Aanvullende dekking tegen lokale overstromingen

Overstroming straat via Pixabay

Het Verbond van Verzekeraars ziet mogelijkheden om op particuliere en zakelijke opstal- en inboedelpolissen aanvullende dekking te bieden tegen lokale overstromingen. Die kunnen ontstaan door het falen van secundaire waterkeringen, bijvoorbeeld vanwege extreme neerslag of droogte. Het verzekeren van overstromingen door het falen van primaire waterkeringen is nog een brug te ver.

Aldus het Adviesrapport Overstromingen van het Verbond.

Het productidee van het Verbond is niet nieuw; de Eindhovense assuradeur Neerlandse voert zulke dekking al langer. Zij is opgepakt door onder meer makelaar Klap (www.overstromingsrisicoverzekering.nl).

Het verschil in dekkingsmogelijkheden voor primaire en secundaire keringen wordt bepaald door het feit dat secundaire keringen vooral beschermen tegen overstroming van boezems en kanalen. Omdat de hoeveelheid water in boezems en kanalen begrensd is, zijn de gevolgen kleiner dan bij overstroming van een grote rivier, die water blijft aanvoeren.

In het rapport is de mogelijke schade door lokale overstromingen gesimuleerd. Uit de resultaten blijkt dat de schadebedragen binnen de verzekerbare brandbreedte vallen. Het Verbond benadrukt dat het voorstel geen bindend advies is. "Verzekeraars moeten zelf naar de vertaling en gevolgen voor hun eigen portefeuille kijken."

Met de dekking ontstaat ook een betere aansluiting met de compensatieregeling van de overheid, de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts). Deze ‘rampenwet’ kan de overheid in werking stellen na een (grootschalige) ramp om particulieren en bedrijven (gedeeltelijk) schadeloos te stellen en een reguliere verzekering niet voor handen is. “In de praktijk is echter onduidelijk wanneer de wet wel of niet van kracht wordt”, vertelt Leo De Boer, directeur Schade van het Verbond van Verzekeraars. “Verzekeraars die het advies opvolgen kunnen woningeigenaren en bedrijven compenseren die bij een lokale overstroming nu nog tussen wal en schip vallen.”

Uit het adviesrapport blijkt dat het verzekeren van overstromingen door het falen van primaire waterkeringen nog niet haalbaar is. De Boer: ”Zonder steun van de overheid is een grootschalige dekking voor overstromingsschade voor het bezwijken van primaire waterkeringen op dit moment niet haalbaar.”

Klimaatverandering

Klimaatverandering is een belangrijk thema voor (schade)verzekeraars. Vorig jaar waarschuwden verzekeraars dat de schadelast op opstal-, inboedel- en autopolissen als gevolg van hevige regenval de komende decennia met een kwart miljard euro kan toenemen ten opzichte van de huidige situatie. Verzekeraars benadrukken dat het stimuleren van preventie van wateroverlast en overstromingsschade van groot belang is. Daarnaast delen verzekeraars hun kennis over risico’s met belanghebbende partijen, zoals overheden, waterschappen en gemeenten. Zo organiseert het Verbond op 13 september een klimaatevent voor leden en geïnteresseerden, waar ook het Adviesrapport Overstromingen verder toegelicht zal worden.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Hoe gaan we met de risico’s van overstromingen om?

Hoe gaan we met de risico’s van overstromingen om?

De discussie is weer actueel of overstromingen (van secundaire dijken) kunnen worden verzekerd. Zo heeft het Verbond van Verzekeraars recent een Adviesrapport Overstromingen...

Hoe gaan we met de risico’s van overstromingen om?

Hoe gaan we met de risico’s van overstromingen om?

De discussie is weer actueel of overstromingen (van secundaire dijken) kunnen worden verzekerd. Zo heeft het Verbond van Verzekeraars recent een Adviesrapport...

Verbond: klimaatschade stijgt jaarlijks tot 250 miljoen euro

Verbond: klimaatschade stijgt jaarlijks tot 250 miljoen euro

Het Verbond van Verzekeraars waarschuwt dat als gevolg van (extreme) klimaatveranderingen de schade op auto-, opstal- en inboedelverzekeringen ruim een kwart miljard...

Niet iedereen al voor verzekering overstromingsrisico

Niet iedereen al voor verzekering overstromingsrisico

Vooralsnog weinig enthousiasme bij de lezers van het Algemeen Dagblad voor de verplichte verzekering van het overstromingsrisico die eraan zit te komen. "Gaan...

Verbondsleden omarmen zelfregulering herstelkosten

Verbondsleden omarmen zelfregulering herstelkosten

Met het oog op het provisieverbod hebben de leden van het Verbond ingestemd met zelfregulering over herstelkosten. "Dit is een nieuwe standaardprocedure waarmee...