Lager dan gemiddelde schaderatio

NVGA

De volmachtmarkt kent binnen de grootste verzekeringsbranches een lager dan gemiddelde schaderatio in het boekjaar 2017. Dat blijkt uit de eerste Performancemonitor Volmacht (Schade), opgesteld door KoKo Kroup in opdracht van de NVGA.

De NVGA zal ieder jaar de Performancemonitor in het najaar publiceren, kort nadat DNB de markttabellen via haar website beschikbaar heeft gesteld.

De NVGA "realiseert zich dat één waarnemingsjaar nog onvoldoende is voor een fundamentele eindconclusie. Maar wij zijn verheugd dat het beleid van de afgelopen jaren ertoe heeft bijgedragen dat de volmachtmarkt in 2017 een positieve bijdrage heeft geleverd aan de gemiddelde schaderatio".

Op verzoek van de NVGA heeft KoKo Kroup de performance van de leden van de NVGA over het boekjaar 2017 inzichtelijk gemaakt en vergeleken met de performance van alle verzekeraars tezamen en individuele verzekeraars actief in de volmachtmarkt. De volmachtmarkt kent binnen de grootste verzekeringsbranches een lager dan gemiddelde schaderatio in het boekjaar 2017 en het marktaandeel van de NVGA-leden is verder
gestegen tot 28,1 procent aan premievolume schadeverzekeringen. 

De afwijking per verzekeringsbranche bedraagt in het boekjaar 2017: Motorrijtuigen - 7,8 procent; Brand en andere schade aan zaken - 2,0 procent; Algemene aansprakelijkheid -10,6 procent; Schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen + 8,2 procent; Overige varia: +1,3 procent; Medische varia -16,1%.

Meer inzicht in kostenstructuur noodzakelijk

Ook blijkt uit het rapport dat meer inzicht in de kostenstructuur noodzakelijk is om tot een
verantwoord vergelijk te komen. Daarom zal de NVGA onderzoeken op welke wijze zij opvolging kan geven aan de door KoKo Kroup aangegeven verbeterpunten, bijvoorbeeld binnen de nieuw te ontwikkelen
geïndividualiseerde beloningsstructuur.

De NVGA: "Het is aan de verzekeraars en DNB om te bepalen of en zo ja, op welke wijze zij een verdere bijdrage willen leveren aan ‘toenemend inzicht’. De NVGA wil naar alle stakeholders transparantie bieden over de performance van haar leden. De Performancemonitor Volmacht 2017 (Schade) is dan ook voor iedereen
beschikbaar." 


Reactie toevoegen

 
Lees meer over
‘Verzekeraars hebben volmachtkantoren nodig’

‘Verzekeraars hebben volmachtkantoren nodig’

Het aantal volmachtgevende verzekeraars loopt terug. Maatschappijen staken hun activiteiten op dit gebied of ze fuseren, mede om kosten te drukken. Volgens Dennis...

NVGA: vergaande consolidatie draagt niet bij aan oplossing onverzekerbaarheid

NVGA: vergaande consolidatie draagt niet bij aan oplossing onverzekerbaarheid

"Vergaande consolidatie zal ertoe leiden, dat er meer schaarste ontstaat in het aanbieden van afwijkende verzekeringsoplossingen", stelt NVGA-voorzitter Ron Gardenier...

Meer of minder verzekeraars?

Meer of minder verzekeraars?

Consolidatie en schaalvergroting houden de gemoederen meer dan bezig. Positief of negatief voor de klant? Goed voor de toezichthouder? Eigen belang verzekeraars?...

Inschrijving NVGA AM Innovatieprijs geopend

Inschrijving NVGA AM Innovatieprijs geopend

De inschrijving voor de NVGA AM Innovatieprijs is geopend. De prijs wordt toegekend aan de partij met de meest impactvolle innovatie voor de volmachtbranche en...

Verantwoordelijkheid voor gevolmachtigde

Verantwoordelijkheid voor gevolmachtigde

Door Ron Gardenier (voorzitter NVGA) Vanaf 25 mei gelden er nieuwe regels voor het verwerken van persoonsgegevens. In de kern zijn de regels uit de Algemene...

Openclaims winnaar NVGA/AM Innovatieprijs

Openclaims winnaar NVGA/AM Innovatieprijs

Openclaims heeft met WA Connect de NVGA/AM Innovatieprijs 2018 gewonnen.Lex Orie ontving de award tijdens het NVGA-congres uit handen van juryleden Jorg Roodbeen...