NVIA besteedt secretariaat uit aan Oostdam & Partners

Oostdam & Partners logo 2017

Het NVIA heeft haar secretariaat uitbesteed aan Oostdam & Partners. Het betreft de secretariële werkzaamheden van zowel de Stichting Certificering NVIA als van de vereniging.

De NVIA (opgericht in 2015) is de beroepsvereniging voor professionals, werkzaam op het gebied van inkomens- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en sociale zekerheid. De NVIA richt zich op belangenbehartiging, kennis delen, opleiden, competentieontwikkeling en het openstellen van een netwerk voor inkomensprofessionals.

Bestuurslid Leon van Maaren: “NVIA was tot op heden een vereniging van hardwerkende vrijwilligers. Om door te groeien naar een volgende fase (groei aantal leden, aanscherpen beroepsprofiel, vaststellen beroepskwalificaties, dé gesprekspartner zijn van relevante stakeholders) vindt het bestuur van de NVIA dat de organisatie verder moet professionaliseren.”

 

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
NVIA: verzuimverzekering wordt te grote kostenposten

NVIA: verzuimverzekering wordt te grote kostenposten

De Nederlandse Vereniging van Inkomensadviseurs (NVIA) krijgt diverse signalen vanuit haar achterban dat de kosten voor verzuimbegeleiding de spuigaten uitlopen....

Brandbrief brancheorganisaties over verwerken BSN

Brandbrief brancheorganisaties over verwerken BSN

Verschaf onafhankelijk adviseurs zekerheid over het verwerken van het BSN. "Indien zij dit niet kunnen verwerken, betekent dit dat ze voor een groot aantal financiële...

NVIA: meer aandacht voor duurzame inzetbaarheid personeel

NVIA: meer aandacht voor duurzame inzetbaarheid personeel

“NVIA-adviseurs krijgen de mogelijkheid om conform NEN-normering ook te adviseren over duurzame inzetbaarheid van personeel”. Aldus NVIA-voorzitter Peter...

NVIA herschrijft Regeerakkoord

NVIA herschrijft Regeerakkoord

De NVIA heeft de paragraaf Ziekteverzuim & Arbeidsongeschiktheid uit het Regeerakkoord aangepast. Het alternatieve plan biedt met name werkgevers binnen het...

Silvia Janssen van start met Onkar Compliance

Silvia Janssen van start met Onkar Compliance

Silvia Janssen (43) is gestart met haar nieuwe bedrijf Onkar Compliance. Ze werkte sinds 2009 bij Oostdam & Partners waarvan ze in 2011 mede-aandeelhouder wordt....

Tips om van privacywetgeving een geschenk te maken

Tips om van privacywetgeving een geschenk te maken

De nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) leeft nog niet zo onder adviseurs, stelt Silvia Janssen (Oostdam & Partners) in VVP 9. "Misschien omdat...