Financiën start consultatie hypothekenrichtlijn

Ministerie van Financiën

Het ministerie van Financiën en het ministerie van Veiligheid en Justitie zijn gestart met de consultatie van het wetsvoorstel ter implementatie van de Europese hypothekenrichtlijn.

Deze richtlijn bevat Europese regels voor het aanbieden van en bemiddelen in hypothecair krediet aan consumenten. Het doel van de richtlijn is het tot stand brengen van een goed functionerende Europese markt voor woninghypotheken met een hoog en gelijkwaardig niveau van consumentenbescherming, aldus Financiën. "De Nederlandse wetgeving voorziet al in een hoge mate van bescherming van consumenten. De Europese richtlijn sluit daarom goed aan op de Nederlandse situatie. In het wetsvoorstel wordt de Europese richtlijn door aanpassing van bestaande publiek- en privaatrechtelijke regelgeving, in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd. De publiekrechtelijke regelgeving in de Wet op het financieel toezicht hoeft slechts beperkte te worden aangepast. De privaatrechtelijke bepalingen worden in een nieuwe titel in Boek 7 van het BW geïmplementeerd."

In het wetsvoorstel zijn onder meer regels opgenomen voor: voorwaarden voor het bemiddelen en aanbieden van hypothecair krediet; markttoetreding, grensoverschrijdende dienstverlening en doorlopend toezicht; reclame en precontractuele informatie middels een gestandaardiseerd Europees informatieblad (ESIS); de uniforme berekening van een jaarlijks kostenpercentage voor hypothecair krediet en koppelverkoop en gebundelde verkoop, achterstallige betalingen en gedwongen verkoop, wijzigingen in debetrentevoet, en vervroegde aflossing.

De termijn voor consultatie bedraagt vier weken. Reacties welkom tot en met 18 juni 2015 op de website www.internetconsultatie.nl/implementatiewetmcd.

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
"Verbod verwerking BSN-gegevens niet in belang consument"

"Verbod verwerking BSN-gegevens niet in belang consument"

Het ministerie van Financiën heeft het verzoek van de Contactgroep Automatisering afgewezen om door een aanpassing van de Wft het mogelijk te maken dat financieel...

Financieel Stabiliteitscomité pleit voor beter passend woningaanbod

Financieel Stabiliteitscomité pleit voor beter passend woningaanbod

Volgens het Financieel Stabiliteitscomité (bestaande uit vertegenwoordigers van AFM, DNB, Financiën en het CPB) zal een beter passend woningaanbod de...

Scheringa wil DNB onder ede verhoren

Scheringa wil DNB onder ede verhoren

Dirk Scheringa geeft zich niet gewonnen. Drie jaar lang is hij met een advocatenteam bezig geweest met het verzamelen van alle feiten rond het faillissement van...

Nog één week om mening over provisieverbod te ventileren

Nog één week om mening over provisieverbod te ventileren

Financieel adviseurs hebben nog één week om hun stem te laten horen over het provisieverbod. Onderzoeksbureau Decisio evalueert in samenwerking met...

Wetsvoorstel uitfasering dga-pensioen

Wetsvoorstel uitfasering dga-pensioen

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft het wetsvoorstel voor de uitfasering van pensioen in eigen beheer naar de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel...

Consultatie Financiën bescherming zzp'ers financiële producten

Consultatie Financiën bescherming zzp'ers financiële producten

Het ministerie van Financiën wil informatie verzamelen over de effectiviteit en gewenste mate van bescherming van zzp'ers en mkb-ondernemingen bij financiële...