Dijsselbloem onderzoekt verplichte omzetting woekerpolissen

Minister Dijsselbloem van FInanciën gaat onderzoeken of het mogelijk is om verzekeraars te verplichten woekerpolissen om te zetten naar meer klantvriendelijke polissen.

Dit zei Jeroen Dijsselbloem tijdens een vergadering van de Commissie Financiën over het flankerend beleid voor beleggingsverzekeringen. Hij reageerde op een voorstel van VEH. Volgens NIco Stolwijk van VEH kun je nu eenmaal niet van consumenten verwachten dat ze zelf actie ondernemen om een adviseur in de arm te nemen die de polis moet gaan omzetten. Volgens Stolwijk moeten verzekeraars daarom verplicht worden om de woekerpolissen om te zetten. Dijsselbloem gaat deze optie samen met verzekeraars verkennen, ook al zijn er volgens hem nog wel wat juridische valkuilen.

VVD en D66 hebben bedenkingen bij het voorstel. Zij zijn bang dat verzekeraars met alternatieve producten komen die ook niet bij de consument passen. ZIj pleiten daarom voor persoonlijk advies. 

 

 

Reactie toevoegen

 

Reacties

Ozewald Wanrooij - 12 september 2013

Veel van de bestaande producten zijn in het verleden gesloten vanuit een fiscale motivatie zonder een duidelijk doel. Inmiddels zijn er vanuit wet- en regelgeving veel van deze voordelen verdwenen en veelal is er in het leven van de klant ook het nodige veranderd sinds het aangaan van het product. Zijn we er dan met het vervangen van bestaande producten voor producten met betere kostenstructuren? Net als de VVD en D66 geloof ik niet dat een verplichte omzetting naar een beter product of aanpassen van de voorwaarden een duurzame oplossing voor het woekerpolisdossier gerealiseerd zal worden. De enige oplossing zie ik door in een persoonlijk gesprek met de consument opnieuw de wensen en doelstellingen in kaart te brengen waarbij er getoetst wordt of het product nog wel aansluit en wat eventuele alternatieven zijn. Hierbij is het prettig dat er geen fiscale belemmeringen zijn om producten voortijdig te beëindigen en om ze eventueel af te lossen op de hypotheek of overige persoonlijke verplichtingen. Hierin zie ik een rol voor de overheid weggelegd. Net als Nico is het mijn ervaring dat de consument zelf niet de moeite neemt om in beweging te komen met als gevolg dat er nog lang geen oplossing komt voor het woekerpolisdossier. De enige oplossing zie ik wanneer het initiatief vanuit een onafhankelijk adviseur komt. Daarbij lopen we direct tegen een volgende uitdaging aan en dat is de financierbaarheid. Het animo vanuit onafhankelijk adviseurs is momenteel niet bijzonder groot om ‘hersteladvies’ gratis te verrichten. En wanneer we de adviseur de consument al geld in rekening mag brengen is mijn ervaring dat deze niet bereid is om enkele honderden euro’s vanuit de eigen middelen te investeren in een onderzoek naar alternatieven. Met een beetje goede wil om buiten de bestaande structuren te willen denken kan er eenvoudig een financieel belang bij de onafhankelijk financieel adviseur worden gecreëerd waarmee er binnen afzienbare tijd definitief een streep onder het woekerpolisdossier wordt gezet. Nu nog mensen vinden die hiertoe bereid zijn.

Dennis Jellema - 12 september 2013

Het massaal in eenheidsworst omzetten van woekerpolissen gaat volkomen voorbij aan het klantbelang. Zoals Ozewald als schreef is de enige oplossing een op maat gesneden gesprek met de klant. Als je dan zo het klantbelang voorop wil zetten als Minister dan zou je je ook hard kunnen opstellen en met de partijen een oplossing gaan zoeken. Maar als grootaandeelhouder van vele Woekerpolissen snap ik de houding van de Overheid ook wel weer. Al met al loopt dit dossier al vanaf 2007 heeft de AFM ooit eens maatmensen berekend, heeft het KiFID een norm vastgesteld en zijn burgers verder volkomen in de kou gezet in dit dossier. Inmiddels hebben we al vele uitspraken van rechters gehad welke in het voordeel van de consument waren en Nog steeds houden aanbieders vast aan de Wabeke norm, welke ze met die 2 Flutstichtingen Woekerpolisclaim en VerliesPolis zijn overeengekomen.

Lees meer over
Nieuwe ontwoekertaak adviseur

Nieuwe ontwoekertaak adviseur

Na jarenlang woekerpolissen te hebben aangepakt, zijn er inmiddels meer producten die moeten worden ‘ontwoekerd’. Bijvoorbeeld aflossingsvrije hypotheken...

"Hersteladvies verzekeraars heeft weinig om het lijf"

"Hersteladvies verzekeraars heeft weinig om het lijf"

Het hersteladvies dat verzekeraars geven in het kader van het activeren van woekerpolishouders stelt weinig voor. Dat beweren de initiatiefnemers van de Nationale...

Nationale Ontwoekerdag op 7 maart

Nationale Ontwoekerdag op 7 maart

Een aantal belangenbehartigers van woekerpolishouders organiseren op 7 maart de Nationale Ontwoekerdag. Het betreft onder meer ConsumentenClaim en Vereniging Woekerpolis.nl....

Dijsselbloem houdt Den Haag voor gezien

Dijsselbloem houdt Den Haag voor gezien

Jeroen Dijsselbloem houdt Den Haag voor gezien. In een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer schrijft Dijsselbloem te vinden dat zijn partij PvdA in de Tweede...

Dijsselbloem schiet alternatief Graafsma voor Wabeke-aanbeveling af

Dijsselbloem schiet alternatief Graafsma voor Wabeke-aanbeveling af

Minister Dijsselbloem van Financiën heeft een door René Graafsma voorgesteld alternatief voor de Wabeke-aanbeveling inzake woekerpolissen afgeschoten....

Dijsselbloem populairste minister bij ondernemers

Dijsselbloem populairste minister bij ondernemers

Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem is opnieuw de populairste minister volgens ondernemers. In de jaarlijkse Nieuwjaarsenquête van VNO-NCW belonen...