Interbank mocht variabele tarief te allen tijde wijzigen

Euro's via Pixabay 2018

De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) vindt dat Interbank (op basis van de overeenkomst tussen partijen) de bevoegdheid heeft om het variabele rentetarief voor een doorlopend krediet te allen tijde te wijzigen (uitspraak 2018-308). Dat Interbank een substantiële (risico)opslag hanteerde, doet daar volgens de Commissie niks aan af.

De Commissie: "Ingevolge artikel 3 van de Algemene Voorwaarden wordt de rente van dag tot dag berekend en kan Interbank deze wijzigen met inachtneming van de krachtens de wet geldende maxima. De Commissie heeft geen aanleiding gezien om aan te nemen dat sprake is van een oneerlijk beding. De Commissie overweegt dat dit meebrengt dat Interbank de bevoegdheid toekomt om de rente te wijzigen. Een wijziging kan een verhoging of verlaging van die rente inhouden. De voor Consument bestaande onzekerheid over de ontwikkeling van de rente is inherent aan het gekozen renteregime. Hier tegenover staat in beginsel de vrijheid van Consument om desgewenst het krediet tot de kredietlimiet op te nemen en het krediet te allen tijde af te lossen.

Niet significant

De Commissie: "Interbank heeft in deze procedure een overzicht overgelegd met daarin opgenomen de historische tarieven van haarzelf en vier andere geldverstrekkers voor vergelijkbare kredieten en risicogroepen. Uit dit overzicht blijkt dat de door Interbank aan Consument berekende rentetarieven over de periode 2008 tot en met 2017 niet significant en in onredelijke mate afwijken van de rentetarieven die de andere vier geldverstrekkers hanteerden bij een vergelijkbaar krediet. Consument heeft naar het oordeel van de Commissie het tegendeel niet aangetoond.

"Verder komen de ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt die de Bank in de periode van 2009 tot en met 2017 noopten om tot wijziging van het rentetarief over te gaan (te weten veranderingen in de hoogte van de fundingskosten en de risicokosten), de Commissie niet zodanig onjuist of onredelijk voor dat sprake is van een wijziging die de onaanvaardbaarheidstoets overschrijdt. Daaraan doet, mede geldt op de strengheid van de toe te passen beoordelingsmaatstaf (artikel 6:248 lid 2 Burgerlijk Wetboek), niet af dat in deze zaak sprake was van een substantiële (risico)opslag.

"Interbank heeft aangevoerd dat Consument altijd de mogelijkheid heeft (gehad) om het krediet over te sluiten. Consument heeft dit niet betwist. Daarmee is niet komen vast te staan dat het krediet niet kon worden overgesloten en Consument feitelijk ‘locked-up’ is."

 

 

 

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Schade bij dochter valt niet onder polis

Schade bij dochter valt niet onder polis

LEREN VAN KIFID SCHADE (UIT VVP 8) Vader heeft een aansprakelijkheidsverzekering waarbij tevens dekking bestaat voor kinderen die ergens anders wonen door studie....

Kifid: Post Vermogensbeheer heeft zorgplicht geschonden

Kifid: Post Vermogensbeheer heeft zorgplicht geschonden

Post Vermogensbeheer heeft volgens de Commissie van Beroep van Kifid de zorgplicht geschonden omdat het een te risicovol vermogensbeheer heeft gevoerd dat niet paste...

Geldverstrekker heeft geen actieve onderhoudsplicht

Geldverstrekker heeft geen actieve onderhoudsplicht

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN HYPOTHEKEN  Consumenten hebben in 2008 een hypothecaire geldlening afgesloten van 218.100 euro. Tegelijkertijd wordt een spaarrekening...

Geen recht op onbestaande verzekering

Geen recht op onbestaande verzekering

LEREN VAN KIFID LEVEN  Consument sluit in 1993 het kader van een gouden handdruk een stamrechtverzekering. In 2009 wordt door een vergissing van de verzekeraar...

Ondanks verbod lijfrente aan bank overdragen

Ondanks verbod lijfrente aan bank overdragen

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN LEVEN  Het staat zwart op wit in de polisvoorwaarden. Toch kun je daar soms geen beroep op doen. Dat ondervond de consument in deze...

Schade bij dochter valt niet onder polis

Schade bij dochter valt niet onder polis

LEREN VAN KIFID SCHADE  Vader heeft een aansprakelijkheidsverzekering waarbij tevens dekking bestaat voor kinderen die ergens anders wonen door studie. In...