Verbond: "Substantieel herstel van vertrouwen in verzekeringssector"

David Knibbe 2016

Het vertrouwen in de verzekeringssector is vorig jaar verder versterkt. Dat blijkt uit het veertiende onderzoek van het CVS naar het sentiment onder consumenten.

Volgens het Verbond van Verzekeraars is er over een langere periode een substantieel herstel van vertrouwen (van 20 punten in 2012 naar 34 punten in 2017). Uitgedrukt in een rapportcijfer scoren verzekeraars een 6,1. “We gaan voor een ruime voldoende, we zijn er dus nog niet”, aldus voorzitter David Knibbe (CEO Nationale-Nederlanden) van het Verbond van Verzekeraars.

Knibbe verklaart de trend die zich aftekent door verbetering van de communicatie en klantcontact alsmede een goede claimafwikkeling. “Dat begint de klant ook te ervaren. We gaan door op dit spoor”.

Tijdens de algemene ledenvergadering van het Verbond werd het beleidsplan voor 2018 vastgesteld, een werkprogramma waarin de pijlers ‘ondernemend’ en ‘maatschappelijk’ weer centraal staan. De verzekeringssector geeft in 2018 prioriteit aan een vernieuwd pensioenstelsel, een duurzame balans op de arbeidsmarkt en het verbeteren van de veiligheid ook ten aanzien van klimaat en andere risico’s, zoals op het gebied van terrorisme en cybersecurity. Verkend worden de mogelijkheden van een systeem van de directe autoverzekering. Ook de evaluatie van Solvency II en de volle aandacht hebben het provisieverbod en de consequenties van de inwerkingtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming.

Op 20 juni 2018 zal Willem van Duim (ceo Achmea) voor een periode van twee jaar de voorzittershamer overnemen van Knibbe.

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Koningsdag is goedkope dag voor verzekeraars

Koningsdag is goedkope dag voor verzekeraars

Voor verzekeraars is Koningsdag een relatief goedkoop dagje: de netto schade ligt zo’n 5 miljoen euro lager dan op een gewone dag, zo blijkt uit een analyse...

Verbond en Pensioenfederatie positief over nieuwe pensioenwet

Verbond en Pensioenfederatie positief over nieuwe pensioenwet

Het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie zijn positief over de onlangs in werking getreden Wet waardeoverdracht klein pensioen. Volgens de lobbyorganisaties,...

Jongeren pleiten voor algemene pensioenplicht

Jongeren pleiten voor algemene pensioenplicht

De jongerenorganisatie van de coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie pleiten voor de invoering van een algemene pensioenplicht, persoonlijke potten met behoud...

Brandweer en verzekeraars lanceren Visie brandveilig ondernemen

Brandweer en verzekeraars lanceren Visie brandveilig ondernemen

Verzekeraars en brandweer wijzen ondernemers op het belang van brandveilig ondernemen en bedrijfscontinuïteit. Veel bedrijven onderschatten de impact van een...

Verzekeraars pleiten voor verplichte ongevalsdatarecorder

Verzekeraars pleiten voor verplichte ongevalsdatarecorder

Verzekeraars willen er in elk voertuig een Event Data Recorder (EDR) wordt geïnstalleerd, zodat bij een ongeluk de ongevalsomstandigheden snel beschikbaar komen....

Verbond valt over uitspraak DNB en AFM

Verbond valt over uitspraak DNB en AFM

"In het FD-interview met DNB en AFM wordt de indruk gewekt alsof pensioenuitvoerders alleen in nominale bedragen willen communiceren en koopkrachteffecten buiten...