Dijsselbloem negeert opnieuw intermediair

Studieboeken 4

Minister Dijsselbloem van Financiën fietst over de 400 klachten heen die het Wft Examenloket van de gezamenlijke intermediairorganisaties had verzameld over de Wft- en PE-examinering nieuwe stijl. De minister schrijft nog wel dat "uiteraard geen sprake is van een poging het aantal adviseurs te verminderen".

Het lukt de organisaties maar niet om gehoor te vinden bij de minister. Een verder bewijs dat het zaak is dat de intermediairlobby beter wordt georganiseerd en verder geprofessionaliseerd (zoals onlangs ook bepleit door OAWM-directeur Pjotr van Tilburg op persoonlijke titel in VVP). Overigens ligt de bal daarbij deels ook bij financieel adviseurs zelf, want het intermediair heeft zich maar zeer ten dele verenigd.

Het zou jammer zijn om nu al het verzetsbijltje er bij neer te gooien. Want in een brief aan de Tweede Kamer suggereert Dijsselbloem dat de situatie rond de examens en examenuitslagen normaliseert. Hij stelt: "Voor alle 24.319 examens die tot en met september 2014 zijn afgenomen, bedraagt het slagingspercentage 48,4 procent. Wat betreft de PEplus-examens is het slagingspercentage 62,0 procent en voor de initiële Wft-examens bedraagt het slagingspercentage 44,5 procent."

Er zijn echter nog slechts 5.421 PEplusexamens afgenomen (de overige 18.898 examens betreffen initiële Wft-examens). Verreweg de meeste PEplus-examens (2.092) zijn pas in september afgenomen. Bij de meeste modules is het slagingspercentage in die maand juist gedaald. De minister jubelt dus wel erg snel dat het wel goed zit. En reken maar niet dat de Tweede Kamer daar uit zichzelf kritisch naar kijkt.

Over het Wft-ervaringsloket leest de brief: "Op 25 september jongstleden hebben vertegenwoordigers van deze brancheorganisaties, het ministerie van Financiën en het CDFD overlegd over de ervaringen die via het Ervaringsloket Wft waren binnengekomen. Op dat moment waren ongeveer 400 ervaringen verzameld. Deze waren vooral afkomstig van kandidaten uit het intermediair, maar ook van kandidaten afkomstig vanuit aanbieders en dan met name verzekeraars. Opvallende zaken die naar voren kwamen, waren onder meer:
- veel kritische feedback op de wijze van toetsing van adviesvaardigheden;
- het gevoel dat overheid erop uit is om het aantal adviseurs te verminderen;
- onvoldoende aansluiting van de opleiding(en) bij de examens;
- klachten over het niet beschikbaar stellen van oefenexamens door het CDFD;
- door exameninstituten beschikbaar gestelde rekenmachines deugen soms niet, waarbij wordt verzocht om een rekenmachine in de examenapplicatie;
- tijdnood bij bepaalde examens;
- veel kandidaten die zakken hebben een 5.
"Deze ervaringen sporen met de meldingen en klachten die bij DUO en het CDFD worden ingediend. Uiteraard is van een poging het aantal adviseurs te verminderen geen sprake. Zoals hierboven naar voren kwam, worden klachten onderzocht, waarna al dan niet verbeteringen in de vragen of de examenapplicatie worden doorgevoerd. Inmiddels bevat de examenapplicatie bijvoorbeeld een rekenmachine. Ook is bezien of en zo ja, bij welke examens tijdnood optreedt. De indruk bestaat dat vrijwel iedere kandidaat binnen de beschikbaar gestelde tijd het examen kan maken. Het CDFD zal dit signaal blijven monitoren en betrekken bij de reguliere kwaliteitszorg.
Ook is, naar aanleiding van het signaal dat veel kandidaten zakken met een 5, bezien of de spreiding van de examencijfers een acceptabel beeld vertoond. Dit wordt in het kader van het continue proces van kwaliteitsbewaking regelmatig gedaan. Uit deze analyses blijkt dat de examencijfers redelijk normaal verdeeld zijn en dat de verdeling van cijfers geen reden geeft te twijfelen aan de kwaliteit van de examens."

