Geschillencommissie heeft broertje dood aan bewering adviseur

Kifid 2017 (deel logo)

Uitspraak 2018-003 van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) toont eens te meer het belang aan om afspraken met de consument goed vast te leggen. Nu loopt de adviseur 2.500 euro mis.

De commissie: "Omdat de Adviseur (Het Hypotheekschap, Ermelo) zich op het standpunt stelt dat hij met Consument heeft afgesproken dat Consument en Broer op een later moment een dienst van hem zouden afnemen, rust de bewijslast van die stelling op hem. Afgezien van de verklaring van de Adviseur zelf is geen ander bewijs voor zijn stelling voorhanden. De Commissie is om die reden van oordeel dat de Adviseur onvoldoende bewijs heeft geleverd. Te meer nu de Adviseur, als professioneel financieel dienstverlener, deze situatie eenvoudig had kunnen voorkomen door aan Consument duidelijke informatie te verstrekken over de consequenties van het vroegtijdig beëindigen van de opdracht en eventueel gemaakte afspraken vast te leggen. Dit betekent dat niet kan worden aangenomen dat partijen een dergelijke afspraak zijn overeengekomen. De Commissie geeft de Adviseur dan ook in overweging om in voorkomende gevallen dergelijke opdrachten en met name de afspraken over honorarium vast te leggen."

De klacht zagop een door de adviseur aan consument verzonden factuur. Consument stelt dat hij gezamenlijk met zijn broer de opdracht aan de adviseur heeft verstrekt en dat broer de factuur namens beiden heeft voldaan. Naar het oordeel van de Commissie moet de factuur met datum 15 juni 2016 zo worden uitgelegd dat de broer hiermee, ook namens consument, aan de verplichtingen zoals opgenomen in de overeenkomst van opdracht heeft voldaan en dat de adviseur niet gerechtigd is om aan consument een aanvullende factuur te versturen. De vordering van Consument wordt toegewezen. De adviseur moet de klant een creditfactuur doen toekomen van 2.500 euro.

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Bank hoeft fout in berekening boeterente niet voort te zetten

Bank hoeft fout in berekening boeterente niet voort te zetten

De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening is van oordeel dat de bank niet gehouden kan worden een gemaakte (en ontdekte) fout in haar berekening van...

Alle kosten voor één partij te kort door de bocht

Alle kosten voor één partij te kort door de bocht

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN SCHADE UIT VVP 03 - 2018 In deze uitspraak gaat het om een schade waarmee vrijwel elk financieel advieskantoor met enige regelmaat...

Verzuim kost bank helft advieskosten

Verzuim kost bank helft advieskosten

SNS Bank moet een klant een gedeelte van de advieskosten vergoeden. Dat oordeelt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening in Uitspraak 2018-268. Consument...

Passieve houding kost adviseur bijna 9.000 euro

Passieve houding kost adviseur bijna 9.000 euro

De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening laat adviseur Raadsheeren bijna 9.000 euro aan schadevergoeding betalen aan een klant. De Commissie oordeelt...

Verzekeraar mag incassokosten verhalen

Verzekeraar mag incassokosten verhalen

De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) is van oordeel dat Aegon in het onderhavige geval in redelijkheid tot het nemen van incassomaatregelen...

"Verruim nu al recht op premieterugbetaling"

"Verruim nu al recht op premieterugbetaling"

De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) geeft verzekeraars ter overweging mee nu al het recht op premieterugbetaling te verruimen. De commissie...