Adviseur had beter moeten kijken of dekking passend was

Kifid 2017 (deel logo)

De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) concludeert dat een adviseur jegens consument is tekortgeschoten in de uitvoering van zijn verplichtingen, maar stelt vast dat de adviseur in de gegeven omstandigheden in voldoende mate is tegemoetgekomen aan de klacht door de premie voor de verzekering te restitueren en de verzekering met terugwerkende kracht te laten beëindigen.

Consument klaagde dat de adviseur (Tijms Verzekeringen, Heemskerk, red.) een verzekering geadviseerd heeft die niet de door haar gewenste dekking heeft. De Commissie oordeelt dat de adviseur in zijn verplichtingen jegens consument is tekortgeschoten door onvoldoende aandacht te besteden aan het specifieke doel van de verzekering en de vraag of de dekking passend was voor dat doel. Indien dat niet zo was, had de adviseur moeten onderzoeken of het mogelijk was de gewenste dekking elders te verkrijgen.

Consument sloot in januari 2017 via tussenkomst van de adviseur een reisverzekering afgesloten bij Reaal.

Ten behoeve van haar zoon heeft de consument een overnachting geregeld op 10 februari 2017. Wegens oorontsteking kan de zoon op de betreffende datum evenwel niet gebruik maken van deze overnachting. Consument heeft de overnachting moeten annuleren. De consument claimt 242,50 euro aan annuleringskosten. De verzekeraar weigert uit te keren omdat annuleren op de reispolis alleen mogelijk is bij ernstige ziekte. Volgens de consument had de adviseur haar hierover vooraf moeten informeren.

De adviseur heeft overigens best moeite gedaan om Reaal tot een ander standpunt te bewegen, vanwege de bijzondere omstandigheden van het kind (autistisch, ADHD). Hij heeft ook een deel van de premierestitutie voor eigen rekening genomen.

De reden dat de adviseur de 242,50 euro schade niet hoeft te vergoeden, is er in gelegen dat de consument de polis waarschijnlijk niet zou hebben gesloten als ze had geweten dat alleen ernstige ziekte was gedekt. In dat geval zou ze evenmin dekking hebben gehad.

Uitspraak 2017-864.

 

 

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Van je collega's moet je het hebben...

Van je collega's moet je het hebben...

Een collegiale dienst is geen overeenkomst van dienstverlening, oordeelt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) in Uitspraak 2018-184. De...

Vordering afgewezen na cirkelzaagongeluk

Vordering afgewezen na cirkelzaagongeluk

Een consument is op 17 juni 2015 arbeidsongeschikt geraakt door een cirkelzaagongeluk. Hij vordert dat zijn financieel adviseur de schade van zeven mille voor zijn...

Verzekeraar is informatie kwijt over oude polissen

Verzekeraar is informatie kwijt over oude polissen

De verzekeraar krijgt gelijk van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) in Uitspraak 2018-187. Maar de commissie gaat niet in op het feit...

Bij contra proferentem-regel moet sprake zijn van een uitleg die redelijk is

Bij contra proferentem-regel moet sprake zijn van een uitleg die redelijk is

Bij toepassing van de contra proferentem-regel moet sprake zijn van een uitleg van een verzekerde die redelijk is. In het geval dat de Geschillencommissie Financiële...

Vijftien bier... of niet?

Vijftien bier... of niet?

Een verklaring van horen zeggen over overmatig alcoholgebruik is niet genoeg om de klant zijn uitkering te weigeren. Dat stelt de Geschillencommissie Financiële...

Verzekeraar mag alleen daadwerkelijk gemaakte onderzoekskosten in rekening brengen

Verzekeraar mag alleen daadwerkelijk gemaakte onderzoekskosten in rekening brengen

Een verzekeraar mag alleen daadwerkelijk gemaakte onderzoekskosten in rekening brengen, oordeelt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) in...