Bonus/maluskorting staat los van schadevrije jaren

SCHADE – Consument stapt over naar adviseur B en zegt zijn autoverzekering bij adviseur A op. De consument ontving een bonus/maluskorting van 80 procent op zijn premie. De nieuwe verzekeraar blijkt wel de schadevrije jaren over te nemen maar niet de bonus/maluskorting. Consument wil hierop de ‘oude’ autoverzekering herstellen. De oude verzekeraar wil hier niet aan meewerken. De consument verwijt hierop dat adviseur A hem onvoldoende heeft gewaarschuwd voor de nadelige gevolgen van deze opzegging.

De geschillencommissie wijst de vordering af. Adviseur A had naar het oordeel van de geschillencommissie niet hoeven te verwachten dat consument bij de opzegging van de autoverzekering niet door de nieuwe tussenpersoon zou worden voorgelicht.

Ondanks de gunstige uitspraak voor adviseur A lijkt het toch verstandig dat adviseurs die te maken krijgen met handelingen van klanten die zijn ingegeven door een nieuwe adviseur, schriftelijk vast leggen dat de ‘oude’ adviseur ervan uitgaat dat de consument zich over dit verzoek zich heeft laten voorlichten door zijn nieuwe adviseur en dat de ‘oude’ adviseur hierover dus geen advies meer geeft – Uitspraak 2017 – 085

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Geen rechtsbijstand na verwijderen muur

Geen rechtsbijstand na verwijderen muur

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN SCHADE. UIT VVP 3. In de voorwaarden van de rechtsbijstandverzekering is opgenomen, dat er géén rechtsbijstand wordt verleend...

Kifid: vermiste koffer is geen buitengewoon onvoorziene omstandigheid

Kifid: vermiste koffer is geen buitengewoon onvoorziene omstandigheid

Een vermiste of vertraagde koffer is niet aan te merken als ‘buitengewoon onvoorziene omstandigheid’ voor een reisverzekering, zo blijkt uit bindende...

Kifid: ABN Amro mag relaties met niet EU-klanten beëindigen

Kifid: ABN Amro mag relaties met niet EU-klanten beëindigen

ABN Amro mag de bancaire relatie met haar klanten buiten de EU eenzijdig beëindigen, zo blijkt uit een tweetal uitspraken van de Geschillencommissie van Kifid...

Adviseur niet aansprakelijk voor aanpassing ORV

Adviseur niet aansprakelijk voor aanpassing ORV

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN LEVEN (UIT VVP 3, APRIL 2018) In deze uitspraak gaat het om een consument die in 2015 in verband met zijn scheiding, onder meer de verzekerde...

Schoondochter informeren ‘onzorgvuldig’

Schoondochter informeren ‘onzorgvuldig’

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN - LEVEN.  Meer Kifid-uitspraken, zie VVP 3, katern Ken je Vak! Welke informatie mag de verzekeraar aan wie verstrekken? Met de...

Geen rechtsbijstand na verwijderen muur

Geen rechtsbijstand na verwijderen muur

SCHADE - In de voorwaarden van de rechtsbijstandverzekering is opgenomen, dat er géén rechtsbijstand wordt verleend bij het voeren van verweer tegen...