Verlies wa-tekening: DNB wil actie van verzekeraars

DNB LOGO

Naar aanleiding van oplopende verliezen bij de motor WA-portefeuille heeft DNB informatie (kwantitatief én kwalitatief) opgevraagd bij een groot deel van de sector.

DNB vindt de huidige situatie op de ‘motormarkt’ ongewenst. DNB is daarom onder andere met het Verbond van Verzekeraars hierover in gesprek. Naar aanleiding van haar onderzoek zal DNB ook met de individuele verzekeraars in gesprek gaan. Daarbij is het uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de verzekeraar om een gezond bedrijfsmodel neer te zetten met voldoende aandacht voor de polishouder, concurrentie, resultaat en kapitaal.

DNB: "Voor verzekeraars is de schadelast gestegen om meerdere redenen. Het gaat daarbij niet om onvoorziene ontwikkelingen. Verzekeraars hadden hierop dus kunnen inspelen in de prijsstelling en/of het acceptatiebeleid. De markt is echter verzadigd en kent een zware prijsconcurrentie. Consumenten laten zich bij de keuze voor een verzekering met name leiden door de prijs, mede op basis van vergelijkingssites. In deze situatie vragen verzekeraars vaak niet-kostendekkende premies om marktaandeel te veroveren.

"In het verleden konden verzekeraars de verliezen op motor WA compenseren met winsten op motor casco, maar in 2014 is dat de meeste verzekeraars niet gelukt. Motor WA en motor casco zijn dekkingen van een autoverzekering die vaak samen verkocht worden. Over de jaren 2009 – 2013 waren de resultaten in het volmachtkanaal aanzienlijk minder dan in het niet-volmachtkanaal. Inmiddels heeft het niet-volmachtkanaal zich aangesloten bij de slechte resultaten op volmacht. De boodschap is namelijk dat het volmachtkanaal in het verleden heel slecht heeft gepresteerd, dit is niet verbeterd, maar de resultaten in het niet-volmachtkanaal zijn nu ook verslechterd tot op hetzelfde niveau."

Reactie toevoegen

 

Reacties

Mark van den Broek - 25 februari 2016

en wat doen de direct writers ?? Allsecur, zelf.nl etc ? Ben erg benieuwd of dat ook ooit boven water komt...

Berend Tooms - 25 februari 2016

Hier geen WOB op van toepassing ;-) Wordt het inmiddels tijd om hier inzicht in te verkrijgen? Zijn het misschien de broertjes Coronel die te weinig premie betalen en/of teveel schade rijden? Zijn het de directe kanalen, of via de adviseur? Of welke volmachtgevers? Wie zal het zeggen. Voor een adviseur niet onbelangrijk om te kunnen beoordelen of er in zijn/haar portefeuille misschien zwakke broeders zitten.

Lees meer over
Combined Ratio wa-tekening enorm verslechterd

Combined Ratio wa-tekening enorm verslechterd

De Combined Ratio bij Motorrijtuigen Aansprakelijkheid is vorig jaar fors verder verslechterd, van 111 naar 121. Dat blijkt uit door DNB verzamelde cijfers. Het...