ORV-uitkering aan ex-partner

LEVEN – De heer X en mevrouw Z zijn samen eigenaar van een appartement. Voor de financiering hebben zij een hypotheek afgesloten. Beiden zijn hoofdelijk aansprakelijk. In 2013 eindigt de relatie tussen X en Z. Overeengekomen wordt dat X enig eigenaar van het appartement zal worden en de hypotheek op zijn naam wordt overgesloten. Geldverstrekker eist dat voor de periode van de omzetting op het leven van X en Z een overlijdensrisicoverzekering wordt gesloten. Dit vindt plaats. Het verzekerde bedrag is € 50.000 en de maandelijkse premie op twee levens is € 87,36, die door X wordt voldaan. Nadat de omzetting van de hypotheek en overdracht van het pand heeft plaatsgevonden, blijft de ORV bestaan. Adviseur erkent dat hij ten onrechte niet met X heeft besproken of hij deze ORV wilde voortzetten. In 2014 overlijdt X. Conform de polisvoorwaarden ontvangt Z de uitkering van € 50.000. Beide zoons van X claimen dit bedrag als schade bij de adviseur.

De geschillencommissie oordeelt in deze zaak: “De adviseur heeft een beroepsfout gemaakt door niet tijdig met X te bespreken of hij de ORV wilde beëindigen of voortzetten.”

1. De zoons hebben niet aannemelijk kunnen maken dat X, indien de adviseur wél tijdig overleg had gevoerd over de wens van X met betrekking tot de ORV, deze ORV zou hebben voortgezet met de zoons als begunstigden.

2. De commissie acht het wél aannemelijk dat bij tijdige agendering en bespreking X de verzekering zou hebben beëindigd. De beroepsfout van de adviseur heeft er toe geleid dat X 14 maanden de ORV-premie heeft betaald. Dit bedrag van € 1.223,04 wordt als schade aangemerkt die het gevolg is van de beroepsfout van de adviseur.

De adviseur moet dit bedrag van € 1.223,04 aan de zoons, als erfgenamen van X, betalen

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Kifid: vermogensbeheerder moet consument halve ton euro schade vergoeden

Kifid: vermogensbeheerder moet consument halve ton euro schade vergoeden

Twee consumenten zien hun beleggingsportefeuille in acht jaar tijd met bijna 60.000 euro in waarde dalen. Zij beklagen zich over het beleggingsresultaat en stellen...

Beschermende maatregel kost consument geld

Beschermende maatregel kost consument geld

HYPOTHEKEN - Artikel 81a Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft luidt: ‘Een aanbieder van een hypothecair krediet offreert voor een consument...

Consument moet geschil zelf met aannemer regelen

Consument moet geschil zelf met aannemer regelen

HYPOTHEKEN - De hypothecaire financiering vindt plaats via een bouwdepot. De consument geeft op enig moment de aanbieder opdracht om van een nota van een leverancier...

Frits Salomons legt voorzitterschap Commissie van Beroep Kifid neer

Frits Salomons legt voorzitterschap Commissie van Beroep Kifid neer

Het bestuur van Kifid verwacht binnen afzienbare tijd een nieuwe voorzitter Commissie van Beroep te kunnen benoemen met instemming van de minister van Financiën....

Premieverhoging bij nieuwe auto mag

Premieverhoging bij nieuwe auto mag

SCHADE - Na aanschaf van een andere auto, vraagt een consument om een overschrijving van zijn autoverzekering. De premie voor de andere auto blijkt echter fors...

Kifid vernieuwt klachtenloket

Kifid vernieuwt klachtenloket

Het online klachtenloket van Kifid is wegens vernieuwing tijdelijk buiten gebruik van vrijdag 2 februari 17.00 uur tot maandag 5 februari 13.00 uur. Kifid vernieuwt...