Uit 75 jaar VVP: schijnvolmachten

VVP 75 jaar logo Twitter

Huisvolmachten staan onder druk. Maar niet voor het eerst. Uit de VVP van 15 februari 1952: "In de toelichtende memorie, welke het oorspronkelijke ontwerp Wet Assurantiebemiddeling in 1948 vergezelde, werd vermeld dat ook een speciale regeling diende te worden getroffen voor de gevolmachtigde agenten, die in de verzekeringswereld een bijzondere plaats innemen. Zulks bleek met name nodig, omdat vele assurantietussenpersonen van verzekeraars z.g. huisvolmachten hebben verkregen, op grond waarvan naar buiten de schijn wordt gewekt alsof zij optreden als gevolmachtigde van de verzekeraars, terwijl in feite hun positie geen andere is dan die van een gewoon assurantiebezorger of assurantieagent, omdat hun ‘volmacht’ bij interne instructie zover blijkt te zijn uitgebreid dat daaraan nauwelijks nog enige betekenis kan worden toegekend. Zonder nadere wettelijke voorziening zouden door verlening van deze schijnvolmachten de bepalingen gemakkelijk ontdoken kunnen worden.

"En in het Voorlopig Verslag werd in dit verband nog opgemerkt: 'In de concurrentie tussen de maatschappijen is de z.g. provinciale volmacht een middel geworden om aan een tussenpersoon een hogere dan de normale provisie te kunnen geven en daardoor de agent als tussenpersoon sterker aan zich te binden. Met dit al spreekt het vanzelf, dat het instituut van de gevolmachtigde agenten langs deze weg volkomen is gedenatureerd en gezien de omvang dat dit in de provincie heeft aangenomen, moet van een mistoestand worden gesproken. Ter opheffing nu van deze mistoestand dienen de voorgestelde bepalingen van hoofdstuk VII van het Ontwerp, welke voorschrijven in de eerste plaats dat niet alleen de volmachten doch ook de interne instructies bij het Registratie Bureau moeten worden gedeponeerd en voorts, dat de tekeningsbevoegdheid van de gevolmachtigden bij die interne instructies niet verder mag worden beperkt dan bij algemene maatregel van bestuur zal worden vastgesteld.”

 

 

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
VVP is jarig en doneert

VVP is jarig en doneert

VVP bestaat 75 jaar en daar zijn we trots op. We willen deze mijlpaal op een bijzondere manier luister bijzetten. We geven geen verjaardagsfeestje, maar willen...

Uit 75 jaar VVP: altijd al discussie over (on)verzekerbaarheid

Uit 75 jaar VVP: altijd al discussie over (on)verzekerbaarheid

Ook vroeger dreigde onverzekerbaarheid, zoals in 1954 bij internationaal opererende Nederlandse expeditiebedrijven. Ook toen woedde hier discussie over. VVP-medewerker...

Eerste VVP verscheen 75 jaar geleden

Eerste VVP verscheen 75 jaar geleden

Maandag 6 augustus precies 75 jaar geleden verscheen de eerste VVP! Reden voor een feestje, dat de redactie niet speciaal vandaag viert maar het hele jaar door en...

Winst uit verlies

Winst uit verlies

(Openingsartikel eerste VVP, vrijdag 6 augustus 1943)   "Wij stellen aan de orde: Een nieuw blad in deze tergenden tijd, nu dag- en nieuws- en vakbladen...

VVP is jarig en doneert!

VVP is jarig en doneert!

VVP bestaat 75 jaar en daar zijn we trots op. VVP wil deze mijlpaal op een bijzondere manier luister bijzetten. We geven geen verjaardagsfeestje, maar willen samen...

Uit 75 jaar VVP: KNAC-autopolis

Uit 75 jaar VVP: KNAC-autopolis

De KNAC bestond op 3 juli 120 jaar. De Nederlandsche Automobiel Club NAC (later KNAC, nadat het predikaat Koninklijk was verkregen) bezorgde zijn leden al snel voordelige...