Verbond: "Stoppen NLII logisch"

Logo Verbond van Verzekeraars

Verzekeraars noemen het besluit van het NLII om te stoppen als investeringsinstelling logisch, nu blijkt dat er te weinig goede projecten zijn die funding nodig hebben. De financiële sector, waaronder ook verzekeraars, beoogden met het NLII een instelling te hebben om investeringen in Nederland te stimuleren, met name in het MKB en de energietransitie.

Verzekeraars zijn tevreden dat het NLII een paar goede initiatieven heeft ondernomen, maar "snappen dat bij onvoldoende aanbod van financieringsvoorstellen deze keuze is gemaakt".

Het Verbond benadrukt dat verzekeraars zelf al flink investeren en zullen blijven investeren in Nederland. In totaal hebben verzekeraars ruim 490 miljard euro aan beleggingen uitstaan, waarvan bijna 270 miljard euro in Nederland. Het grootste gedeelte hiervan zit in staatsobligaties. Maar ook investeringen in Nederlandse (beursgenoteerde) bedrijven, beleggingsinstellingen en hypotheken behoren tot deze categorie.

Om de investeringen in de energietransitie aan te jagen, zijn verzekeraars betrokken in de taakgroep financiering van het Energieakkoord. Hier wordt onderzocht hoe op het eerste gezicht onrendabele projecten toch financierbaar te krijgen zijn.

Dat verzekeraars hun financieringsrol oppakken, aldus het Verbond, blijkt ook uit het feit dat de sector is betrokken bij verschillende initiatieven voor financiering van het MKB, bijvoorbeeld via het ABN AMRO MKB fonds. Daarnaast onderhandelt het Verbond namens de sector over een convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, waardoor verzekeraars zich binden internationaal op een maatschappelijk verantwoorde wijze en duurzaam te investeren.

 

Reactie toevoegen

 
Meer over