Reactie toevoegen

 

Reacties

Frans Lampe - 7 november 2014

@ Geert, je professionaliteit is 100% en je vaardigheid 48%. Zo'n uitslag geloof je toch niet. Of moet je tegenwoordig met iedereen vriendjes zijn? Je zoekt toch de klant die bij je past en andersom. Ik moet nog op voor mijn PE. Als ik de getallen hierboven lees, begrijp ik niets van al die hoera berichten dat bijna iedereen al examen heeft gedaan. Het moet nog beginnen. Valse voorlichting?

Willem van Spronsen - 7 november 2014

@ KeesBergman, je hebt gelijk als je je moet organiseren. Ik protesteer niet, ik stel alleen maar vast. En dan is gewoon af te leiden uit al dat gedoe dat men er blijkbaar doelbewust op uit is om er een grote puinhoop van te willen maken. Ga je dan als Bor de Wolf uithuilen in het grote bos? Nee. Dat helpt je geen ene moer om het populair uit te drukken.Ga, je dan gewoon voor die examens, ja natuurlijk, je zit in een dwangbuis en je moet er door heen ook al blijft de helft onderweg gewoon steken. Zijn er nog andere wegen, ja uitwijken naar Duitsland en Belgie met je kantoor of als intermediair bij je beroepsorganisatie de vraag neerleggen of we een juridische procedure kunnen gaan opstarten. Ja en dan komen we weer, ja maar dat kost geld. Maar waar is dan de bereidheid van 80% van het intermediair en van werknemers die op termijn door dit gedoe ook hun baan kunnen verliezen om gezamenlijk een bijdrage te leveren. Zo niet, dan wordt het gewoon grote klappen opvangen en alles gewoon maar slikken wat je door de strot wordt geduwd,

Geert Sijbring - 7 november 2014

Gisteren weer examen gedaan schade zakelijk , want dan heb je gelijk basis, en particulier. Weer gezakt de uitslag exact gelijk aan de vorige keer , kennis begrip 83 %, professionaliteit 100 %, maar vaardigheden en competenties 48 %. Maar dat is ook logisch ,(ik werk nog maar 41 jaar) , Dus ik moet het aanvragen en toepassen nog leren. Maar gelukkig heb ik daar nog de tijd voor, alleen niet meer in dit leven. Dijsselbloem je ben eigen gereid en hooghartig en ben overtuigt van je eigen goedheid en deskundigheid, maar hoogmoed komt altijd voor de val. Je komt bij mij in de gevaren zone.!!! Geert Sijbring.

Kees Bergman - 7 november 2014

@Dick. Klopt, bij mij ook, maar nog steeds weinig medelijden

Kees Bergman - 7 november 2014

@Willem van Spronsen. Klopt Willem zo is het.

Kees Bergman - 7 november 2014

Ik vind, dat hoe hoog een discussie ook mag oplopen sommige woorden, zeker geschreven niet mogen/moeten vallen. Dit heeft niets met geloof te maken, maar alles met waarden en respect. Hou er ook rekening mee, dat dit soort artikelen breed gelezen wordt. Voor iedereen een heel goed, fijn , prettig weekend en leerse. Neem één advies van mij aan. Beter nu beginnen en dan misschien maar waarschijnlijk niet af en toe een her. Wacht niet tot de deadline. 01-01-2016 komt eerder dan je denkt.

