Adviseur hoeft geen inzicht te geven in opbouw premie

Kifid 2017 (deel logo)

De op de adviseur rustende verplichting gaat niet zo ver dat hij gehouden is inzage te geven in de opbouw van het premiebedrag. Dat stelt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) in Uitspraak 2017-645.

De commissie: "Consument klaagt dat hem een onredelijk hoge premie in rekening is gebracht voor de overlijdensrisicodekking en stelt dat de Adviseur (Rabobank, red.) daarover niet transparant communiceert. Consument wenst bovendien een marktconforme premie. De Commissie stelt vast dat Consument door middel van een offerte is geïnformeerd over de wijze waarop de premie werd vastgesteld. Consument was op basis van die offerte op de hoogte van het feit dat de premie maandelijks berekend zou worden. Consument wist, althans kon weten, dat geen vaste premie gold. De Adviseur heeft Consument voldoende voorgelicht ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.

"De op de Adviseur rustende verplichtingen gaan niet zover dat de Adviseur gehouden is inzage te geven in de opbouw van het premiebedrag. Voor zover daartoe al een verplichting bestaat, ligt deze in het domein van de verzekeraar. Ook rustte op grond van de wetgeving en de uitwerking daarvan in de jurisprudentie op de Adviseur niet de verplichting Consument uit eigen beweging te informeren over eventuele gunstiger alternatieven. Het is overigens maar zeer de vraag of er daadwerkelijk gunstiger alternatieven zijn, die Consument dezelfde dekking bieden als hij thans geniet. Het is immers niet duidelijk welke criteria zijn toegepast bij de vergelijking die Consument heeft gemaakt met nieuwe producten in de markt."

 

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Assurantieadviseur is meer dan een doorgeefluik (partnercontent de Vereende)

Assurantieadviseur is meer dan een doorgeefluik (partnercontent de Vereende)

Regelmatig worden assurantieadviseurs aansprakelijk gesteld wegens het (beweerdelijk) niet voorlichten van de klant over door de verzekeraar verplicht gestelde alarmeisen...

Assurantieadviseur is meer dan een doorgeefluik

Assurantieadviseur is meer dan een doorgeefluik

Regelmatig worden assurantieadviseurs aansprakelijk gesteld wegens het (beweerdelijk) niet voorlichten van de klant over door de verzekeraar verplicht gestelde...

Klanten Defam hechten aan zorgplicht adviseur en kredietverstrekker

Klanten Defam hechten aan zorgplicht adviseur en kredietverstrekker

79 procent vindt het noodzakelijk dat de adviseur minimaal 1 keer per jaar checkt of de lening nog past bij zijn situatie en zo controleert of de lening nog verantwoord...

De zorgplicht: meer plicht dan zorg

De zorgplicht: meer plicht dan zorg

Inmiddels kan ik zeggen dat ik een oude rot in het vak ben. Ik kan het ontkennen omdat ik me nog lang niet oud voel, maar de 24 jaar werkervaring spreken dat tegen. Ik...

Onvoldoende dossiervorming nauwelijks bestraft

Onvoldoende dossiervorming nauwelijks bestraft

Bij Kifid-zaken blijkt nogal eens dat de adviseur zijn dossiervorming niet op orde had. Echt duur komt dat de adviseur niet te staan. Helemaal niet als de adviseur...

"In wet regelen dat verzekeraars ook belangen benadeelden in acht nemen"

"In wet regelen dat verzekeraars ook belangen benadeelden in acht nemen"

Leg in artikel 4:24a Wft vast dat (in ieder geval) schadeverzekeraars ook op zorgvuldige wijze de gerechtvaardigde belangen van benadeelden én ook die van...