Pvda: adviseur harder laten lopen bij oplossen woekerpolisaffaire

Tweede Kamer (plenaire zaal)

"Ziet de minister mogelijkheden om, al dan niet in samenwerking met brancheorganisaties, de adviseurs te dwingen meer verantwoordelijkheid te nemen in het activeren van klanten met een woekerpolis?" Dat vraagt de PvdA aan minister Dijsselbloem van Financiën.

De PvdA: "De activiteiten van de AFM lijken zich voornamelijk te richten op verzekeraars. Wij vinden dat adviseurs een gelijke, zo niet grotere, verantwoordelijkheid hebben in deze problematiek. Complicerende factor is daarbij dat dit een diffuse groep is. Dit mag echter geen reden zijn voor verminderde verantwoordelijkheid."

De leden van de SP-fractie vragen de minister aan te geven of "de hersteladviezen voldoen aan de eisen die de Wft stelt aan adviesgesprekken over financiële producten. Zo nee, waarom niet?"

PvdA en SP stellen evenals de andere Kamerpartijen kritische vragen aan de minister, in antwoord op zijn eerdere Kamerbrief inzake een dossier dat hem toch zo langzaam aan steeds meer hoofdpijn moet bezorgen. De brief volgde op de jongste rapportage van de AFM inzake activeren van klanten. Vrijwel alle partijen zeggen teleurgesteld of verontrust te zijn door de jongste, tegenvallende activeringscijfers.

De leden van de VVD-fractie zeggen voorstander te zijn van de inzet van tuchtrecht als de verzekeraars en adviseurs onvoldoende resultaten halen. De fractie: "Hoe gaat dit tuchtrecht ingezet worden? Welke afspraken zijn daarover gemaakt met de verzekeraars en adviseurs? De leden lezen dat bij significant afwijken van het afgesproken ambitieniveau eind Q4 2014, de Tuchtraad Financiële Dienstverlening (Assurantiën) wordt ingezet. Wat wordt bedoeld met significant afwijken?"

D66 is de enige die nog eens de omstreden Wabeke-norm ter discussie stelt (of eigenlijk aanbeveling, zoals het volgens toenmalig Ombudsman Jan Wolter Wabeke bedoeld was). D66: "Dit is een norm waarbij de kosten van de polis jaarlijks niet hoger mogen zijn dan 2,5 procent van het opgebouwd vermogen. Gekeken over een aantal jaren kan dit ervoor zorgen dat de kosten alsnog aanzienlijk op kunnen lopen. Is de minister zich daarvan bewust?"

Reactie toevoegen

 

Reacties

Paul van Brederode - 22 november 2014

Ik zou nog een laatste puntje aan deze discussie willen toevoegen. Als adviseur met aandacht voor de klant, focussen wij op het klantbeeld. We hebben immers geleerd een klantprofiel te maken. Geen beleggingspolisprofiel. Of de klant t.z.t. een restant hypotheek kan herfinancieren tijdens pensioen etc. is daar één onderdeel van. Dan kan het voorkomen dat de klant genoegen neemt met een mogelijk lagere opbrengst op de einddatum, dat 'risico' accepteert omdat er op de einddatum helemaal geen probleem is. Als de politiek dan de adviseurs VERoordeeld (dat ze niks doen) omdat een polis niet is aangepast, verraadt wederom weinig of geen dossierkennis. Aangezien insiders het hier al moeilijk mee hebben, kunnen we de politiek niet verwijten kennis te ontberen. Als beroepsgroep moeten we daar wat aan doen. Conclusie mag zijn: adviseurs meldt je aan bij één van de beroepsorganisaties want denk niet dat dit dossier het enige dossier is wat er is en er komen er nog véél meer. Eendracht maakt macht.

