Consument moet geschil zelf met aannemer regelen

Kifid LOGO 2017

HYPOTHEKEN - De hypothecaire financiering vindt plaats via een bouwdepot. De consument geeft op enig moment de aanbieder opdracht om van een nota van een leverancier van een gietvloer, die 9000 euro bedraagt, slechts 7000 euro te betalen. Dit omdat er gebreken zijn aan de gietvloer. De aanbieder betaalt per ongeluk toch de volledige 9000 euro. Aanbieder erkent zijn fout. De consument vordert van de geldverstrekker deze 2000 euro terug. De geschillencommissie heeft begrip voor de irritatie van de consument, dat in weerwil van zijn instructie de gehele nota is voldaan maar wijst de vordering tot schadevergoeding met onder meer de volgende motivering af:

‘Niet gesteld of gebleken is dat de factuur van de aannemer niet correct was. Het opschorten van een deel van de betaling aan de aannemer, betekent in beginsel niet dat dat dit deel van het bedrag niet verschuldigd zou zijn. Indien tussen consument en de aannemer een geschil ontstaat, of blijft bestaan, over (de kwaliteit van) het geleverde product, kan dat weliswaar tot schade(-vergoeding) leiden maar daarvoor kan de bank niet verantwoordelijk worden gehouden. Voorts is niet gebleken of aannemelijk is geworden dat de aannemer - voor het geval hij toerekenbaar tekortschiet in zijn nakoming - niet door de consument aansprakelijk kan worden gesteld of dat hij niet in staat zou zijn een eventuele (schade-)vergoeding te betalen. - Uitspraak 2018 - 130

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Hypotheek op pand voor verhuur weinig aangeboden

Hypotheek op pand voor verhuur weinig aangeboden

Het aantal aanbieders dat een hypotheek verstrekt voor een pand dat verhuurd zal worden, is niet noemenswaardig toegenomen in het afgelopen jaar. Aldus het nieuwe...

Meer risk based pricing

Meer risk based pricing

De Hypotheekshop verwacht dat risk based pricing bij hypotheken zal toenemen. De adviesketen: "Door het toenemende gebruik van rentekortingen zal in de toekomst...

Adviseur moet niet altijd willen mikken op maximale hypotheek

Adviseur moet niet altijd willen mikken op maximale hypotheek

"Vooral in een stijgende woningmarkt, waar de wettelijke regels voor de consument als knellend kunnen worden ervaren, vind ik het belangrijk te benadrukken dat de...

Bank hoeft niet te lenen voor aflossing

Bank hoeft niet te lenen voor aflossing

HYPOTHEKEN – In 2014 sluit de consument een hypotheek voor 395.000 euro bij de geldverstrekker waarbij de rente voor twintig jaar is vastgesteld op 4,3 procent....

Overeenkomst gaat boven online info

Overeenkomst gaat boven online info

HYPOTHEKEN – De consument heeft een hypothecaire geldlening bij een geldverstrekker afgesloten. In de offerte en de voorwaarden van deze lening is opgenomen,...

Kifid: digitaal portaal dit najaar open voor alle financiële dienstverleners

Kifid: digitaal portaal dit najaar open voor alle financiële dienstverleners

Kifid verwacht dit najaar het digitale portaal beschikbaar te stellen voor alle financiële dienstverleners, waarna het klachtproces voor zowel de dienstverlener...