Odin ontwikkelt nieuwe woekerclaimprocedure

Logo Odin

Odin heeft een nieuwe claimprocedure voor 'woekerpolisgedupeerden' ontwikkeld. "In de laatste jaren zijn veel nieuwe feiten boven water gekomen, is er meer jurisprudentie gekomen en heeft Kifid toegezegd consumenten beter te begeleiden", zegt voorzitter Jeffrey Leichel. "De nieuwe procedure sluit daar op aan." Odin start zelf geen claimprocedures, maar werkt hierbij samen met een aantal claimexperts.

De basis voor de nieuwe procedure is een 'claimagram', waarin tientallen Kifid-uitspraken, relevante gerechtelijke uitspraken, ruim zestig door verzekeraars gebruikte tegenargumenten, bekende en nieuwe productgebreken en relevant onderzoek zijn samengebracht, geanalyseerd en vergeleken.

Odin zegt vooral verrast te zijn door de enorme lijst tegenwerpingen van verzekeraars. "Uitspraken als: 'beleggingsverzekeringen zijn niet aan te merken als een risicovol product' en 'als de kosten niet mochten, waren ze in ieder geval redelijk' of 'de informatieplicht rust volgens de wet op de tussenpersoon, niet op de verzekeraar', geven aan hoe ver verzekeraars gaan om onder hun aansprakelijkheid uit te komen. Er zijn zelfs verzekeraars die aanvoeren dat de kosten in de polis niet relevant zijn omdat de consument het product door de fiscale voordelen toch wel had aangeschaft", aldus Leichel.

Ook constateert Odin dat Kifid een aantal claims heeft afgewezen omdat de klant onvoldoende heeft duidelijk gemaakt wat de schade was of omdat de dossieropbouw hiaten vertoonde. "Er is dus sprake van een woekerpolis en er wordt onderkend dat er schade is, maar op technische details ontloopt de verzekeraar schadevergoeding." Met de nieuwe claimprocedure hoopt Odin dit soort - volgens haar onterechte - uitkomsten terug te dringen.

 

Laatste strohalm

Voor veel gedupeerden is klachteninstituut Kifid de laatste strohalm om tegen bescheiden kosten een individueel proces te krijgen. "Gelukkig onderkent Kifid inmiddels de juridische ongelijkheid tussen gedupeerden en verzekeraars en heeft het klachteninstituut toegezegd de menselijke maat te zoeken in procedures. Ook is beloofd om consumenten beter en professioneler te ondersteunen", zegt Leichel. "In onze nieuwe procedure kiezen we er bewust voor om typisch juridische taal zoveel mogelijk te vermijden, zetten we de klant op bijzondere wijze centraal en vragen wij Kifid nadrukkelijk haar beloftes na te komen en verantwoordelijkheid te nemen in dit dossier."

Reactie toevoegen

 
Meer over
Dure uitglijder...

Dure uitglijder...

Een consument glijdt lelijk uit... Hij dacht bijna 100.000 euro te kunnen claimen op zijn reisverzekering, nadat hij tijdens het skiën een ongeluk veroorzaakte...

ABN Amro moet 7.710 euro vergoeden wegens schending zorgplicht

ABN Amro moet 7.710 euro vergoeden wegens schending zorgplicht

ABN Amro moet van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening een klant 7.710 euro betalen wegens schending van de zorgplicht. Dit is minder dan...

Zonder kentekenbewijs deel III geen dekking voor gestolen auto

Zonder kentekenbewijs deel III geen dekking voor gestolen auto

In de verzekeringsvoorwaarden is duidelijk gesteld dat als een auto is gestolen, de verzekeraar alleen betaalt als ondere andere aan de voorwaarde is voldaan dat...

Offerte ging uit van 8% rendement, maar consument wist wat hij kocht

Offerte ging uit van 8% rendement, maar consument wist wat hij kocht

In 1986 dacht men serieus dat het rendement op staatsleningen acht procent zou blijven... Hoe anders is de praktijk gebleken. De acht procent duikt op in uitspraak...

Geschillencommissie weer op sterkte

Geschillencommissie weer op sterkte

Het bestuur van Kifid heeft per 1 januari 2019 elf nieuwe leden benoemd in de Geschillencommissie. Het merendeel van de nieuwe leden is jurist. Een aantal leden...

Adviseur hoeft 30 mille provisie niet terug te storten

Adviseur hoeft 30 mille provisie niet terug te storten

Een consument die 30 mille provisie terug wilde van zijn adviseur krijgt nul op het rekest bij de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid). Anders...