Alle klanten straks wijzen op premieverlaging

DFO LOGO 2017

De recente uitspraak van de Geschillencommissie van het Kifid over een klant die jaren van premieverlagingen misliep, kan ook voor andere financiële producten gaan gelden. Dat stelt Bureau DFO (dienstverlening voor financiële ondernemers) in een nieuwsupdate over het oordeel van het Kifid, dat een adviseur ruim 3200 euro aan te veel betaalde premiegelden sinds 2004 moet vergoeden. Volgens de Geschillencommissie moet een financieel adviseur periodiek onderzoeken of het nodig is door hem afgesloten ORV-verzekeringen als gevolg van premiewijzigingen aan te passen.

De betreffende adviseur in uitspraak 2018-339 liet dit volgens de commissie achterwege en voldeed daarmee niet aan de zorgplicht. DFO spreekt van een uitspraak met potentieel grote impact voor adviseurs en aanbieders. ‘De uitspraak van de geschillencommissie is zodanig algemeen geformuleerd dat deze naar verwachting ook zal kunnen gelden voor andere financiële producten waarbij de adviseur als belangenbehartiger van de klant optreedt’.

‘Voor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering zal elke claim van een consument dat zijn adviseur hem niet (tijdig) heeft gewaarschuwd dat premiebesparing mogelijk is als een afzonderlijk voorval worden gekwalificeerd. Dit betekent dat een kantoor geconfronteerd kan worden met een reeks van claims die ieder voor zich niet onder de dekking van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering vallen’.

Beschermen

Adviseurs kunnen zich volgens DFO tegen de gevolgen van dergelijke uitspraken beschermen, door afspraken over dienstverlening met de klant contractueel vast te leggen. ‘Mits ondubbelzinnig geformuleerd, mag de adviseur met de klant overeenkomen wat de inhoud is van de nazorg die hij verleent. Zo is het toegestaan met de klant overeen te komen dat voor een nader te bepalen vergoeding periodiek een controle op de lopende portefeuille zal plaatsvinden, inclusief een actuele marktvergelijking. Wenst de consument deze vergoeding niet te betalen dan zal de adviseur ook niet gehouden zijn deze vorm van nazorg te leveren’.

Bestaande overeenkomsten

DFO benadrukt dat het afsluiten van nieuwe overeenkomsten geen invloed heeft op de diensten die een klant in het verleden had mogen verwachten. Het gespecialiseerd bureau raadt adviseurs aan een inventarisatie te maken van alle lopende overlijdensrisicoverzekeringen, per verzekering aan te geven welke beloning voor deze verzekering is ontvangen (provisie of directe beloning) en te inventariseren of er met klanten uitdrukkelijke afspraken zijn gemaakt over de inhoud van de dienstverlening in het traject nazorg. Ook zou het raadzaam zijn een lijst te maken welke ORV-klanten de afgelopen jaren zijn geattendeerd op premiebesparing en met klanten voor wie dit relevant is, contact op te nemen om te overleggen over een oversluittraject.

Run op oversluiten ORV’s

DFO waarschuwt aanbieders voor een run op het oversluiten van ORV’s. ‘Indien deze uitspraak veel aandacht in de media krijgt dan wel ertoe leidt dat financieel adviseurs alsnog intensief hun bestaande klanten gaan benaderen om hen te attenderen op de mogelijkheid te komen tot een premiebesparing op hun overlijdensrisicoverzekeringen, dan kan dat leiden tot een sterk stijgend aantal oversluitingen op het gebied van overlijdensrisicoverzekeringen. Dit zal dan tot gevolg hebben dat aanbieders in relevante mate niet een vergoeding ontvangen van de kosten die zij eerder hebben gemaakt en welke vergoeding zij wel hadden verwacht te krijgen gedurende de looptijd van de afgesloten verzekeringen’.

De uitspraak kan volgens DFO tevens gevolgen hebben voor de koop en verkoop van portefeuilles. ‘Kopers zullen nog nadrukkelijker dan thans al het geval is contractueel willen vastleggen dat zij niet de financiële gevolgen gaan dragen van claims die op basis van deze uitspraak van KiFiD kunnen worden ingesteld voor niet gegeven adviezen tot het oversluiten van de verzekering voorafgaand aan de overdracht van de assurantieportefeuille’.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Chris de Bruin - Bureau mr. de Bruin 7 juli 2018

Deze uitspraak van het Kifid is in meerder opzicht van belang. De kern is dat een adviseur zijn klanten er nadrukkelijk op dient te wijzen dat zij (mogelijkerwijs) goedkoper uit kunnen zijn met de bestaande dekkingen, door deze elders over te sluiten. Op zich is dat een redelijk uitgangspunt. De vraag is echter even hoe ver dat gaat. Op de eerste plaats: als dit geldt voor ORV’s, dan geldt dit in het algemeen natuurlijk voor alle producten. Dus ook voor schadeverzekeringen. Dus ook voor hypotheken, of vermogensvormingsproducten. Misschien met hier en daar wat nuanceringen, maar het hoofdbeginsel dat een adviseur de klant op te behalen voordeel moet wijzen, blijft overeind. Op de tweede plaats: hoe moet een adviseur weten dat dit voordeel te behalen is? Bij ORV’s is het al een aantal jaren bekend dat de premies aanzienlijk gedaald zijn. Maar bij tal van andere producten is dat minder evident. Er zijn jaren dat autoverzekeraars zwarte cijfers schrijven en de premies per dag dalen. Om vervolgens een jaar later weer net zo hard te stijgen als de kleur van het bedrijfsresultaat wijzigt in rood. Moet nou die adviseur in die tussenliggende tijd steeds in de gaten houden of die premie niet lager kan? En áls hij dat doet, en een maand later daalt de premie elders nog verder, moet hij dat dan nog een keer doen? En moet hij dat doen door alleen de aanbieders in de gaten te houden waar hij zaken mee doet, of moet hij de hele markt in de gaten houden? Op de derde plaats: er ontstaat een spanningsboog tussen enerzijds het redelijke belang van een consument om beschermd te worden tegen onnodige kosten en anderzijds het redelijke belang van een adviseur, om straks niet veel te veel tijd (en kosten) kwijt te zijn aan een steeds groter wordend aantal backoffice-activiteiten. Die spanningsboog kan naar mijn oordeel alleen maar opgelost worden door zeer goede Voorwaarden van Dienstverlening (tussen consument en adviseur), waarin de omvang van de proactieve bezuinigingsoperaties van de adviseur, duidelijk wordt bepaald en begrensd. In het geval van de ORV-casus die werd voorgelegd aan het Kifid is er wellicht iets te zeggen voor de uitkomst, aangezien het verschil hier groot was. Het gevaar van deze uitspraak zit hem echter in de precedentenwerking in tal van andere gevallen, waarin het redelijkerwijs te behalen voordeel door de consument veel minder groot is, maar het toenemend claimgedrag het werken voor de adviseur ernstig bemoeilijkt.

