Dijsselbloem schiet alternatief Graafsma voor Wabeke-aanbeveling af

Jeroen Dijsselbloem 2016

Minister Dijsselbloem van Financiën heeft een door René Graafsma voorgesteld alternatief voor de Wabeke-aanbeveling inzake woekerpolissen afgeschoten.

Dijsselbloem reageert op een brief die Graafsma eind vorig jaar naar de Tweede Kamer stuurde en die door de Kamer aan de minister is voorgelegd.

Dijsselbloem schrijft: "Een aanbeveling van de heer Wabeke lag aan de basis van gesprekken tussen verzekeraars en consumentenstichtingen over compensatie van kosten bij beleggingsverzekeringen. De algemene akkoorden die hierover zijn gesloten (en inmiddels uitgevoerd) bieden een generieke financiële tegemoetkoming voor alle klanten met een beleggingsverzekering waarvan de kosten boven de in de akkoorden overeengekomen maxima uitkomen. Ik zie geen aanleiding om aan deze akkoorden, die destijds met steun van betrokken partijen, zoals de Vereniging Eigen Huis en de Vereniging van Effectenbezitters, tot stand zijn gekomen, te tornen. De akkoorden laten onverlet dat er in individuele polissen gebreken kunnen bestaan waarvoor in de akkoorden geen compensatie is geboden. Bijvoorbeeld als er ernstige gebreken in de informatieverstrekking aanwezig waren. In dergelijke situaties kan het Kifid of de rechter bepalen of die klant recht heeft op (aanvullende) compensatie. Personen of organisaties die klanten bijstaan in geschillen zoals die over beleggingsverzekeringen vervullen een nuttige rol. Het kabinet hecht eraan dat gedupeerden hun rechten kunnen verwezenlijken en dat de kwaliteit van dit soort organisaties gewaarborgd blijft. Hiertoe heeft het kabinet recent een voorstel ingediend ter introductie van een collectieve schadevergoedingsactie in het Burgerlijk Wetboek . In de jurisprudentie zie ik op dit moment onvoldoende aangrijpingspunten voor het in meer algemene zin toepassen van aanvullende compensatie bij beleggingsverzekeringen."

 

G6-methode

Graafsma pleit voor het 'G-6 alternatief op maat'.  – tot afronding van lopende geschillen te komen. De G6-methode gaat uit van een kostenmaximum verbonden aan de beleggingsverzekering. Deze methode houdt in dat de verzekeraar, al dan niet via een rechter of geschillenbeslechter, wordt gevraagd maximaal 5 à 6 procent van de netto premie-inleg, zijnde alle betaalde premies minus de overlijdensrisicoverzekeringspremies, als kosten bij de klant in rekening te brengen. Betaalde kosten die de 5 of 6 procent overstijgen worden aan de klant geretourneerd. Graafsma heeft aangegeven deze methode in een beperkt aantal schikkingen met verzekeraars over individuele casussen te hebben gebruikt.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Alex van der Sluijs - 16 maart 2017

Even wachten tot de nieuwe coalitie plaats heeft genomen en dan gewoon opnieuw op de agenda zetten. Het is de enige manier om schoon schip te maken. Jeroentje komen we straks wel weer ergens tegen als commissaris, bestuurder van een grote financial, de reden waarom hij de boot afhoudt. Inderdaad heeft hij gisteren de rekening gekregen, volkomen terecht. Jeroen dacht alleen maar aan zijn blazoen en het is nu genieten van de uitslag van de verkiezingen.

Peter Veldhuizen - 16 maart 2017

Rekken en er bij blijven denkt (dacht) Dijsselbloem. Gisteren heeft hij de voorlopige afrekening ontvangen.

Jeffrey Leichel - 16 maart 2017

Knap dat René het dossier weer op de politieke agenda heeft weten te krijgen. En een hele grote schande dat Dijsselbloem niet wil onderkennen dat de Wabeke aanbeveling niet deugt. Daar zijn stapels bewijzen voor. Het blijft maar in perverse rondjes draaien dit dossier. En de betrokken juristen blijven maar afleidingsargumenten afvuren om onder schadeloosstelling uit te komen. Er zijn zeker nog 4 miljoen polissen die recht hebben op een betere compensatie. Laten we hopen dat de nieuwe coalitie meer oog heeft voor dit historische onrecht.

Meer over
Nieuwe ontwoekertaak adviseur

Nieuwe ontwoekertaak adviseur

Na jarenlang woekerpolissen te hebben aangepakt, zijn er inmiddels meer producten die moeten worden ‘ontwoekerd’. Bijvoorbeeld aflossingsvrije hypotheken...

Graafsma: "Wikkel woekerpolissen af volgens 'Allianz-regeling'"

Graafsma: "Wikkel woekerpolissen af volgens 'Allianz-regeling'"

René Graafsma roept de Tweede Kamer op om zijn zogeheten 'Allianz-regeling' over te nemen voor de afwikkeling van het slepende woekerpolisdossier. Graafsma...

"Hersteladvies verzekeraars heeft weinig om het lijf"

"Hersteladvies verzekeraars heeft weinig om het lijf"

Het hersteladvies dat verzekeraars geven in het kader van het activeren van woekerpolishouders stelt weinig voor. Dat beweren de initiatiefnemers van de Nationale...

Nationale Ontwoekerdag op 7 maart

Nationale Ontwoekerdag op 7 maart

Een aantal belangenbehartigers van woekerpolishouders organiseren op 7 maart de Nationale Ontwoekerdag. Het betreft onder meer ConsumentenClaim en Vereniging Woekerpolis.nl....

Minister duldt geen kritiek op Kifid

Minister duldt geen kritiek op Kifid

 Minister Dijsselbloem vindt dat Kifid prima functioneert, blijkt nog eens uit zijn antwoorden in schriftelijk overleg met de Tweede Kamer. Alle kritische vragen...

Minister grijpt niet in bij uitvoering leidraad

Minister grijpt niet in bij uitvoering leidraad

"De kredietverstrekkers hebben zich gecommitteerd aan de leidraad van de AFM en ik heb geen aanleiding om hier op dit moment aan te twijfelen." Dat stelt...