Actieve provisietransparantie is in veel situaties niet praktisch uitvoerbaar