Wij ondersteunen de werkgever de volle twaalf jaar

section1_page48_article25_1.jpg

In het oerwoud van ziekte en arbeidsongeschiktheid raakt de wetgever al snel de weg kwijt. De Goudse ondersteunt hem om die weg te vinden. En ook de werknemer wordt geholpen, zodat die zo mogelijk weer aan het werk kan. Klinkt mooi. Maar wat houdt dit in? En waarom doet de Goudse dit? Een gesprek met Karin Klaassen en Maikel de Groot.

Een griepje is te overzien. Maar als een werknemer langer thuis komt te zitten, of zelfs arbeidsongeschikt wordt verklaard, wordt het een ander verhaal.

Voor hem zelf, maar óók voor zijn werkgever. Die krijgt dan niet alleen met praktische problemen en hoge kosten te maken, maar ook met allerlei regels en procedures. Daarom biedt De Goudse niet alleen verzekeringen maar juist ook ondersteuning, aan zowel de werkgever als de werknemer.

Fors geïnvesteerd

De Goudse heeft vooral de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in verzuimbegeleiding en re-integratie, vertelt manager Inkomen & Pensioen De Groot.

“Voorheen maakten we veel gebruik van externe krachten, maar de laatste jaren hebben we veel mensen in dienst genomen. Ons team Verzuim & Re-integratieadvies telt nu zeventien medewerkers en bestaat uit negen VerzuimCoaches, zeven WGA-experts en een WIA-coach. Samen zijn ze van alle markten thuis, want ze hebben verschillende achtergronden: onder andere HR, juridisch, psychologisch en arbeidskundig.”

Ondersteuning

Waar houden al die medewerkers zich mee bezig? Teammanager Klaassen legt het graag uit. “Wij ondersteunen de werkgever de volle twaalf jaar. Dus tijdens de eerste twee ziektejaren en ook tijdens de tien jaar daarna, wanneer iemand in de WGA belandt. We leggen uit welke stappen de werkgever moet nemen op grond van de Wet verbetering poortwachter, waarbij onze meerwaarde ligt in de ondersteuning van de werkgever bij de praktische invulling van de re-integratie. Wanneer een bedrijfsarts het advies geeft dat een werknemer in aangepast werk kan re-integreren, adviseren wij de werkgever over de manier waarop hij hier handen en voeten aan kan geven en zetten wij zo nodig een arbeidsdeskundige in om hem daarbij praktisch te ondersteunen. En als iemand de WGA instroomt, beoordelen we de beschikking van het UWV en helpen we de werkgever zo nodig om in bezwaar te gaan of een herbeoordeling aan te vragen.”

Gegarandeerd budget

Daarnaast, geeft De Groot aan, kan de ondersteuning van De Goudse ook bestaan uit een bijdrage in de kosten van re-integratie. “Wij bieden een gegarandeerd budget. Dat kun je bijvoorbeeld inzetten voor aanpassing van de werkplek of omscholing. Of voor een tweedespoortraject, waarbij het het doel is dat de werknemer aan de slag gaat bij een andere werkgever. Bij een verzuimverzekering inclusief arbodienstverlening is dat budget € 4.000,-. Maar als je bijvoorbeeld ook een WGA-eigenrisicoverzekering hebt, bedraagt het € 8.000,-.” Klaassen vult aan: “Als iemand bijvoorbeeld aan een lopende band werkt en rugklachten heeft, kun je hem een training aanbieden om anders te tillen, zodat hij zijn werk kan blijven doen.”

Voordeel voor iedereen

De kosten voor deze ondersteuning zijn fors, maar vormen zeker een zinvolle investering, vindt De Groot. “Wij doen dit omdat we zien dat de regie en sturing ervoor zorgt dat het aantal uitkeringen en de hoogte ervan afnemen. Dat is voordeel voor iedereen. Door onze ondersteuning worden werkgevers en werknemers zich meer bewust van hun mogelijkheden en maken ze daar meer gebruik van. Soms benaderen we hen ook preventief. Bij een groot nieuw WGA-contract gaat de WGA-expert bijvoorbeeld op bezoek bij de werkgever om onder andere van gedachten te wisselen over het beleid voor verzuim- en arbeidsongeschiktheid. En als een bedrijf veel verzuim heeft, bespreken we graag wat er aan de hand is en hoe we de trend kunnen ombuigen.

En ook dat levert voordeel op voor iedereen.”

Rol intermediair

Uiteraard, benadrukt De Groot, speelt ook het intermediair een belangrijke rol. Niet alleen door bij het afsluiten van een product te wijzen op de dienstverlening die daar bij hoort, maar vooral ook daarna. “Als er iets speelt, kan de adviseur de werkgever doorverwijzen naar zijn VerzuimCoach of WGA-expert. En als dat tot een succes leidt, gaat dat verhaal natuurlijk snel rond, ook in kringen van ondernemers en dat is natuurlijk voor de adviseur ook niet verkeerd!”

Maikel de Groot en Karin Klaassen: ‘Degene die ziek is en de consequenties voor hem en zijn werkgever blijven leidend. Niet het product.’

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
De Goudse eerste professionele investeerder op Rabo&Co

De Goudse eerste professionele investeerder op Rabo&Co

De Goudse Verzekeringen stelt als eerste professionele investeerder geld beschikbaar op Rabo&Co. Het gaat om een bedrag van 20 miljoen euro, waarmee De Goudse...

Goudse founding partner Grow Impact

Goudse founding partner Grow Impact

De Goudse is founding partner geworden van Grow Impact, een initiatief van Social Enterprise NL en GrowthClass. Sociaal ondernemers worden met een opleidingsprogramma...

Henk Raué voorzitter RvC De Goudse

Henk Raué voorzitter RvC De Goudse

Henk Raué is Maarten Dijkshoorn opgevolgd als voorzitter van de Raad van Commissarissen van De Goudse. Dijkshoorn heeft na acht jaar afscheid genomen....

De Goudse trots op autonome groei

De Goudse trots op autonome groei

De Goudse heeft in 2017 in alle kernsegmenten groei geboekt. Het resultaat steeg van 33,3 naar 34,4 miljoen euro. De omzet steeg van 532 naar 571 miljoen euro en...

Geert Bouwmeester beëdigd tot Ere Waegemeester

Geert Bouwmeester beëdigd tot Ere Waegemeester

Geert Bouwmeester, bestuursvoorzitter van De Goudse, is tijdens de opening van het Kaasseizoen toegetreden tot het Gilde der Ere Waegemeesters. De beëdiging...

Goudse verhoogt eindleeftijd Ondernemers-AOV

Goudse verhoogt eindleeftijd Ondernemers-AOV

De Ondernemers-AOV van De Goudse kan nu ook worden afgesloten met een eindleeftijd van 68 jaar. Deze eindleeftijd is ook mogelijk voor bestaande verzekerden (tot...