Teun Feddema - 7 november 2014

Als je ziet dat er ca. 5200 PE plus examens zijn afgelegd en 400 klachten bij het klachtenloket klopt er iets niet en kan Dijsselbloem er niet om heen. Als bij ons in de branche zo'n hoog percentage aan klachten waren tuigde de AFM zich nog veel groter op om toezicht te houden en directe maatregelen te nemen. Ik zou nog steeds eens willen weten waarom mijn geachte collega's zich niet aansluiten bij CFD voor 10,- per maand, collectief kunnen we dan wat doen tegen de enorme kostenverspilling en regeldruk van de overheid. Wij kunnen dan dit soort misstanden in Europa aankaarten en deze wetgeving en ook het provisieverbod aanpakken als samen met Engeland de enige landen met deze uitroei methode van het intermediair wat echt en ik spreek uit eigen 37 jarige ervaring hard nodig is voor 75% van onze bevolking.

Dick Aardenburg - 7 november 2014

@Kees. En wanneer ik mijn relaties vertel dat al mijn diploma's opeens ongeldig zijn, en dat ik opnieuw examen moet doen.. dan vallen de monden open van verbijstering en ongeloof.

Wil Rotteveel - 7 november 2014

De oorzaak van deze ongein is hoofdzakelijk terug te vinden in het lobby werk van het verbond, zij zitten bijna wekelijks met leden van de vaste kamercommissie van Financien, als oud studie genoten en/of als familie, vriendje van de kat van de buren bij elkaar. Dat krijg je alleen dan voor elkaar, door veel contacten vanuit het (studenten) verenigingsleven etc. etc. Bij overheden zijn particuliere ondernemers alleen bekent als graaiers, oplichters etc, niet als werkgevers c.q. de kurk van de economie!

Willem van Spronsen - 7 november 2014

Het is een kunst op zich om het falen van een opgezet systeem te verdedigen. De slagingspercentages zijn bedroevend. Is het nu vraag of wetenschap dat veel adviseurs deze willekeurige vorm van PE en examineren niet aankunnen. Een zo discutabel systeem dat tevens een gezonde instroom van nieuwkomers belemmert, hoort thuis op de schroothoop. Al met al een zorgelijke situatie die niet openlijk wordt onderkend. Of het wordt wel onderkend maar eenvoudigweg tegengesproken met dat het niet de opzet is om minder adviseurs te krijgen. Ik mis daarbij echter een onderbouwing die dat geloofwaardig zou moeten maken.

Lees meer over
Minister duldt geen kritiek op Kifid

Minister duldt geen kritiek op Kifid

 Minister Dijsselbloem vindt dat Kifid prima functioneert, blijkt nog eens uit zijn antwoorden in schriftelijk overleg met de Tweede Kamer. Alle kritische vragen...

Minister grijpt niet in bij uitvoering leidraad

Minister grijpt niet in bij uitvoering leidraad

"De kredietverstrekkers hebben zich gecommitteerd aan de leidraad van de AFM en ik heb geen aanleiding om hier op dit moment aan te twijfelen." Dat stelt...

Dijsselbloem: Radar wekte verkeerde indruk

Dijsselbloem: Radar wekte verkeerde indruk

Het consumentenprogramma Radar wekte volgens minister Dijsselbloem een verkeerde indruk bij een onderzoek dat werd gepresenteerd in het kader van de boeterente-discussie....

"Geen problemen bij geautomatiseerd advies"

"Geen problemen bij geautomatiseerd advies"

Minister Dijsselbloem vindt het niet nodig nadere regels te stellen aan geautomatiseerd advies. Dat schrijft hij in antwoord op vragen uit de Vaste Kamercommissie...

Kifid: consument moet begrijpen dat adviseur geen verzekeraar is

Kifid: consument moet begrijpen dat adviseur geen verzekeraar is

De consument wordt geacht te begrijpen dat een financieel adviseur geen verzekeraar is, stelt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) in Uitspraak...

Dijsselbloem: "ik kan kredietaanbieders niet dwingen"

Dijsselbloem: "ik kan kredietaanbieders niet dwingen"

Minister Dijsselbloem van Financiën schrijft geldverstrekkers niet te kunnen dwingen ook de mensen te compenseren die voor de inwerkingtreding van de Europese...