Leo Tol - 21 november 2014

@Albert, eens, langer dan 5 jaar vast, met rentekorting voor een universal life hypotheek, de laagste rente voor toetsing NHG. Men kon dat huis kopen. Met inderdaad een kwalitatief uitermate teleurstellende polis maar nu staat dat huis onder water, en dat is allemaal de schuld van de adviseur. Wanneer ze rustig de crisis uit (kunnen) blijven zitten is er niets aan de zeis en daarnaast gaan de huurverhogingen van 4% cumulatief stilletjes hun huisje voorbij. Daar hoor je de AFM dan weer niet over.

Edwin Herdink - 21 november 2014

Met de Wabeke 'norm' heeft de politiek de fopspeen van het verbond in de mond genomen. Het is nu geduldig wachten tot wanneer die wordt uitgespuugd.

Edwin Herdink - 21 november 2014

@albert@kees. Eenvoud is vaak de oplossing voor een complex probleem. Nieuw voor oud leent zich hier uitstekend voor. CFD zal zich inspannen om dit in de Kamer te laten doordringen. Ik hou julle op de hoogte hiervan.

Albert van der Poll - 21 november 2014

@Paul, zo exact had ik 't nog niet berekend, maar ik gebruik wel altijd het voorbeeld van 2% -ook nog direct verdiend- op de spaarhypotheek. Omdat ik nogal eens hypothecaire ontwoekertrajecten krijg leg ik regelmatig aan de woedende kanten van collega's uit dat er een reden is dat zij een zes jaar vaste hypotheek met een beleggingspolis met een van de laagste maandpremies hebben. Daarom wil ik ook graag wat meer nuancering naar de adviseurs vanuit politiek en media. Al dat zwart wit denken en al die schijnheilige babbels in de opperste staat van morele verontwaardiging door zelfbenoemde heiligen helpen geen steek om nu eens echt praktisch werk te maken van de oplossing.

Wil Rotteveel - 21 november 2014

Albert, en collega's, Ook dat kan niet vaak genoeg herhaald worden. In 1991 kwam een klant voor spaarplan, ik stelde een winstdelende polis voor ongeveer 5% netto, doch client had een advertentie van een conculega met Spaarbeleg, dat moest het worden, anders niet! Dan maar aangevraagd bij die club, helaas geen notities o.i.d. opgesteld. Rendement bruto 10,95 %, netto 5,41 %, hoogste prognose isn 2005, werkelijkheid is 0,7%, klant wel enigzins teleurgesteld, en erkend nu toch dat het geen goede keuze van hem was. Gelukkig. Hem wel geadviseerd enige jaren terug om Aegon aan te spreken dat ze gecompenseerd wilde worden. Doch, daarop nog steeds geen cijfermatige inzage van ontvangen! En wij krijgen de shit naar ons toe geschoven in de media en politiek.

Geert Sijbring - 21 november 2014

Wij als adviseurs zijn weg gezet als criminelen. Terwijl de maatschappijen, onder het toezicht van de overheid de polissen hebben gemaakt en op de markt gezet. Wij waren alleen het distributie kanaal. Op de bijeen komsten van de maatschappijen werd een heel positief verhaal verteld en er is NOOIT verteld over de grote kosten structuur die in de polis zaten. Dan komt de crisis ( de veroorzaker is bij u bekent) en de beleggingen storten in en ja dan vallen de opbrengsten tegen. !!!! En de overheid heeft maar een 4 jaar,s horizon dus paniek. Verder zitten wij met het gedrogt wat provisie verbod heet. dus werken tegen contante betalingen. En klanten komen al te kort, want de overheid plukt en graait maar door. Ik stel voor om de publieke opinie maar te veranderen. Dit kan alleen door het bekent maken via kranten wat er werkelijk gebeurt in de financiële wereld, en bij de overheid. En duidelijk te stellen wat de rol van de banken , maatschappijen en overheid is . En uitleggen dat provisie ( althans in onze branche een eerlijk en goed systeem is om de gewone man volledig toegang te geven tot de producten die juist zij zo hard nodig hebben. En anders zullen wij toch echt opzoek moeten naar middelen om de politiek te bereiken die niet zo gelieft zijn. Ik ben er klaar voor. Dit geld ook voor het nieuwe opleiding huis. Die is alleen gericht op het elimineren van de adviseur / assurantie tussen persoon. Geert sijbring

