Geen overeenstemming over beloningsmodel volmacht

Logo NVGA

De NVGA en het Verbond van Verzekeraars zijn het niet eens geworden over een nieuwe beloningssystematiek voor het volmachtbedrijf. De twee koepelorganisaties hebben het overleg hierover afgebroken.

"Volmachtbedrijven en verzekeraars streven naar een passende beloningssystematiek voor het volmachtbedrijf die de huidige beloning, bestaande uit tekencommissie, winstcommissie en gerichte kostenvergoedingen, vervangt”, schreven NVGA en Verbond nog in maart 2011 in hun gezamenlijke 'Visie op een toekomstbestendig Volmachtbedrijf'. Daarnaast ontwikkelden ze samen het Protocol Volmachten. In de aanloop naar een nieuwe, passende beloningssystematiek zijn productiegerelateerde winstcommissies per 1 januari 2012 verboden. Niet-productiegerelateerde winstcommisssies zijn - dit jaar - nog toegestaan. Over een nieuwe passende volmachtbeloning werden beide organisaties het echter niet eens.

Het Verbond had graag willen komen tot een vorm van verrichtingentarief, in de vorm van een vast bedrag per polis per jaar, omdat hiermee een duidelijke relatie tussen inspanning en beloning kan worden gelegd. De NVGA had een voorkeur voor een eenduidig model op basis van een vast percentage beloning per polis met op- en afslagen voor kwaliteit. In de visie van de NVGA zou deze beloning geen productiegerelateerde elementen mogen bevatten en moeten voldoen aan de BGFO norm over ‘passende volmachtbeloning’. Daarnaast ziet de NVGA ook ruimte voor andere beloningsmodellen, zoals een verrichtingentarief voor ziektekosten en complexe producten.

Nu er geen gezamenlijk gedragen beloningsmodel komt, zullen het Verbond en de NVGA afzonderlijk met het ministerie van Financiën, de AFM en DNB bekijken hoe zij verder willen gaan met de beloningsproblematiek. Beide organisaties willen wel blijven samenwerken op andere terreinen.

 


 

Reactie toevoegen

 

Reacties

Berend - 3 januari 2012

Gewoon (te) laat begonnen en nu in ieder geval 1 jaar beloning "gewonnen". De volmacht (b)lijkt iets gelijker dan een provinciaal (per 01012012 uitgesloten van elke bonus)? Verzekeraars zullen proberen te knijpen vanwege kostenoverwegingen, maar zouden eigenljk moeten onderzoeken wat de toegevoegde waarde van dit "kanaal" is en daar de beloning op af moeten stemmen. Overigens.... een vaste beloning per verrichting/dossier lijkt, ook provinciaal wellicht, nog niet zo'n gekke oplossing. Ben eigen wel benieuwd waarom niet #dtv

Lees meer over
Openclaims winnaar NVGA/AM Innovatieprijs

Openclaims winnaar NVGA/AM Innovatieprijs

Openclaims heeft met WA Connect de NVGA/AM Innovatieprijs 2018 gewonnen.Lex Orie ontving de award tijdens het NVGA-congres uit handen van juryleden Jorg Roodbeen...

"Beloning exclusief domein gevolmachtigde en volmachtgever"

"Beloning exclusief domein gevolmachtigde en volmachtgever"

De beloning en beloningsvorm is het exclusieve domein van de individuele gevolmachtigd agent en de partners waarmee hij samenwerkt, aldus voorzitter Ron Gardenier,...

NVGA kondigt paradigmaverschuiving aan

NVGA kondigt paradigmaverschuiving aan

Als business partners zijn we er de afgelopen twee jaren nog onvoldoende in geslaagd om de handen weer ineen te slaan en het partnership de boventoon te laten voeren,...

Kwaliteit volmachtbedrijf moet passend  worden beloond

Kwaliteit volmachtbedrijf moet passend worden beloond

Blijf investeren in kwaliteit en de kracht van samen. Alleen dan zullen wij in staat zijn om duurzaam, met een positief rendement, te blijven ondernemen, aldus...

"Verzekeraars morrelen aan vaste volmachtvergoeding"

"Verzekeraars morrelen aan vaste volmachtvergoeding"

"Helaas moet ik constateren dat er momenteel bij de uitrol van de nieuwe Volmachtovereenkomst door verzekeraars druk wordt uitgeoefend op de hoogte van de vaste...

GA-diplomahouders hebben eigen erkenningsregeling

GA-diplomahouders hebben eigen erkenningsregeling

NVGA en de SAR hebben het Register Gevolmachtigd Agent (RGA) ontwikkeld. Sinds de zomer van 2016 is de volmachtmodule niet meer opgenomen in het Wft-vakbekwaamheidsbouwwerk....