NVGA kondigt paradigmaverschuiving aan

Ron Gardenier

Als business partners zijn we er de afgelopen twee jaren nog onvoldoende in geslaagd om de handen weer ineen te slaan en het partnership de boventoon te laten voeren, constateerde voorzitter Ron Gardenier tijdens het NVGA-congres 'Volmachtdata is goud waard'. Onder meer een nieuw position paper moet een paradigmaverschuiving factiliteren van 'veiligheid' naar 'veiligstellen'.

Dat het partnership nog niet de boventoon heeft gevoerd, was deels terug te voeren op de vergaande verzakelijking van de relatie, zei Gardenier. "Maar ook op de dossiers die wij het afgelopen jaar met elkaar hebben moeten slechten, waarbij de uitrol van de nieuwe VSV toch wel de meest taaie is gebleken. Daar waar in een constructieve setting met het Verbond van Verzekeraars begin 2017 al overeenstemming werd bereikt over de inhoud van de nieuwe overeenkomst, bleek dat de uitrol door verzekeraars veelal pas startte in de zomer van 2017. Helaas bleek echter ook dat de VSV 2017 werd gebruikt om de volmachtbeloning bijna unaniem te verlagen met als belangrijkste argument een verlaging van het interne kostenniveau. Nu is het natuurlijk niet zo dat dit als een volslagen verrassing kwam, en natuurlijk begrijpen wij als ondernemers dat er in samenwerking tussen twee businesspartners sprake moet zijn van een win-win situatie, maar de veelal eenzijdige benadering en de wijze waarop heeft kwaad bloed gezet en behoorlijke onrust veroorzaakt in de markt. Inmiddels zijn echter de meeste VSV’s getekend en is de nieuwe VSV 2018 al in aantocht."

Gardenier behandelde in vogelvlucht ook andere dossiers, als: het rendement (dat aanzienlijk is verbeterd), het Werkprogramma  Risicobeheersing Volmachten, het Accountantsprotocol, het dossier datakwaliteit, het dossier Sanctiewet, het dossier AVG/GPDR en het dossier Vakbekwaamheid.

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
NVGA: vergaande consolidatie draagt niet bij aan oplossing onverzekerbaarheid

NVGA: vergaande consolidatie draagt niet bij aan oplossing onverzekerbaarheid

"Vergaande consolidatie zal ertoe leiden, dat er meer schaarste ontstaat in het aanbieden van afwijkende verzekeringsoplossingen", stelt NVGA-voorzitter Ron Gardenier...

Meer of minder verzekeraars?

Meer of minder verzekeraars?

Consolidatie en schaalvergroting houden de gemoederen meer dan bezig. Positief of negatief voor de klant? Goed voor de toezichthouder? Eigen belang verzekeraars?...

Inschrijving NVGA AM Innovatieprijs geopend

Inschrijving NVGA AM Innovatieprijs geopend

De inschrijving voor de NVGA AM Innovatieprijs is geopend. De prijs wordt toegekend aan de partij met de meest impactvolle innovatie voor de volmachtbranche en...

Verantwoordelijkheid voor gevolmachtigde

Verantwoordelijkheid voor gevolmachtigde

Door Ron Gardenier (voorzitter NVGA) Vanaf 25 mei gelden er nieuwe regels voor het verwerken van persoonsgegevens. In de kern zijn de regels uit de Algemene...

Openclaims winnaar NVGA/AM Innovatieprijs

Openclaims winnaar NVGA/AM Innovatieprijs

Openclaims heeft met WA Connect de NVGA/AM Innovatieprijs 2018 gewonnen.Lex Orie ontving de award tijdens het NVGA-congres uit handen van juryleden Jorg Roodbeen...

"Beloning exclusief domein gevolmachtigde en volmachtgever"

"Beloning exclusief domein gevolmachtigde en volmachtgever"

De beloning en beloningsvorm is het exclusieve domein van de individuele gevolmachtigd agent en de partners waarmee hij samenwerkt, aldus voorzitter Ron Gardenier,...