Woekerpolisaffaire terug op politieke agenda

Pieter Omtzigt

De Tweede-Kamerleden van het CDA Omtzigt (foto) en Ronnes zetten de woekerpolisaffaire versneld terug op de politieke agenda met vragen aan minister Dijsselbloem.

De vragen:
- Bent u ervan op de hoogte dat op 24 november 2011 de minister van Financiën aan de Kamer schreef dat verzekeringmaatschappijen uiterlijk in 2012 het ‘best of class’ flankerend beleid zouden toepassen op alle polishouders?

- Kunt u aangeven wanneer de verzekeringsmaatschappijen dit zullen toepassen op alle polishouders? Kunt u dit per verzekeraar aangeven?

- Herinnert u zich de toezegging : 'Bij de benoeming van de Ombudsman kan bovendien sprake zijn van raadpleging van uw Kamer'?

- Op welke wijze zal sprake zijn van raadpleging van de Tweede Kamer bij de benoeming van de nieuwe Ombudsman Financiële Dienstverlening?

- Is er sinds 2011 een schatting gemaakt van het totale schadebedrag, namelijk het verschil tussen de geschapen verwachtingen en de werkelijk verwachte uitkomsten, zowel op macroniveau als per verzekeraar? Kunt u die schattingen delen met de Kamer?

-  Dient de Total Expense Ratio (TER) van een beleggingsverzekering te allen tijde opgenomen te worden in de kostenrapportages, of mag een verzekeraar de TER buiten de kostenopgaven en berekeningen houden die aan de polishouders gerapporteerd worden?
- Wanneer bent u op de hoogte gesteld van de beloning van 240 miljoen voor de top van Nationale Nederlanden in 2014 en heeft u daarmee ingestemd?

- Worden dergelijke beloningen meegenomen binnen de TER indien daarover gerapporteerd moet worden aan de polishouders?

- Indien de Wabeke-norm (die eigenlijk een aanbeveling is) wordt toegepast, moet dan de TER opgenomen worden in de kostenrapportage?

- Welke boete krijgt een verzekeraar die de TER niet opneemt in zijn kostenrapportage?

- Heeft u inzicht in het aantal schikkingen dat verzekeraars buiten het Kifid (Klachteninstituut financiële dienstverlening) en buiten de rechter om gesloten hebben over woekerpolissen? Over hoeveel polissen gaat het hier?
- Wat vindt u ervan dat verzekeraars bij een dreigende negatieve uitspraak snel een schikking aanbieden en daarmee frustreren dat er jurisprudentie ontstaat? 

Lees meer over
Aandeelhouders aangesproken op woekerpolisaffaire

Aandeelhouders aangesproken op woekerpolisaffaire

Om aandacht te vragen voor het lot van woekerpolisgedupeerden, bezoekt de Consumentenbond de aandeelhoudersvergaderingen van verzekeraars ASR en Nationale-Nederlanden....

Kantelpunt in woekerpolisaffaire?

Kantelpunt in woekerpolisaffaire?

Het gerechtshof Den Bosch heeft bepaald dat ASR door haar ingehouden kosten op een woekerpolis aan de klant moet terugbetalen.    Het gaat om de eerste...

ASR voor rechter om waerdye-polis

ASR voor rechter om waerdye-polis

De Consumentenbond stapt naar de rechter, "omdat ASR weigert woekerpolisklanten gelijk te behandelen. Gesprekken van de Consumentenbond met ASR hierover zijn...

"Moeder-test is de basis voor zorgplicht"

"Moeder-test is de basis voor zorgplicht"

Twee lessen heeft Jos Streppel, voormalig cfo van Aegon, geleerd van de aandelenleaseaffaire. "De eerste noem ik de moeder-test. Zou je een product aan je moeder...

Minister wil geen wettelijke verplichting om woekerpolisschikkingen openbaar te maken

Minister wil geen wettelijke verplichting om woekerpolisschikkingen openbaar te maken

Verzekeraars worden niet wettelijk verplicht om schikkingen en berekeningen in de woekerpolisaffaire openbaar te maken. Aldus minister Dijsselbloem woensdag in de...

Graafsma kiest andere benadering in woekerpolisaffaire

Graafsma kiest andere benadering in woekerpolisaffaire

Het kostenpercentage dat Kifid redelijk vindt bij beleggingsverzekering, moet de meetlat worden waarlangs woekerpolisclaims worden gelegd. Dat stelde René...