Beperking aan verbod om te verhuren

Kifid LOGO 2017

HYPOTHEKEN - Hypotheekverstrekkers nemen in de hypotheekvoorwaarden veelal op dat de consument het pand niet mag verhuren. Achtergrond van deze bepaling is, dat huurders in Nederland een sterke rechtsbescherming hebben. Indien de consument zijn verplichtingen jegens de geldverstrekker niet nakomt, zal de geldverstrekker indien het pand inmiddels blijkt te zijn verhuurd het pand niet zonder meer leeg kunnen verkopen. Daarmee biedt het onderpand minder zekerheid dan de geldverstrekker voor ogen stond.

Om betalingsproblemen te voorkomen wenst de consument de woning tijdelijk te verhuren. De geldverstrekker weigert toestemming te geven. De geschillencommissie meent dat in deze casus de geldverstrekker deze toestemming wel moet geven.

De commissie oordeelt dat in het onderhavige geval het handelen van de bank naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Bij verhuur op basis van de Leegstandswet wordt die huurdersbescherming op vergaande wijze uitgehold. Het vergunningenstelsel dat door de Leegstandswet in het leven wordt geroepen, biedt de waarborg dat de woning te zijner tijd in onverhuurde staat kan worden verkocht. Naar het oordeel van de commissie ontvalt daarmee ten dele het belang dat de bank heeft bij haar bevoegdheid verhuur in dit geval te weigeren. Daartegenover staat het belang van consument om de verhuur van de woning toe te staan. Dit is gelegen onder meer in het zwaarwegende belang voor consument de restschuld en dubbele lasten zoveel mogelijk te voorkomen.

De commissie concludeert dat de bank de verhuur op basis van de Leegstandswet dient toe te staan voor tenminste de periode waarvoor consument de vergunning verkregen heeft, namelijk tot 1 augustus 2021. -Uitspraak 2017-508

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Adviseur moet aanbod documenteren

Adviseur moet aanbod documenteren

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN HYPOTHEKEN - Consument sluit een hypotheek. Op dat moment heeft de geldverstrekker de optie van boetevrij bij verkoop of een (beperkte)...

Advieskosten hoeven niet in opdrachtbevestiging

Advieskosten hoeven niet in opdrachtbevestiging

Dat in de opdrachtbevestiging en de toepasselijke voorwaarden geen afspraken waren opgenomen over de door de adviseur bij consument in rekening te brengen advies-...

Bank hoeft fout in berekening boeterente niet voort te zetten

Bank hoeft fout in berekening boeterente niet voort te zetten

De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening is van oordeel dat de bank niet gehouden kan worden een gemaakte (en ontdekte) fout in haar berekening van...

Alle kosten voor één partij te kort door de bocht

Alle kosten voor één partij te kort door de bocht

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN SCHADE UIT VVP 03 - 2018 In deze uitspraak gaat het om een schade waarmee vrijwel elk financieel advieskantoor met enige regelmaat...

Verzuim kost bank helft advieskosten

Verzuim kost bank helft advieskosten

SNS Bank moet een klant een gedeelte van de advieskosten vergoeden. Dat oordeelt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening in Uitspraak 2018-268. Consument...

Passieve houding kost adviseur bijna 9.000 euro

Passieve houding kost adviseur bijna 9.000 euro

De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening laat adviseur Raadsheeren bijna 9.000 euro aan schadevergoeding betalen aan een klant. De Commissie oordeelt...