Verbond: "Nederlanders zijn goed verzekerbaar"

Verbond van Verzekeraars gebouw 2015 (TB) staand

Nederlanders zijn goed verzekerbaar. Dat blijkt uit de nulmeting van de Solidariteitsmonitor van het Verbond van Verzekeraars. "Bij het afsluiten van verzekeringen doen zich, kijkend naar de te betalen premie, op dit moment geen onlogische verschillen voor", aldus het Verbond. 

De monitor is mede ontwikkeld in samenwerking met MoneyView. In totaal zijn door MoneyView voor ruim 90.000 verschillende ‘maatmensen’ bijna 5 miljoen premies berekend voor een vijftal veel voorkomende particuliere verzekeringen. De nulmeting maakt wel inzichtelijk dat momenteel bij de geselecteerde schade- en levensverzekeringen alle maatmensen verzekerbaar zijn. Sommige maatmensen hebben wel keuze uit een breder aanbod dan andere maar alle maatmensen hebben iets te kiezen. De bijzonderheden die de monitor verder laat zien zijn goed verklaarbaar en ook niet nieuw. Zo betalen consumenten die op hogere leeftijd nog een overlijdensrisicoverzekering afsluiten een hogere premie, evenals rokers voor hun overlijdensrisicoverzekeringen. Een jonge bestuurder zonder rijervaring betaalt ook een flink hogere premie, al verschillen verzekeraars onderling sterk op dit punt.

Doordat steeds meer grote databases en toepassingen beschikbaar komen, kunnen de ‘hoge risico’s’ en de ‘lage risico’s’ steeds scherper in beeld worden gebracht. Daardoor kunnen – in theorie – de uitersten steeds verder uit elkaar drijven, waardoor bepaalde groepen verzekerden in de toe-komst niet meer worden geaccepteerd of alleen tegen zeer hoge premies. Het Verbond beoogt met de Solidariteitsmonitor deze mogelijke ontwikkeling in beeld te brengen. Verzekeraars benadrukken overigens dat "premies op zich uiteen kunnen lopen en dat marktwerking belangrijk en goed is".

 

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Impuls verzekerbaarheid borstkankerpatiënten

Impuls verzekerbaarheid borstkankerpatiënten

De verzekerbaarheid van het overlijdensrisico van (ex-)borstkankerpatiënten verbetert aanzienlijk als gebruik wordt gemaakt van de best beschikbare Nederlandse...

Oproep Adfiz aan verzekeraars: blijf  breed pakket dekkingen bieden

Oproep Adfiz aan verzekeraars: blijf breed pakket dekkingen bieden

Adfiz-directeur Enno Wiertsema roept verzekeraars op een breed pakket te blijven aanbieden om zo de verzekerbaarheid van risico's te waarborgen. Wiertsema in zijn...

"risico\'s niet te snel onverzekerbaar noemen"

"risico\'s niet te snel onverzekerbaar noemen"

Verzekeraars moeten risico's niet te snel als onverzekerbaar bestempelen. Die spiegel houdt Marjolein van Asselt, lid Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid,...