Verhoging assurantiebelasting drukte verkoop niet

De forse verhoging van de assurantiebelasting naar uiteindelijk 21 procent heeft volgens het kabinet de verkoop van verzekeringen niet of nauwelijks negatief beïnvloed.

Minister Dijsselbloem van Financiën in antwoord op Kamervragen: "De feitelijke ontvangsten van de assurantiebelasting wijken beperkt af van de ramingen, terwijl het algemeen economische beeld verslechterde in de periode tussen het tijdstip van het voornemen van de maatregel en de gerealiseerde opbrengst van de assurantiebelasting over het eerste jaar dat de maatregel van kracht is. Naar de mening van het kabinet betekent dit, dat de tariefsverhoging nauwelijks tot geen effect heeft gehad op het gebruik van verzekeringen die onder de assurantiebelasting vallen." Dijsselbloem verder: "Er kan niet worden gekwantificeerd welk deel van de ontwikkeling van de grondslag van verzekeringen is gerelateerd aan de verhoging van het tarief van de assurantiebelasting. Gezien de jaar-op-jaar ontwikkeling van de ontvangsten uit de assurantiebelasting is dit effect hooguit beperkt geweest."

Reactie toevoegen

 

Reacties

Piet Visser - 18 november 2014

Tja, de minister kan wel zeggen dat de verhoging van de assurantiebelasting hooguit een beperkt effect heeft gehad op het gebruik van verzekeringen die onder de assurantiebelasting vallen, maar dat is maar het halve verhaal! (Overigens geloof ik dat niet. Mijn ervaring is dat consumenten massaal besparingen zochten en dat er veel verzekeringen opgezegd zijn. Maar goed, daar heb ik geen problemen mee. Een klant mag ten alle tijde het verzekeringspakket kritisch herzien en aanpassingen doen die hem/haar juist lijken.) Waar ik wel moeite mee heb is dat er een enorme verschuiving plaatsgevonden heeft van het vrije intermediair richting de internetaanbieders. Oke, het internet is een feit en die ontwikkelingen draaien we niet terug. (Moeten we ook niet willen.) Maar dat de overheid enorm markt verstorend bezig is, dat is iets wat we absoluut NIET moeten willen. (Helaas doet de overheid dat keer op keer in tal van branches en dat vind ik beslist NIET wenselijk.) En dat de overheid een keiharde toezegging: per 01-03-2015 verlagen we de assurantiebelasting van 9,7 naar 9,5 procent gewoon niet nakomt en in plaats daarvan de assurantiebelasting verhoogde naar 21 procent, dat vind ik werkelijk onvoorstelbaar. Keer op keer geeft de overheid er blijk van onbetrouwbaar te zijn. Hoe kun je van de burgers een correct handelen verwachten als je zelf keer op keer onbetrouwbaar bezig bent? Van de overheid wil ik het woord pervers systeem niet meer horen, behalve dan als de overheid voor een spiegel gaat staan en zichzelf eens toespreekt.

Lees meer over
Politieke speelbal

Politieke speelbal

Verlaging van de assurantiebelasting? Ook nu weer klinkt de roep hierom. Maar vergeet het maar. Het nieuwe kabinet gaat heus niet inleveren op de 2,4 miljard euro...

Woekerpolis verbleekt bij diefstal via assurantiebelasting

Woekerpolis verbleekt bij diefstal via assurantiebelasting

"Uw probleem is dat u onnodig en jaar in jaar uit 100 euro netto te veel assurantiebelasting betaalt. Ik snap werkelijk niet waarom niemand zich hier druk over lijkt...

Knab stapt nog dit jaar in verzekeringen

Knab stapt nog dit jaar in verzekeringen

Aegon-dochter Knab start dit jaar met het aanbieden van verzekeringen. De woordvoerder van de bank kan er helaas nog niets over vertellen, "maar heel binnenkort...

Wiebes herziet besluit assurantiebelasting

Wiebes herziet besluit assurantiebelasting

KPMG  Meijburg & Co Belastingadviseurs bespreekt op haar site de belangrijkste aandachtspunten bij het nieuwe besluit assurantiebelasting van staatssecretaris...

Geijsel Kroon wil assurantiebelasting terug naar 7%

Geijsel Kroon wil assurantiebelasting terug naar 7%

Financieel adviseur Geijsel Kroon wil dat de verhoging van de assurantiebelasting naar 21 procent wordt teruggedraaid naar de zeven procent die de belasting ooit...

Cda: hogere belasting drempel voor brede weersverzekering

Cda: hogere belasting drempel voor brede weersverzekering

Volgens het CDA lijkt het erop dat de verhoging van de assurantiebelasting ertoe heeft geleid dat agrariërs en tuinders de brede weersverzekering niet hebben...