OvFD pleit voor behoud aftrek advieskosten

De OvFD pleit voor het behoud van de fiscale aftrekbaarheid van de advieskosten.

Er is momenteel onzekerheid over de aftrek van de advieskosten inzake lijfrente- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. De minister heeft tijdens het wetgevingsoverleg aangegeven dat de staatssecretaris op dit moment in overleg is met de sector om te bekijken of er alternatieven mogelijk zijn voor het afschaffen van 1.7b in de Wet IB 2001. Op grond van dit artikel wordt met de premie voor een verzekering gelijkgesteld de vergoeding die de verzekeringnemer rechtstreeks aan zijn assurantietussenpersoon betaalt als beloning voor bepaalde diensten. Het ministerie overweegt nu artikel 1.7b te schrappen, waardoor alleen nog maar de premies fiscaal aftrekbaar zijn en niet de advieskosten.
Directeur Colinda Rosenbrand: "Als OvFD zijn wij voor behoud van fiscale aftrekbaarheid en de enige mogelijkheid om die fiscale aftrekbaarheid te handhaven is door een goed alternatief voor te stellen en dat hebben wij gedaan via ons voorstel 'naar een werkbare renseignering van de fee bij lijfrenteverzekeringen en arbeidsongeschiktheidsrenten'. Ook het ministerie geeft aan dat handhaving van de aftrekbaarheid dan bespreekbaar is. Uit het rapport dat we inzake renseignering hebben opgesteld blijkt dat renseignering van de beloning van het intermediair goed kan worden ingeregeld, waarbij de extra administratieve lasten meevallen en zeker niet opwegen tegen het alternatief, namelijk afschaffing van de fiscale aftrekbaarheid. De administratieve lasten zullen overigens nog lager worden, naarmate het proces verder 'ingroeit'."

Als de fiscale aftrekbaarheid wordt geschrapt dan wordt advies voor lijfrente- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor consumenten een stuk duurder, aldus Rosenbrand. "Doel van het provisieverbod is om het voor de klant beter te maken, niet duurder. Als je advies duurder maakt, beperk je ook de toegang tot het advies. Als consumenten afzien van advies, heeft dit maatschappelijk negatieve gevolgen. Ook Kamerleden hebben tijdens de diverse Algemene Overleggen inzake de invoering van het Provisieverbod aangegeven dat  - minder draagkrachtige - consumenten niet de dupe mogen worden van het provisieverbod. Wij denken dat wij met ons voorstel tot renseignering een voor alle partijen goed en uitvoerbaar voorstel hebben neergelegd, waarmee de fiscale aftrekbaarheid van de advieskosten gehandhaafd kan worden."
 

Reactie toevoegen

 

Reacties

Rob van Sneladvies.nl - 3 oktober 2012

Voor een goed werkend level playing field is behoud van aftrek advieskosten essentieel!

Lees meer over
Zwalkend woningmarktbeleid maakt adviseren lastig

Zwalkend woningmarktbeleid maakt adviseren lastig

  Starters hebben grote problemen op de woningmarkt. Sociale huurwoningen zijn beperkt voorradig en bovendien afhankelijk van inkomen. Een alternatief in...

Adfiz en OvFD nemen het op voor starters op woningmarkt

Adfiz en OvFD nemen het op voor starters op woningmarkt

Adfiz en OvFD pleiten voor meefinancieren van de kosten koper en flexibilisering van de mogelijkheden om te schenken om starters meer mogelijkheden te geven op de...

Deel pe-ervaringen in Wft-examenloket

Deel pe-ervaringen in Wft-examenloket

 Brancheorganisaties Adfiz, CFD, NVF en OvFD openen opniieuw het Wft-examenloket. Kandidaten die het PE-examen voor de tweede PE-periode (1 april 2017...

Ovfd: teleurstellend dat Consumentenbond niet wijst op waarde advies

Ovfd: teleurstellend dat Consumentenbond niet wijst op waarde advies

Teleurstellend dat de Consumentenbond niet wijst op de waarde van deskundig financieel advies, aldus de OvFD in een reactie op het bericht dat hypotheekbanken consumenten...

Ovfd: beperk rol toezichthouders tot daadwerkelijke toezichtstaken

Ovfd: beperk rol toezichthouders tot daadwerkelijke toezichtstaken

"De rol van de toezichthouders moet beperkt worden tot daadwerkelijke toezichtstaken", aldus de consultatiereactie van de OvFD op de herziening van de...

Adfiz en ovfd: "overgangstermijn hypotheekverstrekking is schijnoplossing"

Adfiz en ovfd: "overgangstermijn hypotheekverstrekking is schijnoplossing"

OvFD en Adfz zijn van mening dat de overgangstermijn tot 1 februari 2017 inzake het toetsmoment nieuwe leennormen voor hypotheekverstrekking een schijnoplossing...