Scheidslijn tussen advies en execution only onduidelijk

AFM (logo)

Marktpartijen geven in AFM-onderzoek aan dat het onduidelijk in hoeverre een belegger ondersteund kan worden in execution only dienstverlening, zonder dat er sprake is van advies. Tegelijkertijd vragen marktpartijen zich af of en in hoeverre zij een beperkte vorm van advies kunnen inrichten.

In een reactie zegt de AFM: "Wij willen in 2015 marktpartijen ondersteunen om beleggingsdienstverlening te ontwikkelen die tegemoet komt aan de diverse behoeftes en situaties van de klant. Als onderdeel hiervan willen wij onderzoeken in hoeverre wij de benoemde onduidelijkheden wat betreft wet- en regelgeving kunnen wegnemen of verminderen. Zo heeft de scheidslijn tussen execution only en advies onze aandacht. Wij verkennen welke rol wij daar kunnen spelen, om in gesprek met de markt meer guidance te geven op dit gebied. "

De beleggingsdienstverlening verplaatst zich - mede onder invloed van het provisieverbod - steeds meer van offline naar online. Marktpartijen zijn bezig met het vormgeven van hun dienstverlening in een online omgeving. Onderdelen van de dienstverlening worden online geautomatiseerd, zoals de inventarisatie of de monitoring van de portefeuille. Ook zijn er marktpartijen die een volledig online bedieningsconcept ontwikkelen. Daarnaast willen marktpartijen in toenemende mate gebruik maken van alternatieve vormen van communicatie, zoals het gebruik van telefoonapplicaties.

Het onderzoek laat verder onder meer zien dat "marktpartijen bezig zijn met de ontwikkeling van beleggingsdienstverlening waarin zij execution only beleggers een bepaalde vorm van ondersteuning aanbieden. Een aantal marktpartijen heeft hierin, in overleg met de AFM, al stappen gezet. Online tools moeten een belangrijke rol gaan spelen. Zo wordt nagedacht over een systeem waarin execution only beleggers periodiek inzicht wordt geboden in de volatiliteit van hun portefeuille. Verder zijn marktpartijen aan het nadenken over dienstverlening aan beleggers met een beperkte adviesbehoefte, zoals het geven van deeladvies of eenmalig advies".

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Dnb: forse groei hypotheekfondsen

Dnb: forse groei hypotheekfondsen

In het tweede kwartaal van 2016 is het beheerde vermogen van de Nederlandse beleggingsinstellingen toegenomen van 766,7 miljard naar 805,1 miljard euro. Dit werd...

Beheerd vermogen beleggingsfondsen daalt

Beheerd vermogen beleggingsfondsen daalt

Het totale vermogen van de Nederlandse beleggingsfondsen is in het tweede kwartaal van 2015 voor het eerst in twee jaar gedaald, met 4,5 procent (36,4 miljard euro)....

Beleggingsinstellingen ontduiken waarschuwingsplicht

Beleggingsinstellingen ontduiken waarschuwingsplicht

Volgens de AFM ontduiken veel aanbieders van vrijgestelde beleggingsproducten de waarschuwingsplicht. Aanbieders van beleggingsproducten die door een vrijstelling...

Afm scherpt toezicht op beleggingsinstellingen aan

Afm scherpt toezicht op beleggingsinstellingen aan

Op 1 januari 2012 gaat de vrijstellingsgrens voor de vergunningplicht voor aanbieders van beleggingsobjecten en van deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen...