"grote financiële instellingen verzamelen intern examenvragen"

Grote financiële instellingen verzamelen intern examenvragen en wisselen intern examenervaringen uit. Dat stelt Dik van Velzen (senior consultant Nibe-SVV) in zijn nieuwste blog. Van Velzen roept de minister op de praktijk aan te pakken.

 

Van Velzen: "Ik zou het op prijs stellen als de minister van Financiën iets verder zou willen gaan dan alleen openbare publicaties aanpakken. Ik begrijp ook wel dat het moeilijk is te verhinderen dat individuele kandidaten ervaringsgegevens (lees: examenvragen) uitwisselen. Maar voor zover de minister het nog niet wist: er zijn ook heel grote financiële instellingen, die intern het verzamelen en uitwisselen van examenvragen georganiseerd hebben. Nee, dat hangen zij niet aan de grote klok. Natuurlijk weten de betreffende directies (en compliance-officers) dat ook; in elk geval behoren zij dat te weten. En kennelijk tolereren zij dat hun organisatie heel bewust de doelstelling van een wettelijke regeling ondergraaft. Dat past niet bij de gewenste nieuwe cultuur, die toch aan de top van organisaties moet beginnen. Het lijkt mij een goed idee als de minister en de toezichthouders DNB en AFM onmiskenbaar duidelijk maken dat het tolereren van dergelijk gedrag door beleidsbepalers getuigt van een houding die een negatieve invloed heeft op het beoordelen van hun geschiktheid (zie de Beleidsregel Geschiktheid 2012, art. 1.7 onder c.). Daarmee voorkomt de minister tegelijk dat kleine financiële dienstverleners, die niet aan grootscheeps collectief verzamelen kunnen doen, weer een keer op achterstand worden gezet."

Reactie toevoegen

 

Reacties

Albert van der Poll - 19 maart 2015

@Willem, sorry voor het late antwoord, maar ik moet tussendoor af en toe een beetje werken. Mijn idee over het geheimzinnige gedoe over de vragen is vrij simpel: het is blijkbaar nogal lastig om een zeer ruime database samen te stellen van voldoende -en goede- vragen. Niet zo gek als we allemaal al constateren dat vele vragen ons op het verkeerde been zetten, en dat de voorbereiding zich richt op het beantwoorden van de vraag "Hoe kom ik door dit examen" Ook bij m'n off topicje over het PE voor de permanent actueel-op-maandbasis: er moet elke keer een onderwerp plus vragen bedacht. CDFD zal toch toe moeten naar een toets op basis van actualiteiten, en minder naar pogingen om integriteit en adviesvaardigheden te testen via een voor belegen oudere jongeren zoals wij nauwelijks te vatten setje vraagtechnieken.

Mark van den Broek - 19 maart 2015

@ Willem,@ Ken,, al gedaan. brief is al op de post !

Wil Rotteveel - 18 maart 2015

Heren, Wat mogelijk al was opgevallen, ik ben een groot voorstander van deze vorm anarchisme zoals Mark v.d. Broek voorstaat!

Berend Tooms - 18 maart 2015

Protest tegen PE-examens...... http://www.geenpeexamens.nl/

Mark van den Broek - 18 maart 2015

Mensen, mensen wat een discussie.....Het is toch simpel. Er moeten veel adviseurs zakken, Als nu gelijk iedereen met vlag en wimpel slaagde was het bewijs geleverd dat PE plus helemaal niet nodig was....Nee, er moeten er veel zakken en daardoor moet het allemaal heel geheimzinnig, lastig, etc....De hoge heren kunnen gewoon zelf aan de knoppen draaien. Veel moeilijke vragen, nagenoeg iedereen zakt...komen er te weinig adviseurs door...oke dan wat makkelijke vragen, slagen er weer een stel....Is toch zo transparant als maar kan zijn...En wij stelletje gekken trappen er allemaal in. We moesten allemaal collectief NIETS doen, geen PE, geen PE plus en geen examen.....kijken wat er dan gebeurt. Iedereen per 1-1-2016 op non actief ????? En wat met onze portefeuilles dan, gelijk alle leven ( met risico"s en geen verdiensten) terug naar de verzekeraar ???

Willem van Spronsen - 18 maart 2015

@ Mark, Wat je stelt is natuurlijk - naar wat je uit de praktijk kunt afleiden - aardig in de juiste richting geformuleerd. Ik heb een ervaring opgedaan en ik kan daar uit afleiden dat de druk op het kleine intermediair alleen maar nog verder wordt opgevoerd. Echter collectief de zaak negeren gaat gewoon niet op. Dat lukt in de praktijk niet en ook een bepaalde theorie die zichzelf in de praktijk bevestigt zal dit tegenspreken. Wat wel ernstig is dat de grote financiele instellingen dit inferieure systeem op eigen wijze manipuleren. Dat zegt dus veel van het systeem en nog veel meer van de integriteit van de beleidbepalers van deze instellingen. En aan beide problemen wordt dus helemaal maar dan ook helemaal niets gedaan.

Ken Yorukseven - 18 maart 2015

@allemaal @Berend, inderdaad protesteren tegen PE examens (zie link bij Berend) NL is weer doorgeschoten, op Europees niveau is bepaald dat er vakbekwaamheidseisen moeten worden gesteld !!! GEEN diploma eisen dus helemaal geen examens! zullen we ons nu voor 1x verenigen en een proefproces steunen, dit is over 3 jaar ook handig als je dit jaar wel zou slagen en over 3 jaar opnieuw examen en dan zou zakken. Lees maar eens de europese directives (aangenomen teksten) P7_TA-PROV(2014)0155 (ff knippen & plakken & Googlen) het is wel even een lap tekst..., er wordt nergens over een examen of diploma gerept. De bedoeling hiervan was dat elk land dezelfde regels zou hanteren zonder dat het ene land lichtere of de andere zwaardere normen erop nahoudt met als doel dat je overal in de EU je kunt vestigen! Dus word lid van de vereniging (www.geenpeexamens.nl) het is maar €100,- dan gebeurt er tenminste wat namens en voor ons allemaal, er is een zeer grote kans dat deze wet (PE examen) dan echt van de baan moet; het gaat immers over onze bedrijven en arbeidsplaatsen, de grondwet (recht op arbeid en recht op inkomen) geldt blijkbaar voor iedereen maar niet voor ons???

Mark van den Broek - 18 maart 2015

@ Willem van Spronsen.....Als wij als adviseurs werkelijk collectief in grote getale weigeren om nog langer PE plus te doen dan moet men luisteren en actie ondernemen....De verzekeraars hebben een probleem als wij, kleine adviseurs weg vallen...Op dit moment althans, wellicht in de toekomst niet meer maar nu wel, dus dat zal niet gaan gebeuren en dan moet er gepolderd worden, een oplossing gezocht worden etc...

Willem van Spronsen - 18 maart 2015

@ Mark, je idee om gewoon de zaak te boycotten en het te gooien op burgerlijke ongehoorzaamheid is niet slecht, dat is de Franse methode, maar in Nederland krijg je daarvoor nooit een meerderheid. De beste weg die genomen kan of moet worden (met vele collega´s dus) is je voor 1 mei aan te melden bij de Vereniging Geen PE(Plus) examens meer. Dat kost ieder dan 100 euro. Ik heb dat er wel voor over. Zie: http://www.geenpeexamens.nl/

Lambert Becks - 17 maart 2015

Andere oplossing is natuurlijk de examenmethodiek aanpassen door wekelijks of maandelijks nieuwe vragen toe te voegen. ..

Lees meer over