Odin stuurt Actieplan Woekerpolis naar Tweede Kamer

Logo Odin

Stichting Odin heeft het Actieplan Woekerpolis naar de Tweede Kamer gestuurd. Het plan bevat negen acties om de woekerpolis uit te bannen.

Odin-voorzitter Jeffrey Leichel: "Verzekeraars hebben nu ruim tien jaar de tijd gehad om de rotzooi op te ruimen. Cover-up operaties als de wabeke-aanbeveling en de activeringsoperatie lossen niets op. De productaanbieders willen of kunnen dit probleem niet oplossen. Daarom is het hoog tijd om alle woekerpolissen simpelweg te elimineren. De leegloop, hypotheek- en lijfrentepolissen eerst. Het Actieplan Woekerpolis van Stichting Odin wijst de weg."

De acties in het rapport zijn:

"Banken, verzekeraars en beleggingsinstellingen hebben al jaren moderne en meer transparante producten op de plank liggen met veel lagere kosten. Alleen door de woekerpolis daadwerkelijk af te kopen en een onafhankelijk adviseur in te zetten voor het alternatief, komt de consument effectief van een woekerpolis af. Stakeholders en dan vooral politiek en consumentenorganisaties moeten veel krachtiger uitdragen dat afkopen en vervangen, met behoud van eventuele fiscale rechten, de enige echte weg is naar definitief en volledig herstel van een woekerpolis.

"Politiek, AFM, consumentenorganisaties, tussenpersonen, verzekeraars, banken en beleggingsinstellingen moeten gedupeerden veel actiever wijzen op de mogelijkheden voor het claimen van extra schade. De Consumentenbond is hierin een positieve uitzondering en een voorbeeld voor anderen. Verzekeraars en tussenpersonen hebben vanuit hun zorgplicht en beroepseed een extra verantwoordelijkheid om klanten nadrukkelijk te wijzen op alle claimmogelijkheden. Laat ze dit ook verplicht vastleggen in het dossier.

"Pas de herstelkostenregeling provisieverbod zo aan dat een woekerpolis hersteladvies binnen uiterlijk twee maanden na het indienen van de aanvraag moet zijn omgezet. Lukt dat niet binnen die termijn, dan kan de consument automatisch (zonder ingewikkelde protocollen) € 150,00 per week dat het langer duurt aan kosten declareren bij de aanbieder van het product. Zo wordt de prikkel om snel af te handelen versterkt, waardoor aanbieders en tussenpersonen pro actiever worden in het afwikkelen van een hersteladvies.

"Via de AFM moeten de rapportage eisen over woekerpolissen flink worden aangescherpt. Activeren is een farce, dit moet worden vervangen voor “vervangen voor ander product”. Leg een fiscale- of toezichtsopslag op voor elke woekerpolis die een verzekeraar in portefeuille heeft. KEW/SEW/BEW producten moeten te allen tijde zijn vrijgesteld van fiscale boetes indien het saldo volledig wordt afgelost op de hypotheek en de verdere aflossing wordt vervangen voor een annuïtaire of lineaire hypotheek. Anders ontstaat bijvoorbeeld de situatie dat KEW woekerpolissen ongewild in een beleggingsomgeving worden gehouden vanwege een fiscale boete bij aflossing. Door de historisch lage rente is er inmiddels ook bij SEW producten behoefte ontstaan om deze om te zetten in een directe aflossing op de hypotheek. Dat kan nu ook vaak niet zonder fiscale boete (tijdklemmen). Consumenten moeten de advieskosten voor herstel of kosten voor een second opinion of kosten voor een individuele claimprocedure eenmalig kunnen onttrekken aan de poliswaarde, zonder dat dit fiscale consequenties heeft. Hierdoor ontstaat een veel grotere bereidheid bij consumenten om in actie te komen. Er wordt veel gesproken over het gebruiken van pensioengeld (2e pijler) om de hypotheek mee af te lossen. Sta toe dat ook lijfrente woekerpolissen fiscaal neutraal kunnen worden afgelost op de hypotheek.

"Ontwikkel (postbus 51) reclames die vooral zijn gericht op leegloop- en hypotheekpolissen. Stimuleer directe aflossingen op de hypotheek uit opbrengsten van polissen. De lagere hypotheekrenteaftrek levert de overheid ruim voldoende op om de campagnes te financieren. Het effect op woonlasten en bankschulden is ook positief.

"Stichting Odin heeft een Hersteladviesformule ontwikkeld. Deze formule berekent hoeveel een tussenpersoon gemiddeld aan het product heeft verdiend, hoeveel uur er redelijkerwijs aan het initiële advies, de bemiddeling en het beheer is besteed en op hoeveel adviesuren de klant vervolgens nog recht heeft. Ook berekent de formule wat een redelijke bijdrage van de verzekeraar in de hersteladvieskosten is. Zo’n bijdrage is legitiem omdat er veel productdefecten zijn en omdat verzekeraars totaal ongeveer tien keer meer aan een woekerpolis verdienen dan een tussenpersoon. Als er geen tussenpersoon (meer) is, is het logisch dat de verzekeraar meer vergoedt aan de consument, die dan zelf een tussenpersoon in de arm kan nemen. Is de vergoeding van tussenpersoon en/of verzekeraar te laag voor de totale hersteladvieskosten, dan kan het overige nog worden onttrokken aan de poliswaarde.

