zodat passende inzichten van stakeholders door de brancheorganisaties kunnen worden meegenomen. Reactie op het MoU is mogelijk tot en met vrijdag 28 november 2014. Reacties kunnen worden gestuurd aan het volgende e-mail adres: consultatie.modelswo@gmail.com. De respondenten ontvangen bericht hoe met hun commentaar is omgegaan.

Het refertemodel dat de partijen uitwerken, bestaat uit 3 onderdelen: SWO met generieke afspraken, een format over te leveren service levels, waarover individuele partijen afspraken maken in een service level agreement en een handboek met afspraken over procedures als premie-incasso en schaderegelingsbevoegdheid.

Vanuit mededingingsrechtelijke wetgeving kan een model SWO/SLA niet bindend worden opgelegd en partijen kunnen van het refertemodel afwijken. De brancheorganisaties bevelen marktpartijen aan dit refertemodel als leidend te laten zijn bij het opstellen van nieuwe samenwerkingsovereenkomsten en bij het doorvoeren van wijzigingen in bestaande overeenkomsten bij de volgende herziening.

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Wiertsema: blijf onverzekerbare risico's melden

Wiertsema: blijf onverzekerbare risico's melden

“Verzekeraars gooien complete risico’s eruit. Het aanbod verschraalt", aldus Enno Wiertsema, directeur van Adfiz, op het Zakelijk Platform in Maarssen...

Stappenplan Adfiz ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid

Stappenplan Adfiz ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid

Adfiz heeft op verzoek van Radar een stappenplan gemaakt hoe men na een scheiding ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid het beste kan regelen. Afgelopen maandag...

Adfiz: checklist IDD

Adfiz: checklist IDD

Adfiz heeft een checklist IDD toegevoegd aan haar Europa Portaal. De checklist is ook toegankelijk voor niet-leden. Adfiz: "Vorige week hebben we ons Europa Portaal...

Brandbrief brancheorganisaties over verwerken BSN

Brandbrief brancheorganisaties over verwerken BSN

Verschaf onafhankelijk adviseurs zekerheid over het verwerken van het BSN. "Indien zij dit niet kunnen verwerken, betekent dit dat ze voor een groot aantal financiële...

Samen zaken in beweging zetten

Samen zaken in beweging zetten

"Het is belangrijk dat we het met elkaar blijven hebben over wat we om ons heen zien gebeuren binnen de branche. En dat we onszelf daarover een mening vormen, die...

Onderzoek naar autodealerpolissen

Onderzoek naar autodealerpolissen

Adfiz is een onderzoek gestart naar autodealerpolissen. De organisatie op haar website: "Met enige regelmaat ontvangen we klachten over autodealerpolissen die via...