Uit 75 jaar VVP: brandverzekeringsbelasting te Amersfoort ingevoerd

VVP 75 jaar logo Twitter

Wij klagen over 21 procent assurantiebelasting, maar sommige gemeenten konden er vroeger ook wat van. Wat te denken van een brandverzekeringsbelasting van 50 procent in Amersfoort?

Uit de VVP van 16 januari 1947: "Het voorstel van B en W van Amersfoort om een gemeentebelasting in te voeren waarbij premiën voor brandverzekering zullen worden belast, is in den gemeenteraad aldaar na levendige discussie aangenomen, teneinde de gemeente ervoor te behoeden tot de noodlijdenden te gaan behooren. Een amendement, dat beoogde de belasting enige progressiviteit te geven werd aanvaard. Door de meeste sprekers werd de belasting als hoogst onsympathiek beschouwd."

De belasting bedroeg 50 procent van de jaarpremie. De gemeente Amersfoort voorzag eind 1946 een jaarlijkse opbrengst van 45.000 tot 50.000 gulden, waarmee de gemeentebegroting mooi sluitend kon worden gemaakt. Wat dat laatste betreft, is er niet veel veranderd; overheden dekken tekorten nog steeds door belastingen, leges en andere tarieven naar eigen goeddunken te verhogen! Zie de assurantiebelasting, de afgelopen jaren stapsgewijs verhoogd van zeven naar 21 procent. (Lees eventueel ook het recente VVP-artikel 'Politieke speelbal'.)

Overigens was het idee van de brandverzekeringsbelasting bepaald niet uniek voor Amersfoort. 

Het geven van de bevoegdheid aan gemeenten tot het heffen van OZB ging samen met het laten vervallen van de grondbelasting, de personele belasting en de bestaande gemeentelijke belastingen op onroerend goed (straatbelasting, bouwterreinbelasting en brandverzekeringsbelasting).

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Woekerpolisaffaire lag al op de loer

Woekerpolisaffaire lag al op de loer

Het verwijt aan de levensverzekeraars in de woekerpolisaffaire is, dat ze veel te hoge kosten rekenden in hun beleggingsverzekeringen. Wat daar ook van waar is,...

Provisie is geen gif(t)

Provisie is geen gif(t)

(Uit VVP 06-2018, door redactie) De provisie eruit en een verrichtingentarief. Daarvoor pleitte de Wiardi Beckman stichting in 1971. Zo ver kwam het niet, maar provisie...

Uit 75 jaar VVP: voorlichting

Uit 75 jaar VVP: voorlichting

Ook vroeger vond men dat financieel adviseurs zich meer moeten laten zien bij het publiek. Frans Baneke, zelf financieel adviseur (Baneke Assurantiën, Amsterdam),...

VVP is jarig en doneert!

VVP is jarig en doneert!

VVP bestaat 75 jaar en daar zijn we trots op. VVP wil deze mijlpaal op een bijzondere manier luister bijzetten. We geven geen verjaardagsfeestje, maar willen samen...

Uit 75 jaar VVP: eiervrouwtje

Uit 75 jaar VVP: eiervrouwtje

Het regelmatige premieverval bij de autoverzekering in een (eier)dop...  Piet van Steensel, directeur Assurantieconcern Stad Rotterdam Anno 1720 in de VVP...

Uit 75 jaar VVP: feestelijke opening van het Verzekeringsgebouw

Uit 75 jaar VVP: feestelijke opening van het Verzekeringsgebouw

Koningin Máxima opende woensdag het verbouwde kantoor van het 40-jarige Verbond, in 1969 deed prins Bernard hetzelfde met het toenmalige kantoor van de gezamenlijke...