Zelfde pensioenregeling metaalsectoren

FNV Bondgenoten (logo)

Werknemers en werkgevers in de sectoren Metaal en Techniek en Metalektro zijn het eens over een nieuwe pensioenregeling voor de pensioenfondsen PMT en PME. Beide bedrijfstakken krijgen vanaf 2015 dezelfde pensioenregeling. Dat betekent één pensioenregeling voor 540.000 werknemers bij 34.000 ondernemingen. FNV Metaal gaat het principeakkoord met een positief advies ter goedkeuring voorleggen aan de leden.

Jos Brocken, landelijk bestuurder FNV Metaal: “Eén pensioenregeling voor beide technieksectoren biedt veel voordelen. Wie in de techniek van baan wisselt, gaat regelmatig van de ene naar de andere sector. Als je pensioenregeling dan hetzelfde blijft, is dat wel zo prettig. Soms zijn er in een concern nog twee regelingen. Een obstakel in de arbeidsmobiliteit is daarmee verdwenen. Ook de uitvoeringsorganisatie is gebaat bij het wegnemen van allerlei verschillen tussen de pensioenregelingen in de techniek en metaal.”

Binnen de beperktere speelruimte hebben werkgevers en werknemers in de sectoren Metaal enTechniek en Metalektro de afgelopen periode onderhandeld over een nieuwe, gezamenlijke pensioenregeling. Er is volgens FNV Metaal lang gepraat om te zoeken naar een pensioen dat voor werknemers, gepensioneerden en werkgevers binnen de beperktere mogelijkheden toch het beste te bieden heeft. "Een robuust en betaalbaar inkomen voor de oude dag met een stabiele premie. Vakbonden en werkgeversorganisaties in de technieksectoren zijn er nu uit. De komende vijf jaar gaat de franchise stapsgewijs omlaag. In totaal wordt de franchise 1.000 euro lager. Zonder deze wijziging zou de franchise echter met 300 tot 500 euro per jaar zijn gestegen", aldus FNV Metaal.

Brocken: “Dat betekent dat werknemers over een groter deel van het loon pensioen gaan opbouwen. Dat compenseert het effect van de beperking van de opbouw van 1,9% naar 1,875% zoals dat door de overheid is besloten. Vooral de lagere inkomens profiteren daarvan, maar ook de pensioenopbouw van mensen met het gemiddelde inkomen in de sectoren van 35.000 euro blijft zoveel mogelijk op peil”.

Reactie toevoegen

 
Lees meer over