Verbond valt over uitspraak DNB en AFM

Logo Verbond van Verzekeraars

"In het FD-interview met DNB en AFM wordt de indruk gewekt alsof pensioenuitvoerders alleen in nominale bedragen willen communiceren en koopkrachteffecten buiten beschouwing willen laten. Dat is onjuist en geeft geen goed beeld van onze visie." Zo reageerde het Verbond van Verzekeraars dinsdag op een FD-artikel.

In het artikel stellen DNB en AFM dat Nederlanders vaak nog te optimistisch zijn over hun pensioen, doordat zij onvoldoende informatie krijgen over mogelijke tegenvallers. 

Het Verbond van Verzekeraars onderschrijft "het belang van goede pensioencommunicatie waarbij ook onzekerheden in kaart worden gebracht. Koopkracht is daarin een belangrijk element. Maar samen met de Pensioenfederatie is het Verbond ervan overtuigd dat het communiceren van meerdere boodschappen in één beeld voor de deelnemer verwarrend is".

Op 14 maart is er Algemeen Overleg in de Tweede Kamer over pensioencommunicatie. Aan de vooravond hiervan stelt ook de Stichting van de Arbeid in een brief verwarring te vrezen.

De Stichting: "De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is van plan pensioenuitvoerders voor te schrijven om aan deelnemers in zowel euro’s van vandaag (koopkracht) als in euro’s in de toekomst (nominale waarde) te communiceren. De Stichting van de Arbeid vreest dat dit tot veel verwarring kan leiden. Omdat de Stichting wel hecht aan communicatie in koopkracht, stelt ze voor de communicatie in koopkracht en nominale bedragen gescheiden te houden."

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Schadelast aanrijdingen fors toegenomen

Schadelast aanrijdingen fors toegenomen

Het aantal verkeersclaims naar aanleiding van een aanrijding is in 2017 met achttien procent gedaald. De schadelast is daarentegen afgelopen jaar met zeven procent...

Verbond publiceert overzicht van gedekte klimaatrisico’s

Verbond publiceert overzicht van gedekte klimaatrisico’s

Het Verbond van Verzekeraars publiceert volgende week in samenwerking met het ministerie van IenM een overzicht van de gedekte klimaatrisico’s voor particulieren...

Vaart maken met terugdringen aantal verkeersslachtoffers

Vaart maken met terugdringen aantal verkeersslachtoffers

Het Verbond van Verzekeraars vindt samen met de partners van de Verkeersveiligheidscoalitie dat er dringend moet worden geïnvesteerd in onderhoud en aanleg...

Helft miljoenenbranden bij bedrijven

Helft miljoenenbranden bij bedrijven

De Stichting Salvage is in 2018 al bij 71 miljoenenbranden in actie gekomen. Met name juli was met 11 meldingen een drukke maand. Het Verbond van Verzekeraars noemt...

Lifetri aspirant-lid Verbond

Lifetri aspirant-lid Verbond

Het Verbondsbestuur heeft aan twee labels van de Lifetri Groep het aspirant-lidmaatschap toegekend. Het gaat om Lifetri Uitvaartverzekeringen en Lifetri Verzekeringen. Lifetri...

Verbond: bij uitblijven akkoord kabinet nu aan zet

Verbond: bij uitblijven akkoord kabinet nu aan zet

Het Verbond van Verzekeraars vindt het teleurstellend dat sociale partners en kabinet er niet in zijn geslaagd een akkoord te bereiken over modernisering van het...