Kifid reageert op item in \'kassa\'

Kassa Daan van de Wege

Kifid heeft gereageerd op het item zaterdag in Kassa, waarin haar uitspraak in een zaak tegen Univé werd aangevochten.

Kifid: "Wij kunnen niet in discussie gaan over individuele zaken. Vandaar deze korte verduidelijking op de door Kassa voorgelegde vragen zonder in te gaan op de bijzonderheden van de beslissing in de klachtzaak Van de Wege (foto)/ Univé. Kassa heeft de beschikking over deze uitspraak met de overwegingen van de Geschillencommissie. Daarin is vastgesteld dat verzekeraar kan weigeren om de schade uit te keren als de oorzaak niet kan worden vastgesteld; met andere woorden als niet kan worden vastgesteld dat de schade verzekerd is. Daarvoor is altijd een melding nodig voordat het gebrek wordt verholpen. Kifid heeft in deze zaak niet kunnen vaststellen dat consument tijdig de, overigens substantiële, schade heeft gemeld. Er zijn integendeel aanwijzingen dat pas na de start van de reparatie een melding is gedaan. Daarmee is de verzekeraar niet in de gelegenheid gesteld om de oorzaak en de omvang van de schade vooraf vast te stellen en te taxeren. Kifid onderzoekt niet zelfstandig, wat de oorzaak is. Dat kwam in deze zaak ook niet (meer) aan de orde. Om dezelfde reden speelde hier niet de vraag, of Univé benadeeld was doordat al met de reparatie was begonnen. Niet het standpunt van verzekeraar is gevolgd. Alleen kon niet de juistheid van het standpunt van de consument worden aangenomen, dat hij recht op vergoeding van zijn schade had."

Kassa op haar website: "Als Van de Wege aanspraak wil maken op zijn verzekering na een grote schade die door lekkage onder de vloer is ontstaan, komt hij van een koude kermis thuis. Er komt pas na drie weken een schade-expert kijken en verzekeraar Univé stelt dan dat meneer zelf al is begonnen aan de herstelwerkzaamheden en daarbij de schade te laat gemeld heeft, waardoor de verzekeringsexpert niet meer in staat is om de oorzaak van de schade te beoordelen. Omdat het hier ging om een broze houten constructie, was het echter zaak om snel te handelen, om instortingsgevaar tegen te gaan. Hier heeft Univé echter geen boodschap aan. De schadevergoeding wordt in zijn geheel afgewezen en meneer Van de Wege heeft zelf ruim 30.000 euro moeten betalen om de schade te herstellen.

"Na melding van een schade stuurt de verzekeraar een schade-expert om de schade te beoordelen. De schade-expert onderzoekt hierbij de oorzaak en omvang van de schade om zo tot een schadebedrag te komen. Deskundige en contra-expert Eric Horssius stelt dat verzekeringsexperts niet altijd gedegen onderzoek verrichten om tot een schadeoorzaak te komen. In dit geval spreekt hij het argument van Univé, dat de expert niet meer in staat was de schade te beoordelen omdat er al herstelwerkzaamheden waren verricht, tegen. Horssius stelt dat een deskundig expert in staat moet zijn om in verschillende situaties en met een degelijk onderzoek een schadeoorzaak te kunnen achterhalen. Dat zou in deze situatie bijvoorbeeld kunnen door vloeronderdelen te onderzoeken. Dat is niet gebeurd.

"Contra-expert Eric Horssius geeft daarna aan dat veel mensen, uit angst om voor hoge kosten op te draaien, het vaak niet aandurven dit soort geschillen bij de rechter aan te vechten. In het geval van Van de Wege stelt Horssius dan ook dat het volledig afwijzen van de schade met het argument dat deze te laat gemeld zou zijn en niet meer onderzocht zou kunnen worden, een hele zware sanctie is. Niettemin omdat een schade volgens Horssius altijd te onderzoeken was en de expert zich er hier gemakkelijk vanaf lijkt te hebben gemaakt. Een vermindering van het te vergoeden bedrag zou in dit geval redelijk zijn, maar een volledige afwijzing van de kosten lijkt buiten proportie. Horssius stelt dan ook dat als deze zaak bij een rechter aangevochten zou worden er een kans is om de schadevergoeding alsnog op de verzekeraar te verhalen.

"Omdat Daan van de Wege er met Univé niet uit kwam, besloot hij een klacht in te dienen bij het Kifid, het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Ook hier kwam hij niet verder. Het Kifid oordeelde in lijn met de verzekeraar dat Van de Wege het schadebedrag niet zou ontvangen.

"Univé was niet in de studio aanwezig om op de zaak te reageren. In een reactie laat Univé weten 'zich voor te kunnen stellen dat de afwijzing een teleurstelling is voor de heer Van de Wege, maar achter de manier waarop zij de zaak hebben behandeld en de uitkomst daarvan te staan'. Verder zegt Univé: 'De heer Van de Wege wist dat bij voortijdige reparatie, dus voordat de expert de schade en de oorzaak daarvan heeft kunnen opnemen, de claim afgewezen zou worden.'" 

Reactie toevoegen

 

Reacties

Jurjen Oosterbaan Martinius - 30 november 2015

Ik zag in de uitspraak dat het hier niet gaat om een bindend advies. Hierdoor kan de familie van der Wege de zaak dus gewoon aan de rechter voorleggen. Benieuwd hoe deze zaak afloopt

Nico van Koesveld - 30 november 2015

Rare zaak, "er komt pas na drie weken een expert kijken". Onvoldoende informatie om het hard te beoordelen. Ervaring leert, dat bij grote schades of schade met grote gevolgen, er direct een expert beschikbaar wordt gemaakt. Benieuwd waar dit fout is gegaan. Leuke zaak om onder de rechter te brengen. Ik ken uit de praktijk meer zaken met vooral forse schade waar Unive met alleen rechtszaken op het goede spoor, lees wel uitbetalen, te brengen is.

Lees meer over
Verzekeraar moet duidelijk zijn over dekking

Verzekeraar moet duidelijk zijn over dekking

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN SCHADE - In november 2016 sluit de consument een autoverzekering. De ingangsdatum is 1 januari 2017. Verzekeraar heeft het beleid om...

Coulance bepleit bij foutje opgave

Coulance bepleit bij foutje opgave

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN SCHADE - In deze klacht gaat het om een consument die te goeder trouw bij het aanvragen van een verzekering een verkeerde opgave doet...

Kifid: vermogensbeheerder moet consument halve ton euro schade vergoeden

Kifid: vermogensbeheerder moet consument halve ton euro schade vergoeden

Twee consumenten zien hun beleggingsportefeuille in acht jaar tijd met bijna 60.000 euro in waarde dalen. Zij beklagen zich over het beleggingsresultaat en stellen...

Beschermende maatregel kost consument geld

Beschermende maatregel kost consument geld

HYPOTHEKEN - Artikel 81a Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft luidt: ‘Een aanbieder van een hypothecair krediet offreert voor een consument...

Consument moet geschil zelf met aannemer regelen

Consument moet geschil zelf met aannemer regelen

HYPOTHEKEN - De hypothecaire financiering vindt plaats via een bouwdepot. De consument geeft op enig moment de aanbieder opdracht om van een nota van een leverancier...

Frits Salomons legt voorzitterschap Commissie van Beroep Kifid neer

Frits Salomons legt voorzitterschap Commissie van Beroep Kifid neer

Het bestuur van Kifid verwacht binnen afzienbare tijd een nieuwe voorzitter Commissie van Beroep te kunnen benoemen met instemming van de minister van Financiën....