Schademarkt krimpt dit jaar nog licht

Laurens van Graafeiland (Baken Adviesgroep)

Na een daling van het premievolume in 2013 van 3 procent zal de totale schademarkt (particulier en zakelijk) dit jaar nog slechts licht krimpen (- 0,5 procent). In 2015 wordt weer een lichte toename (+ 0,5 procent) van het premievolume verwacht. Dit blijkt uit het Marktrapport Schadeverzekeringen 2015 van de Baken Adviesgroep.

De zakelijke markt lijkt zich eerder te herstellen dan de particuliere markt. De negatieve ontwikkelingen in 2013 en 2014 zijn met name het gevolg van een afname van de gemiddelde premies. In 2015 wordt een beperkte groei voor het aantal verzekeringen verwacht en in mindere mate voor de gemiddelde premies. De particuliere markt krimpt beperkt naar verwachting en de zakelijke markt groeit beperkt.

In haar Marktrapport heeft Baken Adviesgroep een uitgebreide analyses gemaakt van de markt voor schadeverzekeringen en de onderliggende productgroepen. De grootste krimp wordt dit jaar verwacht bij motorrijtuigenverzekeringen, zowel bij personen- als bedrijfsauto’s. De particuliere brandverzekeringen vertonen naar verwachting nog een beperkte groei in 2014, terwijl de markt voor zakelijke brandverzekeringen vrijwel stabiel blijft. De verwachte krimp van de markt voor particuliere schadeverzekeringen komt volledig ten laste van een verwachte (verdere) krimp van de markt voor personenautoverzekeringen in 2015. Daardoor krimpt de markt voor particuliere schadeverzekering Voor 2015 wordt een groei voor de overige productgroepen verwacht.

 

Switchmonitor

Uit het switchmonitor onderzoek van de Baken Adviesgroep blijkt dat een kwart van de opzeggers van een autoverzekering de auto de deur uit heeft gedaan. Voor 70 procent van de overstappers naar een andere tussenpersoon of verzekeraar is de premie de belangrijkste afweging geweest. Dit kan een verhoging betreffen of een op eigen initiatief gevonden lagere premie. De switchmonitor betreft een nieuw doorlopend onderzoek onder (voormalige) klanten die hun verzekering hebben opgezegd.
 

Reactie toevoegen