Edwin Herdink - 20 november 2014

In antwoord op jouw vraag of er een werkelijke inschatting gemaakt kan worden van de werkelijke compensatie per polis? Ja dat kan en wel heel eenvoudig via de online software van Claimexperts. Wil je meer hierover weten dan verwijs ik je graag door naar Rene Graafsma via rene@respect.nl

Roelof Radstaake - 20 november 2014

@Paul Ik denk, Paul, dat niemand behalve de insiders dat verschil meer kennen. De term "woekerpolis", die als term al niet eens de lading dekt, is verworden tot een term voor alles wat met beleggingspolissen in het algemeen fout is gegaan en is, net als de Wabekenorm, een eigen leven gaan leiden. Dit leven vermoord je nu niet meer. Dat had dan direct in 2008 gebeurd moeten zijn. En het idee dat jou bekruipt, dat de adviseurs de zwarte piet (vergeef me de term) toegeschoven gaan krijgen hing voor mijn gevoel al geruime tijd in de lucht. Maar de discussie ging toen alleen maar over de opleidingsnormen. Oftewel, de strategie is, beuk al die ongeorganiseerde (en dus diffuse) groep adviseurs murw, combineer dat met steeds meer een duaal aanbod vanuit de verzekeraars, steeds strengere opleidingsnormen en toegenomen zorgverplichtingen jegens de klant en het recept voor toename van de macht van verzekeraars is gegeven. Tegenrecept? Hoge organisatiegraad en 1 mond, niet alleen naar den haag, maar ook naar de media.

Edwin Herdink - 20 november 2014

Om de aanmeldingen te vergemakkelijken onderstaand de webadressen van de beroepsorganisaties: 1. Adfiz: www.adfiz.nl 2. CFD: www.commissiecfd.nl 3. NVF: www.nvf.nl 4. NVGA: www.nvga.org 5. OvFD: www.ovfd.nl

Lees meer over
PvdA wil collectieve oplossing woekerpolisellende

PvdA wil collectieve oplossing woekerpolisellende

"Collectieve schadeafhandeling is slecht geregeld in Nederland. Woekerpolishouders en derivatenbezitters blijven te lang met ellende zitten. Wij willen een...

PvdA wil bankenbelasting verdubbelen

PvdA wil bankenbelasting verdubbelen

De PvdA wil een verdubbeling van de bankenbelasting. Dit staat in het verkiezingsprogramma van de PvdA dat 24 oktober is gepresenteerd. "Bedrijven betalen 21...

Pvda wil uitbreiding zorgplicht bij hypotheken

Pvda wil uitbreiding zorgplicht bij hypotheken

Banken moeten verplicht worden om consumenten te helpen bij het oversluiten van een hypotheek of het herzien van hun rentevaste periode. Dat wil PvdA-Kamerlid Henk...

"er lopen te veel slechte adviseurs rond"

"er lopen te veel slechte adviseurs rond"

"Ik vind oprecht dat er te veel slechte adviseurs rondlopen." Dat zegt Henk Nijboer, lid van de Tweede-Kamerfractie van de PvdA, in FFP Magazine. Nijboer:...

Pvda-leden verwerpen motie tegen inperking vrije artsenkeuze

Pvda-leden verwerpen motie tegen inperking vrije artsenkeuze

Een motie tegen inperking van de vrije artsenkeuze is op het partijcongres van de PvdA zondag door een meerderheid van de leden verworpen. Of dit ook betekent dat...

Dijsselbloem wil scherper toezicht op banken

Dijsselbloem wil scherper toezicht op banken

Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem wil het toezicht op banken aanscherpen en wil een groot aantal regels overnemen die waren voorgesteld door de commissie-Wijffels....