MAX Pensioenmanifest: perk beloningen pensioensector in

MAX Pensioenmanifest 640

Tijdens het Nationaal Pensioendebat bij Omroep Max maandagavond is het MAX Pensioenmanifest gepresenteerd. In dit manifest pleit Omroep MAX in vijf punten voor "een simpeler, eerlijker en goedkoper pensioenstelsel": betaal redelijke beloning, wees open over afspraken en fouten, zorg voor eerlijk en onafhankelijk toezicht, maak heldere en overzichtelijke pensioenregelingen, stop met foute beleggingen.

Omroep MAX stelt voor om de beloningen in de pensioenwereld in te perken. De Balkenendenorm van 187.000 euro moet voor pensioenuitvoerders en -fondsen gelden. "Ook de honoraria van pensioenbeleggers moeten redelijk worden." MAX stelt dat het pensioengeld collectief geld is.

Via MAXPENSIOENMANIFEST.NL kunnen Nederlanders het manifest ondertekenen. Het manifest wordt aangeboden aan de Tweede Kamer, vakbonden, pensioenfondsen, pensioenuitvoerders en pensioengeldbeleggers, de Sociaal Economische Raad en de Ombudsman Pensioenen.

MAX-journalist Cees Grimbergen: “Pensioengeld is niet van de pensioenfondsen. Het is geld van miljoenen Nederlanders. De pensioenindustrie heeft zich dit geld juridisch toegeëigend. We toonden het aan in de zevendelige MAX-documentairereeks Zwarte Zwanen. De pensioenwereld moet ervan doordrongen raken dat er iets moet veranderen.” 

 

Reactie toevoegen

 

Reacties

Wim van de Kamp - gepensioneerd 23 mei 2018

Ik wordt al sinds zes jaar gekort op mijn pensioen. Wordt sinds drie jaar ook nog eens extra belast door de belastingdienst die mijn Duitse pensioen, waarover ik in Duitsland ook al belasting betaal nog eens extra moet betalen. Mijn beschikbaar pensioen is sinds zes om ongeveer 30% gedaald.

TGM Tomassen-Reesing - bezorgde 65 plusser. 17 mei 2018

Schandalig dat de pensioenuitvoerders zo met het collectieve geld omgaat. Het zich toe-eigenen van ONS geld!!!!

Meer over