Meer of minder verzekeraars?

Ron Gardenier LI 2018

Consolidatie en schaalvergroting houden de gemoederen meer dan bezig. Positief of negatief voor de klant? Goed voor de toezichthouder? Eigen belang verzekeraars? De meningen zijn verdeeld.

NN Group-CEO Lard Friese heeft daarover een duidelijke opvatting. Na de overname van Delta Lloyd door NN Group zou er volgens hem genoeg te kiezen overblijven. Ook is hij van mening dat samenvoeging juist tot versnelde innovatie leidt, wat vervolgens weer zou resulteren in meer en nieuwe producten.

A.s.r.-CEO Jos Baeten denkt er niet anders over. Hij spreekt over te veel spelers in een niet groeiende Nederlandse markt, waardoor het volgens hem logisch is dat het aantal spelers afneemt. Kortom, Friese en Baeten beschouwen consolidatie dus als een prima ontwikkeling voor de Nederlandse markt.

Mijn opvatting ligt genuanceerder en zeker bezien vanuit het perspectief van verzekeraars die het volmachtdistributiekanaal omarmen. Door de verdergaande consolidatie (ook de toekomst van VIVAT is recent onzeker geworden) verdwijnen merken, verschraalt het productenaanbod en wordt daardoor de concurrentiepositie van de klant verzwakt. Mogelijk is dit vanuit DNBperspectief een beheersbare en dus wenselijke situatie, maar vanuit ACM- en klantperspectief zeker niet.

De drie grote volmachtverzekeraars hebben gezamenlijk inmiddels 60 à 70 procent van de koek, wat de concurrentie niet bevordert. Het ligt voor de hand dat minder aanbod de prijzen zal opdrijven, zeker in branches waar de resultaatontwikkeling nog steeds sterk te wensen overlaat. Overigens zou dit een positief effect kunnen hebben op het in lijn brengen van pricing en risico.

Meer verzekeraars betekent meer concurrentie. En concurrentie leidt tot gezonde marktwerking door middel van nieuwe producten, diensten en bedrijven. Alleen wanneer consumenten, bedrijven en instellingen voldoende keuzemogelijkheden hebben, is er voldoende marktwerking. De wijze waarop DNB haar toezichtmechanisme inzet, lijkt -als onbedoeld neveneffect-bij te dragen aan een vermindering van marktwerking, een vergaande standaardisatie van verzekeringsproducten en risicomijdend gedrag bij verzekeraars. Over het fenomeen van onverzekerbaarheid hebben inmiddels al veel partijen hun mening geventileerd. Een vergaande consolidatie gaat dan zeker niet bijdragen aan een oplossing en zal ertoe leiden, dat er meer schaarste ontstaat in het aanbieden van afwijkende verzekeringsoplossingen.

Het is niet alleen voor de AFM en de ACM een belangrijke opdracht om toegang van klanten tot een volwaardig functionerende markt te waarborgen. Oók de NVGA stelt het klantbelang centraal. Diversiteit in aanbod vraagt om meer aanbieders en meer marktwerking. Zoals we in ons recent opgestelde Position Paper 2018 hebben aangegeven, ziet de NVGA het als haar taak om binnen- en buitenlandse verzekeraars te interesseren om als volmachtverstrekkende verzekeraar de markt te betreden en deze markttoegang te faciliteren. Hierin hebben we inmiddels grote vooruitgang geboekt. Een aantal nieuwe risicodragers zijn eager om de markt te betreden en ik verwacht dat wij nog dit jaar een nieuwe toetreder mogen verwelkomen.

Gelijktijdig komen volmachtpartijen (serviceproviders) zelf ook met creatieve oplossingen om de klant te helpen. Door coverholder van Lloyds te worden en/ of actief te worden op de beurs, bieden zij het intermediair ondersteuning en volmachtbedrijven inkoopmogelijkheden.

‘Vergaande consolidatie leidt tot meer schaarste in afwijkende verzekerings-oplossingen’

Voldoende capaciteit blijft belangrijk voor de spreiding van risico’s, de verzekerbaarheid en zorgt ervoor dat een breed palet aan verzekeringsoplossingen kan worden aangeboden.

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
Lager dan gemiddelde schaderatio

Lager dan gemiddelde schaderatio

De volmachtmarkt kent binnen de grootste verzekeringsbranches een lager dan gemiddelde schaderatio in het boekjaar 2017. Dat blijkt uit de eerste Performancemonitor...

NVGA: vergaande consolidatie draagt niet bij aan oplossing onverzekerbaarheid

NVGA: vergaande consolidatie draagt niet bij aan oplossing onverzekerbaarheid

"Vergaande consolidatie zal ertoe leiden, dat er meer schaarste ontstaat in het aanbieden van afwijkende verzekeringsoplossingen", stelt NVGA-voorzitter Ron Gardenier...

Inschrijving NVGA AM Innovatieprijs geopend

Inschrijving NVGA AM Innovatieprijs geopend

De inschrijving voor de NVGA AM Innovatieprijs is geopend. De prijs wordt toegekend aan de partij met de meest impactvolle innovatie voor de volmachtbranche en...

Verantwoordelijkheid voor gevolmachtigde

Verantwoordelijkheid voor gevolmachtigde

Door Ron Gardenier (voorzitter NVGA) Vanaf 25 mei gelden er nieuwe regels voor het verwerken van persoonsgegevens. In de kern zijn de regels uit de Algemene...

Openclaims winnaar NVGA/AM Innovatieprijs

Openclaims winnaar NVGA/AM Innovatieprijs

Openclaims heeft met WA Connect de NVGA/AM Innovatieprijs 2018 gewonnen.Lex Orie ontving de award tijdens het NVGA-congres uit handen van juryleden Jorg Roodbeen...

"Beloning exclusief domein gevolmachtigde en volmachtgever"

"Beloning exclusief domein gevolmachtigde en volmachtgever"

De beloning en beloningsvorm is het exclusieve domein van de individuele gevolmachtigd agent en de partners waarmee hij samenwerkt, aldus voorzitter Ron Gardenier,...