Kamervragen over digitale poliskluis

Henk Nijboer PvdA

Henk Nijboer (PvdA) heeft op 27 februari 2013 een vijftal vragen gesteld over de digitale poliskluis aan de minister van Financiën.

De vragen luiden: 1 Kent u de voornemens van het Verbond van Verzekeraars om te komen tot een zogenaamde poliskluis of financiële schoenendoos waarmee polisgegevens digitaal inzichtelijk worden gemaakt?, 2. Kent u de speech van dhr. Korte, bestuurslid bij de AFM, die pleit voor meer inzicht en overzicht voor mensen met diverse verzekeringen, de zogenaamde financiële schoenendoos?, 3.  Deelt u de mening dat oververzekering en het dubbel verzekeren zoveel mogelijk moeten worden bestreden? 4. Hoe oordeelt u over het dilemma tussen het tegengaan van oververzekering door een digitaal overzicht enerzijds en de privacy van burgers anderzijds? Welke alternatieven zijn er voor het gebruik van het burgerservicenummer als grondslag voor het digitale overzicht? 5. Welke initiatieven neemt u of stimuleert u om oververzekering tegen te gaan? Deelt u de mening dat het bieden van een digitaal overzicht kan helpen bij het tegengaan van overbodige verzekeringen en daarmee samenhangende kosten?
 

Reactie toevoegen

 

Reacties

Igor van der Leeden - 5 maart 2013

Dit is dus het niveau waarop kamerleden hun werk doen. De focus ligt nu op 'oververzekeren', alsof dat een zwaar maatschappelijk probleem zou zijn. Wat een verspilling van tijd en moeite. En dat in tijden van aanhoudende crisis.

Arthur Goes - 2 maart 2013

Waarom een ongetwijfeld duur initiatief vanuit het Verbond, terwijl er al diverse kluisjes geïntroduceerd en operationeel zijn. De techniek vormt al lang geen belemmering meer, hooguit nog de kwaliteit van de data in met name de systemen van de verzekeraars. Waarom wil het Verbond de touwtjes in handen nemen in plaats van aansluiting en medewerking te verlenen aan bestaande initiatieven?

Hein Brouwer - 1 maart 2013

Ben blij dat er tenminste nog één man is die aan het landsbelang denkt.

Berend Tooms - 1 maart 2013

Dit initiatief komt niet uit de lucht vallen. Al eerder heb ik deelgenomen aan een werkgroep over een poliskluis. Op zich kun je niet tegen zijn, dat werkt immers tegenwoordig niet (meer)maar uit de discussies heb ik opgetekend dat heel veel verder gaan dan verzekeraar, soort en polisnummer een enorme klus zal gaan worden. Veel verzekeraars hebben moeite om een compleet beeld te kunnen geven en daar staat of valt het mee. Of alles of niets. Een vergelijking met het pensioenoverzicht op het internet gaat hier in het geheel niet op. Dit initiatief is dus ook toen door partijen "geparkeerd". Teveel open eindjes. Nu schijnt het dat Europa zich er (ook) tegenaan bemoeit en daar is er kennelijk ook iets over geroepen. Ook daar zou de mening toegedaan zijn dat een ingezetene in ieder geval, al is het alleen maar op eerder genoemde 3 kenmerken, een overicht geboden zou moeten worden.Ook in dat verhaal wordt een tussenpersoon, bemiddelaar, adviseur, etc, (zeg maar diegene met de portefeuillerechten) in het geheel overgeslagen. Dat werd/wordt in ieder geval allemaal te lastig. De NL-markt wijkt nogal af van wat er voor de rest in Europa gebeurt en zal daar helemaal geen issue zijn. Overigens was het niet herkenbaar zijn van de intermediair in die overzichten ook wel 1 van de redenen waarom het intermediair in de werkgroep aangegeven heeft niet erg gelukkig te worden van een dergelijk initiatief. Nogmaals.... tegenhouden zal dus geen optie zijn, we kunnen er lullige opmerkingen over plaasten, maar belangrijker zal het zijn dat het intermediair, de zaak blijft monitoren en participeert in het overleg en/of de initiatieven om hun positie zeker te stellen.

Frans Lampe - 1 maart 2013

9. Heeft u overlegd met de heer Kockelkoren die van mening is dat de consument prima in staat is zelf zijn zaakjes te regelen? 10. Wat is de definitie van oververzekering? 11. Wat vindt u van de introducite van een ziekenfonds voor iedere Nederlander en het nationaliseren van de zorg in Nederland? De consument is er niet op vooruitgegaan met de gewijzigde basisverzekeringen. De heer Nijboer kan zich beter eerst eens verdiepen in de materie ipv te papegaaien.

Albert van der Poll - 1 maart 2013

6. Bent u van mening dat het voor de consument aan te raden is zich te verzekeren van bijstand van een financieel deskundige? 7. Bent u van meing -nu is gebleken dat deze deskundige vrijwel budgettair neutraal zijn werkzaamheden kan verrichten- de overheid het gebruik maken van een onafhankelijk financieel deskundige met kracht dient te stimuleren? 8. Bent u van mening dat de minister zijn tijd wel beter kan gebruiken dan met het beantwoorden van vragen naar de bekende weg?

Christiaan Roest - 1 maart 2013

Ik heb ooit vernomen dat een kamervraag ongeveer EUR 100.000 kost. Dat is weer een half miljoen well spend.

Lees meer over
Er komt geen andere verdeling toezichtkosten

Er komt geen andere verdeling toezichtkosten

Minister Dijsselbloem ziet geen reden om de verdeling van de toezichtkosten over kleine en grote advieskantoren te heroverwegen. Dit schrijft hij naar aanleiding...

"Dit jaar eerste uitspraken schending bankierseed"

"Dit jaar eerste uitspraken schending bankierseed"

Op dit moment zijn zes klachten aanhangig bij de Tuchtcommissie Banken die moet oordelen over een mogelijke schending van de Bankierseed. De eerste uitspraken zullen...

Kamervragen over aov

Kamervragen over aov

"Bent u bekend met het feit dat particuliere aov-verzekeraars 'medische verzwijging' soms gebruiken om de uitkeringen te beperken, te weigeren of zelfs terug...

Van velzen: van der Steur slaat plank mis

Van velzen: van der Steur slaat plank mis

Volgens Dik van Velzen (Nibe-SVV) sloeg minister Van der Steur (foto) de plank flink mis in zijn beantwoording onlangs van Kamervragen van Madeleine van Toorenburg.  ...

Kwestie contra-expertise leidt tot kamervragen

Kwestie contra-expertise leidt tot kamervragen

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de kwestie contra-expertise, die door Verzekeringsklachten.nl de afgelopen tijd is opgespeeld. De vragen zijn van het...

Kamervragen over premiekorting in ruil voor privédata

Kamervragen over premiekorting in ruil voor privédata

De Tweede-Kamerleden Verhoeven en Pia Dijkstra (beiden D66) hebben aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn...