Bewijs opdracht van casco naar beperkt casco

SCHADE – In het kader van zijn echtscheiding wordt de verzekeringsportefeuille van de consument in 2014 aangepast. Tijdens deze aanpassing wordt de cascoverzekering van zijn achtjarige auto omgezet naar een beperkt casco verzekering. De consument ontvangt hierna drie polissen waarin is aangeven dat het gaat om een beperkt casco verzekering. Pikant in dit verhaal is dat de verzekerde ook opleidingen autoverzekeringen bij deze verzekeraar verzorgt. In 2016 raakt de verzekerde betrokken bij een eenzijdig ongeval waarbij de auto ernstig beschadigd raakt. De consument geeft aan dat hij eerst op dat moment ontdekt dat de auto nog maar beperkt casco is verzekerd en hij hiervoor nooit opdracht heeft gegeven.

De geschillencommissie oordeelt als volgt: “Van het telefoongesprek met de consument heeft de adviseur geen gespreksverslag opgemaakt. Ook heeft de adviseur de inhoud daarvan niet anderszins vastgelegd of aan de consument bevestigd, bijvoorbeeld door middel van een offerte, e-mail of brief. Nu sprake was, zoals de adviseur zelf stelt, van een volledig nieuwe verzekeringsovereenkomst die werd afgesloten op basis van een telefoongesprek, lag het op de weg van de adviseur de inhoud van hetgeen besproken is vast te leggen en aan de consument te bevestigen. Het ligt immers op zijn weg om aan te tonen dat hij heeft voldaan aan de op hem rustende verplichting de consument in staat te stellen een weloverwogen keuze te maken.”

Omdat ook de consument verweten kan worden onvoldoende de ontvangen polissen op juistheid te hebben gecontroleerd, oordeelt de geschillencommissie dat het redelijk is dat 30 procent van de schade voor rekening van de consument blijft. De adviseur moet 70 procent van de schade vergoeden

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Geen rechtsbijstand na verwijderen muur

Geen rechtsbijstand na verwijderen muur

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN SCHADE. UIT VVP 3. In de voorwaarden van de rechtsbijstandverzekering is opgenomen, dat er géén rechtsbijstand wordt verleend...

Kifid: vermiste koffer is geen buitengewoon onvoorziene omstandigheid

Kifid: vermiste koffer is geen buitengewoon onvoorziene omstandigheid

Een vermiste of vertraagde koffer is niet aan te merken als ‘buitengewoon onvoorziene omstandigheid’ voor een reisverzekering, zo blijkt uit bindende...

Kifid: ABN Amro mag relaties met niet EU-klanten beëindigen

Kifid: ABN Amro mag relaties met niet EU-klanten beëindigen

ABN Amro mag de bancaire relatie met haar klanten buiten de EU eenzijdig beëindigen, zo blijkt uit een tweetal uitspraken van de Geschillencommissie van Kifid...

Adviseur niet aansprakelijk voor aanpassing ORV

Adviseur niet aansprakelijk voor aanpassing ORV

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN LEVEN (UIT VVP 3, APRIL 2018) In deze uitspraak gaat het om een consument die in 2015 in verband met zijn scheiding, onder meer de verzekerde...

Schoondochter informeren ‘onzorgvuldig’

Schoondochter informeren ‘onzorgvuldig’

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN - LEVEN.  Meer Kifid-uitspraken, zie VVP 3, katern Ken je Vak! Welke informatie mag de verzekeraar aan wie verstrekken? Met de...

Geen rechtsbijstand na verwijderen muur

Geen rechtsbijstand na verwijderen muur

SCHADE - In de voorwaarden van de rechtsbijstandverzekering is opgenomen, dat er géén rechtsbijstand wordt verleend bij het voeren van verweer tegen...