Zn plaatst vraagtekens bij aanname kabinet

Rood kruis

De zorgpremie stijgt volgens de raming van het ministerie van VWS in 2017 met ongeveer 3,50 euro per maand. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) zet vraagtekens bij de veronderstellingen van het kabinet ten aanzien van de zorgpremie voor 2017.

ZN: "Het kabinet verwacht een premiestijging van 3,50 euro per maand per verzekerde. Daarbij rekent het kabinet er onder andere op dat ook dit jaar de zorgverzekeraars twee miljard euro van hun reserves zullen inzetten om een hogere premiestijging te voorkomen. Of dit reëel is, zal de komende maanden blijken."

 

Eigen risico blijft gelijk

Het eigen risico blijft vanwege de beheerste stijging van de zorgkosten voor het eerst sinds de invoering in 2008 gelijk aan het voorgaande jaar. Het eigen risico blijft dus 385 euro.

ZN riep het kabinet ook vorig jaar al op om het eigen risico niet elk jaar automatisch te laten stijgen. "Een verdere verhoging treft met name chronisch zieken omdat die elk jaar al bij voorbaat weten dat zij het volledige eigen risico zullen ‘opmaken’. Zorgverzekeraars vinden dat het verplicht eigen risico juist omlaag moet omdat het anders de solidariteit in het zorgstelsel dreigt te ondermijnen. ZN vindt het daarom goed dat politieke partijen zich buigen over de hoogte en de vorm van het eigen risico in de Zorgverzekeringswet."

De inkomensafhankelijke bijdrage die gepensioneerden, zelfstandigen en werkgevers betalen naast de premie daalt. Van 5,5 naar 5,4 procent  voor gepensioneerden en zelfstandigen en van 6,75 naar 6,65 procent voor werkgevers.

De maximale zorgtoeslag, de tegemoetkoming in zorgkosten voor de laagste inkomens, stijgt met ongeveer twee euro per maand.

Per 1 januari 2017 worden bepaalde plastische chirurgische ingrepen, fysiotherapie bij etalagebenen en tandvervanging tot 23 jaar aan het basispakket toegevoegd.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Arnoud Bosch - 21 september 2016

De zorgpremie is wettelijk opgebouwd uit vaste zorgpremie (via de zorgverzekeringsmaatschappij) en variabele zorgpremie via werkgever en pensioenuitkeringen. In de wet vastgelegd dat de som van de variabele zorgpremie gelijk is aan de vaste zorgpremie. Met het eigenrisico in de zorg wordt de vaste zorgpremie verlaagd en daardoor ook de som van de variabele zorgpremie. M.a.w. als het eigen risico wordt verlaagd wordt de vaste zorgpremie verhoogd en daardoor ook de variabele zorgpremie. Hiermee wordt kern geraakt van het eigen eigenrisico het ver5hoogd n.l. de arbeidskosten. Arnoud Bosch

Lees meer over
Oomen: zorgpremie gaat in 2018 flink omhoog

Oomen: zorgpremie gaat in 2018 flink omhoog

Een onverwachte tegenvaller van 400 miljoen euro in het zorgverzekeringsfonds zorgt volgens DSW-topman Chris Oomen voor een extra premiestijging van 30 euro in 2018....

Bewuzt stelt zorgpremie naar beneden bij

Bewuzt stelt zorgpremie naar beneden bij

Bewuzt, een label van VGZ, heeft de zorgpremie naar beneden bijgesteld om alsnog in de Top 10 van goedkoopste aanbieders van zorgverzekeringen te komen. De premie...

"Patiënt dupe van beperkende zorgafspraken"

"Patiënt dupe van beperkende zorgafspraken"

Door hun afspraken met zorgverzekeraars kunnen zorgverleners vaak niet de zorg leveren die zijzelf het best achten. De patiënt is hiervan de dupe. Dit blijkt...

Zorgpremie stijgt ruimt zeven euro per maand

Zorgpremie stijgt ruimt zeven euro per maand

Komend jaar bedraagt de gemiddelde zorgpremie voor de basisverzekering 109,50 euro. Dit betekent dat de zorgpremie - ten opzichte van vorig jaar - met met 102,14...

Zn: inzetten reserves niet het antwoord

Zn: inzetten reserves niet het antwoord

De reserves van zorgverzekeraars bieden geen oplossing voor een structurele aanpak van de stijgende zorgkosten. Ook kunnen de reserves niet duurzaam worden ingezet...

Verzekeringskaarten voorzien in behoefte

Verzekeringskaarten voorzien in behoefte

Dankzij de verzekeringskaarten hebben consumenten een beter inzicht in hun verzekeringsproduct. Ze kunnen hiermee in één oogopslag zien wat wel en...