"Alle consumentenorganisaties, politici en toezichthouders moeten openbaar en krachtig afstand nemen van de wabeke aanbeveling . Deze aanbeveling is oneerlijk, misleidend en achterhaald. Het openbaar non valide verklaren van de wabeke aanbeveling is een strategisch belangrijke stap in het terugwinnen van vertrouwen van de consument en het bieden van een noodzakelijke opening naar betere schadevergoedingen.

"Financieringskosten zijn door de huidige rente momenteel historisch laag. Door de nieuwe geldverruimings-operatie is financiering nog makkelijker geworden. Dit is het perfecte moment om, waar nodig, met geleend geld schades te compenseren en hersteladvies te financieren. Als de overheid garant staat voor de leningen, ontstaat ook meer draagvlak om verzekeraars te dwingen tot een snel en eerlijk herstel over te gaan. De overheid krijgt daar ook veel voor terug. Lagere hypotheekschulden, eerste echte herstel van vertrouwen financiële markten, waardestijging staatsbanken en stimulering van de economie.

"Via een speciale woekerpolis volmacht van de consument wordt afgedwongen dat banken en verzekeraars verplicht alle medewerking moeten verlenen aan woekerpolisherstel, ongeacht wie de adviseur is en met een strikt verbod op dubbele advieskosten. De AFM houdt toezicht op de verplichte acceptatie hiervan. Hiermee wordt een belangrijke barrière in hersteladvies per direct wordt weggenomen."

Reactie toevoegen

 

Reacties

Albert van der Poll - 10 april 2015

Daadkrachtige spijkers met koppen oplossingen inclusief het eind van de Fata Morgana van 7 miljoen gratis hersteladviezen door 7.000 intermediairs. Dat berekenen van de verdiensten door het intermediair lijkt me nog wel lastig: hoe hou je rekening met gratis adviezen, retourprovisies? En ik heb vaak afsluit deels ingebouwd, daar hoor ik ook nooit meer iemand over. Dat verzekeraars tien keer zoveel verdienen aan de polis als een intermediair lijkt me onjuist: een percentage van de WAARDE van de polis van zeg 2,5% over dertig jaar, is ruimschoots meer dan bijvoorbeeld 7% PREMIE maal duur. 7% PXD op 100 euro premie is 2.520,-- wat al een aardige provisie en premie is. Stel nou dat die polis een kapitaal zou moeten opleveren van een kloeke 100.000 euro, dan is de beloning voor de verzekeraar alleen in het laatste jaar evenveel als de intermediair in 30 jaar ontvangt.

Wil Rotteveel - 10 april 2015

Jeffrey, heel duidelijk. Laat de politiek en de toezichthouders nu maar eens aantonen dat zij zich ook verantwoordelijk voelen, en daarnaar handelen! Dat zou heel mooi zijn. Daarmee kunnen zij ook hun nut t.b.v. de kiezers aantonen!

Jeffrey Leichel - 10 april 2015

Voor de geïnteresseerden. Het volledige plan leest u hier: http://www.stichting-odin.nl/media/images/documenten/Actieplan_Woekerpolis.pdf

Lees meer over
Alle verzekeraars voldoen aan wettelijke activeringsplicht woekerpolissen

Alle verzekeraars voldoen aan wettelijke activeringsplicht woekerpolissen

Alle verzekeraars voldoen aan de wettelijke activeringsplicht voor klanten met een hypotheek- of pensioengebonden beleggingsverzekering, aldus de AFM. Eind...

Kifid pleit ASR vrij in 'woekerpoliszaak'

Kifid pleit ASR vrij in 'woekerpoliszaak'

Kifid stelt ASR in het gelijk in een 'woekerpoliszaak', zo blijkt uit een uitspraak van de Commissie van Beroep van Kifid. De uitspraak heeft consequenties voor...

A.s.r. moet woekerpolishouder meer schadevergoeding betalen

A.s.r. moet woekerpolishouder meer schadevergoeding betalen

A.s.r. moet de afkoopwaarde van een beleggingsverzekering, die in juni 2007 op verzoek van de consument is beëindigd, opnieuw berekenen. De verzekeraar mag...

Zowel Vivat als Woekerpolis.nl claimen winst in woekerpoliszaak

Zowel Vivat als Woekerpolis.nl claimen winst in woekerpoliszaak

De rechtbank Alkmaar heeft uitspraak gedaan in een collectieve procedure van de de Vereniging Woekerpolis.nl en twee klanten tegen SRLEV, onderdeel van Vivat. Beide...

Kifid houdt behandeling woekerpolisklachten aan

Kifid houdt behandeling woekerpolisklachten aan

Kifid houdt de behandeling van de ruim 500 klachten over beleggingsverzekeringen "nog enige tijd aan. Dit in het belang van een zorgvuldige klachtafhandeling....

Alleen maar verliezers

Alleen maar verliezers

Zou het misschien kunnen dat het woekerpolisdossier geen winnaars kent? Die vraag stelt Ozewald Wanrooij (Neutralis) in een reactie op VVP Online. Ik hoop van harte...