Geen overeenstemming over beloningsmodel volmacht

Logo NVGA

De NVGA en het Verbond van Verzekeraars zijn het niet eens geworden over een nieuwe beloningssystematiek voor het volmachtbedrijf. De twee koepelorganisaties hebben het overleg hierover afgebroken.

"Volmachtbedrijven en verzekeraars streven naar een passende beloningssystematiek voor het volmachtbedrijf die de huidige beloning, bestaande uit tekencommissie, winstcommissie en gerichte kostenvergoedingen, vervangt”, schreven NVGA en Verbond nog in maart 2011 in hun gezamenlijke 'Visie op een toekomstbestendig Volmachtbedrijf'. Daarnaast ontwikkelden ze samen het Protocol Volmachten. In de aanloop naar een nieuwe, passende beloningssystematiek zijn productiegerelateerde winstcommissies per 1 januari 2012 verboden. Niet-productiegerelateerde winstcommisssies zijn - dit jaar - nog toegestaan. Over een nieuwe passende volmachtbeloning werden beide organisaties het echter niet eens.

Het Verbond had graag willen komen tot een vorm van verrichtingentarief, in de vorm van een vast bedrag per polis per jaar, omdat hiermee een duidelijke relatie tussen inspanning en beloning kan worden gelegd. De NVGA had een voorkeur voor een eenduidig model op basis van een vast percentage beloning per polis met op- en afslagen voor kwaliteit. In de visie van de NVGA zou deze beloning geen productiegerelateerde elementen mogen bevatten en moeten voldoen aan de BGFO norm over ‘passende volmachtbeloning’. Daarnaast ziet de NVGA ook ruimte voor andere beloningsmodellen, zoals een verrichtingentarief voor ziektekosten en complexe producten.

Nu er geen gezamenlijk gedragen beloningsmodel komt, zullen het Verbond en de NVGA afzonderlijk met het ministerie van Financiën, de AFM en DNB bekijken hoe zij verder willen gaan met de beloningsproblematiek. Beide organisaties willen wel blijven samenwerken op andere terreinen.

 


 

Reactie toevoegen

 

Reacties

Berend - 3 januari 2012

Gewoon (te) laat begonnen en nu in ieder geval 1 jaar beloning "gewonnen". De volmacht (b)lijkt iets gelijker dan een provinciaal (per 01012012 uitgesloten van elke bonus)? Verzekeraars zullen proberen te knijpen vanwege kostenoverwegingen, maar zouden eigenljk moeten onderzoeken wat de toegevoegde waarde van dit "kanaal" is en daar de beloning op af moeten stemmen. Overigens.... een vaste beloning per verrichting/dossier lijkt, ook provinciaal wellicht, nog niet zo'n gekke oplossing. Ben eigen wel benieuwd waarom niet #dtv

Lees meer over
Máxima geeft kantoor Verbond van Verzekeraars tweede jeugd

Máxima geeft kantoor Verbond van Verzekeraars tweede jeugd

Hare Majesteit Koningin Máxima onthult op 17 oktober als eregast bij het 40 jarig bestaan van het Verbond van Verzekeraars een plaquette waarmee het gemoderniseerde...

Fraudeopsporing succesvoller dan ooit

Fraudeopsporing succesvoller dan ooit

“Fraudeopsporing is topprioriteit. Wij accepteren niet dat onze klanten onnodig extra premie betalen door verzekeringsfraude”, aldus Richard Weurding,...

SnelZekerCheck.nl biedt jongeren inzicht in risico’s

SnelZekerCheck.nl biedt jongeren inzicht in risico’s

Jongeren die op zichzelf gaan wonen kunnen met de online tool SnelZekerCheck.nl controleren of ze voldoende verzekerd zijn. De tool is bedacht door jonge professionals...

Verzekeraars: transparant zijn over beloningsbeleid

Verzekeraars: transparant zijn over beloningsbeleid

Het Verbond van Verzekeraars heeft zijn reactie gepubliceerd op de Maatschappelijke consultatie beloningsmaatregelen financiële sector. Verzekeraars schrijven...

Verdienen, vernieuwen en vakmanschap

Verdienen, vernieuwen en vakmanschap

Verdienen, vernieuwen en vakmanschap blijven ook in de tweede helft van 2018 de drie strategische thema’s voor schadeverzekeraars. Waar schadeverzekeraars...

Willem van Duin nieuwe Verbondsvoorzitter

Willem van Duin nieuwe Verbondsvoorzitter

Willem van Duin (ceo Achmea) volgt David Knibbe (ceo NN) op als Verbondsvoorzitter, zo is besloten tijdens de Algemene Ledenvergadering van het Verbond van Verzekeraars. Knibbe:...