Woekerpolisaffaire terug op politieke agenda

Pieter Omtzigt

De Tweede-Kamerleden van het CDA Omtzigt (foto) en Ronnes zetten de woekerpolisaffaire versneld terug op de politieke agenda met vragen aan minister Dijsselbloem.

De vragen:
- Bent u ervan op de hoogte dat op 24 november 2011 de minister van Financiën aan de Kamer schreef dat verzekeringmaatschappijen uiterlijk in 2012 het ‘best of class’ flankerend beleid zouden toepassen op alle polishouders?

- Kunt u aangeven wanneer de verzekeringsmaatschappijen dit zullen toepassen op alle polishouders? Kunt u dit per verzekeraar aangeven?

- Herinnert u zich de toezegging : 'Bij de benoeming van de Ombudsman kan bovendien sprake zijn van raadpleging van uw Kamer'?

- Op welke wijze zal sprake zijn van raadpleging van de Tweede Kamer bij de benoeming van de nieuwe Ombudsman Financiële Dienstverlening?

- Is er sinds 2011 een schatting gemaakt van het totale schadebedrag, namelijk het verschil tussen de geschapen verwachtingen en de werkelijk verwachte uitkomsten, zowel op macroniveau als per verzekeraar? Kunt u die schattingen delen met de Kamer?

-  Dient de Total Expense Ratio (TER) van een beleggingsverzekering te allen tijde opgenomen te worden in de kostenrapportages, of mag een verzekeraar de TER buiten de kostenopgaven en berekeningen houden die aan de polishouders gerapporteerd worden?
- Wanneer bent u op de hoogte gesteld van de beloning van 240 miljoen voor de top van Nationale Nederlanden in 2014 en heeft u daarmee ingestemd?

- Worden dergelijke beloningen meegenomen binnen de TER indien daarover gerapporteerd moet worden aan de polishouders?

- Indien de Wabeke-norm (die eigenlijk een aanbeveling is) wordt toegepast, moet dan de TER opgenomen worden in de kostenrapportage?

- Welke boete krijgt een verzekeraar die de TER niet opneemt in zijn kostenrapportage?

- Heeft u inzicht in het aantal schikkingen dat verzekeraars buiten het Kifid (Klachteninstituut financiële dienstverlening) en buiten de rechter om gesloten hebben over woekerpolissen? Over hoeveel polissen gaat het hier?
- Wat vindt u ervan dat verzekeraars bij een dreigende negatieve uitspraak snel een schikking aanbieden en daarmee frustreren dat er jurisprudentie ontstaat? 

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Graafsma: "Wikkel woekerpolissen af volgens 'Allianz-regeling'"

Graafsma: "Wikkel woekerpolissen af volgens 'Allianz-regeling'"

René Graafsma roept de Tweede Kamer op om zijn zogeheten 'Allianz-regeling' over te nemen voor de afwikkeling van het slepende woekerpolisdossier. Graafsma...

NN betaalt in slepende woekerpoliszaak

NN betaalt in slepende woekerpoliszaak

De Commissie van Beroep van Kifid ziet geen grond de procedure tussen een woekerpolishouder en NN voort te zetten. Daarmee lijkt een eind gekomen aan een van de...

Hof: "Zeer hoge provisie voor enkel invullen aanvraagformulier"

Hof: "Zeer hoge provisie voor enkel invullen aanvraagformulier"

"De stelling van verzekeraars dat bij het afsluiten van woekerpolissen kosten niet gespecificeerd hoefden te worden en dat kon worden volstaan met een rekenvoorbeeld,...

Aandeelhouders aangesproken op woekerpolisaffaire

Aandeelhouders aangesproken op woekerpolisaffaire

Om aandacht te vragen voor het lot van woekerpolisgedupeerden, bezoekt de Consumentenbond de aandeelhoudersvergaderingen van verzekeraars ASR en Nationale-Nederlanden....

Kantelpunt in woekerpolisaffaire?

Kantelpunt in woekerpolisaffaire?

Het gerechtshof Den Bosch heeft bepaald dat ASR door haar ingehouden kosten op een woekerpolis aan de klant moet terugbetalen.    Het gaat om de eerste...

ASR voor rechter om waerdye-polis

ASR voor rechter om waerdye-polis

De Consumentenbond stapt naar de rechter, "omdat ASR weigert woekerpolisklanten gelijk te behandelen. Gesprekken van de Consumentenbond met ASR hierover zijn...