OvFD pleit voor behoud aftrek advieskosten

De OvFD pleit voor het behoud van de fiscale aftrekbaarheid van de advieskosten.

Er is momenteel onzekerheid over de aftrek van de advieskosten inzake lijfrente- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. De minister heeft tijdens het wetgevingsoverleg aangegeven dat de staatssecretaris op dit moment in overleg is met de sector om te bekijken of er alternatieven mogelijk zijn voor het afschaffen van 1.7b in de Wet IB 2001. Op grond van dit artikel wordt met de premie voor een verzekering gelijkgesteld de vergoeding die de verzekeringnemer rechtstreeks aan zijn assurantietussenpersoon betaalt als beloning voor bepaalde diensten. Het ministerie overweegt nu artikel 1.7b te schrappen, waardoor alleen nog maar de premies fiscaal aftrekbaar zijn en niet de advieskosten.
Directeur Colinda Rosenbrand: "Als OvFD zijn wij voor behoud van fiscale aftrekbaarheid en de enige mogelijkheid om die fiscale aftrekbaarheid te handhaven is door een goed alternatief voor te stellen en dat hebben wij gedaan via ons voorstel 'naar een werkbare renseignering van de fee bij lijfrenteverzekeringen en arbeidsongeschiktheidsrenten'. Ook het ministerie geeft aan dat handhaving van de aftrekbaarheid dan bespreekbaar is. Uit het rapport dat we inzake renseignering hebben opgesteld blijkt dat renseignering van de beloning van het intermediair goed kan worden ingeregeld, waarbij de extra administratieve lasten meevallen en zeker niet opwegen tegen het alternatief, namelijk afschaffing van de fiscale aftrekbaarheid. De administratieve lasten zullen overigens nog lager worden, naarmate het proces verder 'ingroeit'."

Als de fiscale aftrekbaarheid wordt geschrapt dan wordt advies voor lijfrente- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor consumenten een stuk duurder, aldus Rosenbrand. "Doel van het provisieverbod is om het voor de klant beter te maken, niet duurder. Als je advies duurder maakt, beperk je ook de toegang tot het advies. Als consumenten afzien van advies, heeft dit maatschappelijk negatieve gevolgen. Ook Kamerleden hebben tijdens de diverse Algemene Overleggen inzake de invoering van het Provisieverbod aangegeven dat  - minder draagkrachtige - consumenten niet de dupe mogen worden van het provisieverbod. Wij denken dat wij met ons voorstel tot renseignering een voor alle partijen goed en uitvoerbaar voorstel hebben neergelegd, waarmee de fiscale aftrekbaarheid van de advieskosten gehandhaafd kan worden."
 

Reactie toevoegen

 

Reacties

Rob van Sneladvies.nl - 3 oktober 2012

Voor een goed werkend level playing field is behoud van aftrek advieskosten essentieel!

Lees meer over
Brandbrief brancheorganisaties over verwerken BSN

Brandbrief brancheorganisaties over verwerken BSN

Verschaf onafhankelijk adviseurs zekerheid over het verwerken van het BSN. "Indien zij dit niet kunnen verwerken, betekent dit dat ze voor een groot aantal financiële...

"Fiscale behandeling advies moet terug naar niveau van voor provisieverbod"

"Fiscale behandeling advies moet terug naar niveau van voor provisieverbod"

Bevorder de toegankelijkheid van advies en breng de fiscale behandeling van advies terug naar het niveau van voor het provisieverbod. Dat is de boodschap van Enno...

Afscheidsinterview Berend Tooms in VVP 3

Afscheidsinterview Berend Tooms in VVP 3

Financieel adviseur Berend Tooms verruilt Den Haag voor Spanje, waar hij samen met zijn vrouw José appartementen gaat verhuren. Tussen de verhuisdozen blikt...

Consument wil advies maar shopt niet

Consument wil advies maar shopt niet

(door Colinda Rosenbrand, OvFD) De evaluatie van het provisieverbod legt de vinger op de zere plekken en biedt een goede basis voor vervolgstappen die belangrijke...

"Ophouden over kosten en meer kijken naar de waarde van goed advies"

"Ophouden over kosten en meer kijken naar de waarde van goed advies"

"We moeten ophouden over de kosten en meer kijken naar de waarde van goed advies." Dat zegt Adfiz-directeur Enno Wiertsema in een interview met het blad Activa van...

Zwalkend woningmarktbeleid maakt adviseren lastig

Zwalkend woningmarktbeleid maakt adviseren lastig

  Starters hebben grote problemen op de woningmarkt. Sociale huurwoningen zijn beperkt voorradig en bovendien afhankelijk van inkomen. Een alternatief in...