Paul van Brederode / Advies.Expert - Advies.Expert / Zeef Software B.V. 5 juli 2018

Voor de toekomst kun je natuurlijk betere afspraken maken, daar heeft DFO helemaal gelijk in, maar de kunst is om de gaten uit het verleden te dichten. Dat is waarom er nu zoveel commotie is, dat is waarom de gemiddelde adviseur deze berichten leest en denkt ‘dit kan niet waar zijn!’. De gaten uit het verleden dichten, een hele portefeuille doorspitten, daarvoor is heel veel advieskracht en evenveel communicatiekracht nodig en dat heeft een gemiddeld kantoor niet. Zelfs de grote kantoren niet. Misschien verzekeraars zelf? Maar die gaan dat natuurlijk niet doen, dat is nestbevuiling. De adviseur ! ja, díe moet de klant er op wijzen. Wéér de adviseur, wéér die zorgplicht wat als een visnet, steeds strakker om de adviseur wordt aangetrokken. De gemiddelde adviseur kan dit er niet óók nog eens bij hebben, maar het gaat niet weg door het te ontkennen of te negeren.. Op de dag van het Topadvies van VVP van 20-6-2018. heb ik samen met mijn collega Rob Ubels uitgelegd dat wij voor de hele branche een oplossing voor dit soort problemen hebben middels de Robot (Robo-advies) van Advies.Expert. Onze techniek, onze oplossing kan dit probleem echt helemaal waterdicht tackelen en wel zo, dat er voor minder dan de normale portokosten per polis een advies bij de klant ligt, waar óf uitkomt dat de klant niet wil, het niet nodig vindt of niet reageert (aangevuld met slotbrief en belronde via de belcomputer), of een opdracht van de klant om het adviestraject en oversluiting tegen betaling in te gaan. In korte termijn dit hoofdpijndossier afhandelen? Alle lopende risicopolissen lonend tegen het licht houden én het zorgplichtdossier op orde hebben? Het kan echt. De techniek is bewezen effectief. U zult misschien denken “dit is verkooppraat”; Bedenk dan dit: is voor kleingeld grote problemen voor de hele branche oplossen verkooppraat? Het is inzetten van de nieuwste techniek die wij voor een branche (waar ik zelf ook toe behoor) in nood helemaal hebben door-ontwikkeld en turn-key voor iedereen die wil klaar hebben staan. Hoe erg moet het worden voordat we inzien dat dit soort problemen steeds groter worden. Bestaande portefeuille’s zijn al een drama en door portefeuille-overnames en groei wordt een nog groter mijnenveld gecreëerd. Dat moeten we met elkaar eens en voor altijd opruimen. Geloof me, het kan echt met de Robo-adviseur van Advies.Expert.

Meer over
Voordeel misgelopen als oude orv niet is overgesloten

Voordeel misgelopen als oude orv niet is overgesloten

Het historische verloop van de premies duidt erop dat verzekerden veel voordeel hadden kunnen behalen door hun overlijdensrisicoverzekering over te sluiten, mits...

Einde aan daling premies overlijdensrisicoverzekeringen

Einde aan daling premies overlijdensrisicoverzekeringen

In 2018 is de gemiddelde premie van overlijdensrisicoverzekeringen met 4,16 procent gestegen, aldus MoneyView in zijn Special Item Overlijdensrisicoverzekeringen....

Bank hoeft bij berekenen boeterente geen rekening te houden met toekomstige boetevrije aflossingsruimte

Bank hoeft bij berekenen boeterente geen rekening te houden met toekomstige boetevrije aflossingsruimte

De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) concludeert in Uitspraak 2019-015 opnieuw dat de bank bij de berekening van de boeterente geen...

Jaarbijdrage Kifid adviseur omhoog

Jaarbijdrage Kifid adviseur omhoog

De jaarbijdrage die adviseurs betalen aan Kifid valt in 2019 hoger uit. Kifid in een mail aan adviseurs: "De jaarbijdrage is hoger omdat de begroting 2019 hoger...

Schadevergoeding voor onrechtmatige inbreuk op privacy

Schadevergoeding voor onrechtmatige inbreuk op privacy

De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening laat Allianz 500 euro betalen aan een student wegens onrechtmatige inbreuk op de privacy.  De student...

ORV: ex-roker laat 355 euro per jaar liggen

ORV: ex-roker laat 355 euro per jaar liggen

Ruim 70 procent van de ex-rokers met een ORV verliest veel geld. Zij weten namelijk niet dat ze in aanmerking komen voor de lagere niet-rokerspremie als ze twee...