AFM helpt Consument slimmer beleggen

AFM (logo)

De AFM heeft de Internationale dag van de Consument aangegrepen om consumenten te helpen slimmer te beleggen. De AFM zegt dit vaker te zullen gaan doen.

Volgens de AFM helpen een drietal stappen bij een goede aanpak om slimmer te beleggen.

Stap 1: Bepaal je beleggingsdoel en check of dat nog haalbaar is.Ruim de helft van de beleggers heeft niet bepaald wat hij wil bereiken met beleggen. Dat blijkt uit consumentenonderzoek van de AFM eind 2012. En dat terwijl slim vermogen opbouwen juist begint met het hebben van een doel.Hoeveel geld heb je nodig en wanneer heb je dat nodig? Hoe bereik je vervolgens je doel? Ruim een kwart van de beleggers die wel een doel heeft, controleert tijdens de looptijd van de belegging niet of dat haalbaar blijft. Zo weet je niet of je nog op schema ligt.

Check daarom jaarlijks of je doel nog haalbaar is. Daarmee houd je zicht op je financiële toekomst en heb je nog tijd om bij te sturen als het even minder goed gaat.
Stap 2: Wees realistisch over rendement en doe een jaarlijkse check. Veel beleggers worden bij hun keuze voor beleggen vooral geprikkeld door het te behalen rendement. Uit ons consumentenonderzoek blijkt dat beleggers de komende drie jaar gemiddeld een jaarlijks rendement van 10,6 procent verwachten. De afgelopen drie jaar was het gemiddelde rendement van de AEX slechts 0,7 procent (exclusief dividend). De grootste optimisten blijken ook nog eens het minst te controleren welk rendement zij daadwerkelijk behaald hebben. Ruim de helft van de beleggers weet bovendien niet welk rendement ze in 2011 hadden. Voorkom teleurstellingen in de toekomst en check welk rendement je hebt behaald. Daarmee houd je zicht op je eigen financiële situatie.
Stap 3: Kijk kritisch naar de kosten en switch zo nodig naar een ander product of aanbieder. Bijna zes op de tien beleggers heeft geen idee hoe hoog de kosten zijn die zij gemiddeld per jaar betalen. Juist de kosten hebben een belangrijke invloed op het nettorendement van de beleggingen. Het loont daarom om de totale kosten van verschillende beleggingsdiensten met elkaar te vergelijken en zo nodig over te stappen naar een andere aanbieder. Overstappen is voor veel beleggers een grote stap, blijkt uit ons onderzoek. Slechts 7 procent van alle beleggers is in de afgelopen drie jaar gewisseld van aanbieder. Zeven op de tien beleggers zijn zelfs nog nooit overgestapt. Toch kan dat verstandig zijn. Houd grip op je eigen financiële situatie en vergeet niet dat je altijd de mogelijkheid hebt om over te stappen, aldus de toezichthouder.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Paul Schoo - 18 maart 2013

Wederom beschamend. Het onderzoek geeft onomstotelijk aan dat "het volk" niet moet beleggen. Maar nee de AFM doet er een schepje boven op door te suggereren, dat de koersverliezen echt wel te voorkomen zijn als je je doelen goed voor ogen hebt. Beste AFM het debacle van het volkskapitalisme (de burger aan het roer met zijn eigen beleggingen) is dat 8 van de 10 mensen of te druk zijn, te laat zijn, of botweg de kennis ontberen om op tijd te reageren, danwel een goede strategie te kunnen bedenken. Dit overlaten aan de vermogensbeheerders met het beleggingsrisico bij de consument laten liggen is om problemen vragen. De woekerpolis, -beleggerrekening, -pensioenregeling etc. Hoe meer de vermogensbeheerder de kosten moet drukken des te vaker gaat hij handelen de kachel moet nu eenmaal branden op een nieuwe dag. En in die handel, daar zit nu juist het risico van koersdalingen en daar valt niet tegen aan te sparen. Dus om warm te blijven in ons kikkerlandje geldt nog steeds voor 80% van de mensen sparen op een bankrekening. Inflatie??? Inflatie, dat ben jezelf. Gewoon iets meer sparen dan lost de inflatie ook op als sneeuw voor de zon. Wanneer dit allen maar gaat om een rendements verschil van 2 of 3% dan kun je beter die paar procent harder sparen dan de risico's op koersverliezen en inhalige vermogensbeheerder lopen.

Edwin Herdink - 15 maart 2013

De vraag is, dient de AFM voor het geven van beleggingsadvies vergunningplichtig te zijn of is art 1:1 van de WFT zo samengesteld dat de AFM alle ruimte heeft om als toezichthouder op de stoel van de adviseur te gaan zitten? Zo ja, dient deze wet dan niet te worden aangepast ter bescherming van consumenten tegen eventuele malafide belegginsadviseurs die zonder enige vorm van kennis en opleiding dit wetsartikel in hun eigen voordeel weten toe te passen?

Lees meer over
Financieel Stabiliteitscomité pleit voor beter passend woningaanbod

Financieel Stabiliteitscomité pleit voor beter passend woningaanbod

Volgens het Financieel Stabiliteitscomité (bestaande uit vertegenwoordigers van AFM, DNB, Financiën en het CPB) zal een beter passend woningaanbod de...

Klantgerichtheid volgens de AFM

Klantgerichtheid volgens de AFM

Wat wil de klant? Er zijn weinig sectoren waar deze vraag zo van belang is als de financiële dienstverlening. De impact van een niet-passende aov of hypotheek...

DNB-directeur benoemd in bestuur AFM

DNB-directeur benoemd in bestuur AFM

Jos Heuvelman (DNB) en Hanzo van Beusekom (Clear Conduct) zijn door minister Hoekstra van Financiën benoemd als bestuursleden van de AFM. Zij treden respectievelijk...

Bied wat de klant past

Bied wat de klant past

Wat wil de klant? Er zijn weinig sectoren waar deze vraag zo van belang is als de financiële dienst-verlening. De impact van een niet-passende aov of hypotheek...

Verzekeraars beheersen risico's bewust ingekocht verlies onvoldoende

Verzekeraars beheersen risico's bewust ingekocht verlies onvoldoende

Instellingen hanteren veelal een bewuste strategie als verlieslatende producten in de Motor WA- en de WIA-WGA-markt worden gezet, maar de risicobeheersing hierbij...

AFM: meer focus op voorkomen problemen

AFM: meer focus op voorkomen problemen

Meer internationale samenwerking en focus op voorkomen van problemen. Dit zijn de speerpunten van de AFM, zoals aangeven in het jaarverslag over 2017. Voorzitter...