Uit 75 jaar VVP: schijnvolmachten

VVP 75 jaar logo Twitter

Huisvolmachten staan onder druk. Maar niet voor het eerst. Uit de VVP van 15 februari 1952: "In de toelichtende memorie, welke het oorspronkelijke ontwerp Wet Assurantiebemiddeling in 1948 vergezelde, werd vermeld dat ook een speciale regeling diende te worden getroffen voor de gevolmachtigde agenten, die in de verzekeringswereld een bijzondere plaats innemen. Zulks bleek met name nodig, omdat vele assurantietussenpersonen van verzekeraars z.g. huisvolmachten hebben verkregen, op grond waarvan naar buiten de schijn wordt gewekt alsof zij optreden als gevolmachtigde van de verzekeraars, terwijl in feite hun positie geen andere is dan die van een gewoon assurantiebezorger of assurantieagent, omdat hun ‘volmacht’ bij interne instructie zover blijkt te zijn uitgebreid dat daaraan nauwelijks nog enige betekenis kan worden toegekend. Zonder nadere wettelijke voorziening zouden door verlening van deze schijnvolmachten de bepalingen gemakkelijk ontdoken kunnen worden.

"En in het Voorlopig Verslag werd in dit verband nog opgemerkt: 'In de concurrentie tussen de maatschappijen is de z.g. provinciale volmacht een middel geworden om aan een tussenpersoon een hogere dan de normale provisie te kunnen geven en daardoor de agent als tussenpersoon sterker aan zich te binden. Met dit al spreekt het vanzelf, dat het instituut van de gevolmachtigde agenten langs deze weg volkomen is gedenatureerd en gezien de omvang dat dit in de provincie heeft aangenomen, moet van een mistoestand worden gesproken. Ter opheffing nu van deze mistoestand dienen de voorgestelde bepalingen van hoofdstuk VII van het Ontwerp, welke voorschrijven in de eerste plaats dat niet alleen de volmachten doch ook de interne instructies bij het Registratie Bureau moeten worden gedeponeerd en voorts, dat de tekeningsbevoegdheid van de gevolmachtigden bij die interne instructies niet verder mag worden beperkt dan bij algemene maatregel van bestuur zal worden vastgesteld.”

 

 

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Uit 75 jaar VVP: eiervrouwtje

Uit 75 jaar VVP: eiervrouwtje

Het regelmatige premieverval bij de autoverzekering in een (eier)dop...  Piet van Steensel, directeur Assurantieconcern Stad Rotterdam Anno 1720 in de VVP...

Uit 75 jaar VVP: feestelijke opening van het Verzekeringsgebouw

Uit 75 jaar VVP: feestelijke opening van het Verzekeringsgebouw

Koningin Máxima opende woensdag het verbouwde kantoor van het 40-jarige Verbond, in 1969 deed prins Bernard hetzelfde met het toenmalige kantoor van de gezamenlijke...

VVP is jarig en doneert!

VVP is jarig en doneert!

VVP bestaat 75 jaar en daar zijn we trots op. VVP wil deze mijlpaal op een bijzondere manier luister bijzetten. We geven geen verjaardagsfeestje, maar willen samen...

Provisie is geen gif(t)

Provisie is geen gif(t)

De provisie eruit en een verrichtingentarief. Daarvoor pleitte de Wiardi Beckman stichting in 1971. Zo ver kwam het niet, maar provisie blijft de gemoederen verhitten. CFD...

VVP is jarig en doneert

VVP is jarig en doneert

VVP bestaat 75 jaar en daar zijn we trots op. We willen deze mijlpaal op een bijzondere manier luister bijzetten. We geven geen verjaardagsfeestje, maar willen...

Uit 75 jaar VVP: de betekenis van de assurantietussenpersoon

Uit 75 jaar VVP: de betekenis van de assurantietussenpersoon

In 1970 vroeg VVP mensen uit de branche naar de betekenis van de tussenpersoon. Piet van Steensel, bestuurder van Stad Rotterdam (nu ASR) reageerde in de VVP van...