Uit 75 jaar VVP: een nieuw gevaar voor assuradeuren

VVP 75 jaar logo Twitter

Altijd lekker met deze kou, een kruik. De elektrische kruik die na de Tweede Wereldoorlog opkwam, vond echter geen genade in de ogen van La Gro's Assurantiekantoor. 

La Gro in de VVP van 11 april 1947: "Nederland begint zich te herstellen en verschillende nieuwe artikelen doen hun intrede op de markt en nu in dezen strengen winter is er een nieuw gevaar voor assuradeuren ontstaan en wel de electrische kruik.

"Deze kruiken zijn in diverse zaken verkrijgbaar en zien er zoo op het oog zeer onschuldig uit. Maar er zit een addertje onder het gras en wel den korten tijd dat de kruik onder stroom moet worden gezet, namelijk plus minus zeven minuten.

"Volgt men de gebruiksaanwijzing goed op, dan is er inderdaad weinig gevaar aan verbonden, doch als men vergeet de kruik tijdig af te zetten dan ontwikkelt zich een enorme warmtebron, welke in veel gevallen niet direct waarneembaar is en eerst later tot uiting komt, als de gevolgen in den vorm van een beginnende brand zich voordoen."

Of het risico zich indertijd vaak heeft gemanifesteerd, weten we niet. De elektrische kruik bestaat echter nog steeds. Het brandrisico is geminimaliseerd door een ingebouwde thermostaat en thermische beveiliging. 

 

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Monument van de verzekeringsgedachte

Monument van de verzekeringsgedachte

Dat waren nog eens teksten...! Uit de VVP van 14 mei 1954: "De buitengevel zal aan de voorzijde worden versierd met beeldhouwwerk in diep-reliëf, voorstellende...

Uit 75 jaar VVP:  vliegongevallenpolis-automaten

Uit 75 jaar VVP: vliegongevallenpolis-automaten

Aircare van nowGo een nieuwe vondst? Nee hoor. Lees dit artikel maar eens uit de VVP van 4 mei 1956: "De vliegongevallenpolis-automaten op Schiphol, welke tot nu...

Uit 75 jaar VVP: debiteurenponskaarten...

Uit 75 jaar VVP: debiteurenponskaarten...

En u dacht dat u veel tijd en geld kwijt bent aan administreren... Uit de VVP van 1 november 1968: "Op uitnodiging van de I.B.M. Nederland B.V. namen wij deel aan...

Uit 75 jaar VVP: cliënt een mens, geen machine

Uit 75 jaar VVP: cliënt een mens, geen machine

Digitalisering van het assurantiekantoor? Verschraling van het aanbod doordat verzekeraars fuseren? Het zijn heus geen dingen speciaal van vandaag. Uit de VVP van...

Uit 75 jaar VVP: bromfiets niet te veronachtzamen risico

Uit 75 jaar VVP: bromfiets niet te veronachtzamen risico

Ooit werd in de aanloop naar 1 mei door verzekeraars hard gevochten om de gunsten van de bromfietsbezitter. Dat terwijl de schadelast verzekeraars al vanaf de opkomst...

Zoveel geld naar tussenpersoon?!

Zoveel geld naar tussenpersoon?!

Geen thema dat de gemoederen in de bedrijfstak zo vaak in beweging heeft gebracht, en nog brengt, als provisie. Dat terwijl er volgens sommigen helemaal geen provisievraagstuk...