Van, Rialto en BAVAM verder als de Vereende

de Vereende logo groot

Verenigde Assurantiebedrijven Nederland N.V. (VAN), Rialto Verzekeringen en beroepsaansprakelijkheidverzekeraar BAVAM heten vanaf nu de Vereende. Het Waarborgfonds Motorverkeer (inclusief het Fonds Middelen Gemoedsbezwaarden), het Nederlands Bureau Motorrijtuigverzekeraars, de Milieupool, de Atoompool en de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschade (NHT) krijgen allen als toevoeging ‘door de Vereende’ dezelfde uitstraling.

Ingrid Visscher, directievoorzitter van de Vereende, licht toe: “Dit doen we omdat we eenduidig, vindbaar en herkenbaar willen zijn en omdat we beter willen laten zien wie we zijn en waar we voor staan. De Vereende is een bedrijf met een bijzonder palet aan dienstverlening op het gebied van schade en verzekeringswerken. Zaken die individuele verzekeraars niet kunnen of willen, kan de Vereende oppakken."

Visscher vervolgt “Wij hebben meer te bieden aan de markt dan wij tot nu toe hebben laten zien. De rode draad die door onze ‘vereende’ activiteiten loopt is drieërlei: het bieden van een vangnet, tot het uiterste gaan in het vinden van oplossingen en het vervullen van een maatschappelijke rol”.

Het nieuwe logo van de Vereende wordt zichtbaar bij alle activiteiten, zoals het verkopen van verzekeringen inclusief de BAVAM-polis, het managen van pools, het managen van fondsen, het regelen van bijzondere schades en het aanbieden van diensten op het gebied van schade en verzekeringswerken.

 

Special

De introductie van de Vereende vindt onder meer plaats via een special, gemaakt door de redactie van VVP in nauwe samenwerking met de Vereende. In de special wordt de nieuwe lijn uitvoerig toegelicht door onder meer Ingrid Visscher en voorzitter van de raad van commissarissen Wim Henk Steenpoorte. Ook komen alle onderdelen en daarmee de vele facetten van de Vereende aan bod. Relaties van de Vereende en lezers van VVP ontvangen de special een dezer dagen.

 

Animatie

Er is door de Vereende ook een animatiefilmpje gemaakt, waarin de achtergrond bij de nieuwe naam nader wordt verbeeld.

Lees meer over
Subrogatie: regels en werkwijze (partnercontent de Vereende)

Subrogatie: regels en werkwijze (partnercontent de Vereende)

Het overgaan van een vordering op een derde: subrogatie. Het is een woord dat we in de verzekeringspraktijk nog wel eens voorbij zien komen. Maar hoe werkt het nu...

Subrogatie: werkwijze en regels

Subrogatie: werkwijze en regels

Het overgaan van een vordering op een derde: subrogatie. Het is een woord dat we in de verzekeringspraktijk nog wel eens voorbij zien komen. Maar hoe werkt het...

Verzekerde mag op  polisblad vertrouwen

Verzekerde mag op polisblad vertrouwen

SCHADE - De consument heeft een inboedelverzekering afgesloten. Op het polisblad staat vermeld dat het eigen risico is afgekocht. In de polisvoorwaarden is opgenomen...

Verzekeraar hoeft  AOW-gat niet te dichten

Verzekeraar hoeft AOW-gat niet te dichten

SCHADE - De consument heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten. De polisvoorwaarden bepalen dat de verzekering eindigt op de eerste dag van de maand...

De Vereende start RijZeker-project

De Vereende start RijZeker-project

"Doelstelling is het rijgedrag van klanten zo te verbeteren dat klanten hun autoverzekering weer bij de reguliere verzekeraars onder kunnen brengen." Aldus De Vereende...

Haken en ogen bij verzekeren appartementen (partnercontent De Vereende)

Haken en ogen bij verzekeren appartementen (partnercontent De Vereende)

Maar liefst dertig procent van alle eigen woningen zijn appartementen. Dan is een Vereniging van Eigenaren verplicht. De VvE wordt geacht zorg te dragen voor het...