Personenschade: RekenHulp 2017 verschenen

Francie Peters 2017

Bij de Bureaus in Houten, de krachtenbundeling van vijf gespecialiseerde bureaus die ondersteunende diensten leveren op het gebied van letselschade, is de nieuwe editie van de
RekenHulp verschenen. De RekenHulp bevat veelgebruikte cijfers met betrekking tot personenschade, bijgewerkt tot en met 1 januari 2017.

Naast genoemde cijfers is bovendien jurisprudentie opgenomen die voor de bepaling van personenschade van belang kan zijn. Verder zijn relevante informatie en financiële gegevens te vinden met betrekking tot de sociale zekerheid, loon- en inkomstenbelasting en toeslagen. Ook zijn de richtlijnen van de Letselschade Raad opgenomen, alsmede het rekenmodel overlijdensschade, kapitalisatiefactoren en informatie die nodig is voor het berekenen van het verlies van arbeidsvermogen.

Ook dit jaar valt er weer een  prijs te winnen met het maken van een letselschadeberekening.

”Met deRekenHulp willen wij een
bijdrage leveren aan een nog betere afwikkeling van personenschadedossiers”, aldus Francie Peters, directeur van de Bureaus.
De Bureaus omvat vijf gespecialiseerde bureaus: het RekenBureau, het HerstelcoachBureau, het MedischBureau, het ArbeidsdeskundigBureau en het MediationBureau.

De RekenHulp 2017 kan gratis worden besteld bij m.dejongh@debureaus.nl.

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
2018-editie van de RekenHulp verschenen

2018-editie van de RekenHulp verschenen

Bij de Bureaus in Houten is de nieuwe editie van de RekenHulp verschenen. In de 48 pagina’s tellende RekenHulp 2018, die in een recordoplage van 2.500 exemplaren...